Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dårligst på ny energi

Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er på en desidert jumboplass i Europa når det gjelder å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Østerrike, Finland og Tyskland.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er på en desidert jumboplass i Europa når det gjelder å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Østerrike, Finland og Tyskland.

I den danske elektrisitetsproduksjonen utgjør andelen ny fornybar energi 32 prosent. I den norske er den bare en prosent. Andre land vi kan sammenlikne oss med som Finland og Østerrike har begge 14, Tyskland 13 og Sverige 8 prosent, viser statistikken basert på tall fra Det Europeiske Energibyrået (IEA).

HavvindMoller500Norge har spesielt gode forhold for vindkraft, men vi produserer bare 1 TWh og er i utakt med resten av Europa, der vindmøller er den raskest voksende energiteknologien. (Foto: Flickr)

– Produksjonen av ny fornybar energi har eksplodert i Europa, det er derfor trist at Norge ikke utnytter disse grønne næringsmulighetene. Det er interessant at land som Irland, England, Italia og Portugal ligger milevis foran oss på dette området,
sier leder i Framtiden i våre hender Arild HermstadArild Hermstad- Vi bør ha en ambisjon om topp tre i Europa, mener leder Arild Hermstad.–  Problemet er at mange her til lands tror at fornybar energi fremdeles er science fiction. Statistikken fra IEA bærer preg av at norske politikere ikke tar fornybar energi på alvor. Det gjør derimot landene som ligger på topp. Der har man en helt annen virkelighetsoppfatning, sier Hermstad.

Norge slår seg på brystet med vannkraften, - en gammel og vel etablert fornybarteknologi, som er begrenset til områder med rike vannressurser, og vil ikke ta del i den internasjonale dugnaden for å få fram og ta i bruk nye teknologier.

Vi har gjennom å eksportere klimaforurensning blitt verdens rikeste land, og har en forpliktelse til å bidra til at verden skal klare to-gradersmålet. Norge har dessuten både spisskompetanse og klimafortrinn når det gjelder å utvikle, ta i bruk og gjøre -
ny fornybar energi konkurransedyktig.
Norge er blant landene med størst potensial for produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder. Samtidig er den manglende satsingen et alvorlig problem, fordi den er et stort hinder for en klimavennlig framtid, sier Hermstad

Graf500_NyfornybarEUR_nov2011Figuren er utabeidet av Framtiden i våre hender på grunnlag av tall fra IEA.

Elendig arbeid med ny fornybar energi

Vindkraft: Norge har spesielt gode forhold for vindkraft, og myndighetene har vedtatt en årlig produksjon på 3 TWh innen 2010. Det produseres i dag bare 1 TWh. I Europa er vindkraft den raskest voksende energiteknologien.

Geotermisk: På grunn av vår oljeindustri, har Norge spisskompetanse, teknologi og næringsvirksomhet både innenfor geologi, boring og elektrisitetsproduksjon. Dette gir oss gode muligheter for å være med på en satsing innenfor geotermisk varme og -elektrisitetsproduksjon.

Solenergi: Norge er ledende i verden innen forskning og utvikling av solcelleteknologi. Dette skyldes i stor grad private gründere. Stat og kommune må bidra aktivt for å fremme solenergi ved å ta den i bruk, både i form av solceller og solvarme. Det er en myte at det ikke er lønnsomt å utnytte sola til å varme opp vann og boliger her i landet. Over 2/3 deler av energiforbruket i boliger og næringsbygg går til varmtvann og oppvarming. Et solfangeranlegg kan dekke ca. halvparten i en gjennomsnittlig norsk bolig.Solfangere500_Clbe_Flickr
Norge må få bedre støtteordninger, før vi kan se solfangere på alle hustak - som her i Cölbe
i Tyskland. (Foto: Flickr)


Framtiden i våre henders krav til den norske regjeringen:


Tiltak for å få Norge opp fra bunnplasseringen i Europa innen ny fornybar energi:
 • Som majoritetseier i Statoil må regjeringen stille krav til at selskapet øker sine investeringer i ny fornybar energi i Norge.
 • Regjeringen må sørge for at en stor andel av de nye prosjektene, som følge av det nye sertifikatmarkedet, går til investeringer i fornybar energi utenom vannkraft.
 • Regjeringen må bevilge mer penger til forskning og utvikling av de mest umodne teknologiene, som tidevannskraft, bølgekraft, m.m. Det må settes et mål om at større slike anlegg skal komme inn som en viktig del av forpliktelsen i de grønne sertifikatene.
 • Stat og kommuner må kjøpe strøm med opprinnelsesgarantier. Det vil gi økt etterspørsel og derved stimulere investeringer i fornybar energi.
  icon Se Framtiden i våre henders høringsinnspill om grønne sertifikater

Framtiden i våre hender vil også ha en storsatsing på strømsparing i Norge
,
både for å frigjøre strøm for økt eksport, og for å få en raskere utfasing av klimaskadelig energibruk i Norge:
 • ENOVAs budsjett for støtte til privathusholdninger må økes fra 110 millioner i 2011 til 1,6 milliarder i 2012. Dette kan gjøres ved at påslaget på nett-tariffen økes fra 1 øre/kWh til 3 øre/kWh. Dette vil utgjøre ca. 60 kroner per måned for en gjennomsnittlig husholdning.
 • Satsene for statlige støttebeløp som utbetales til forbrukere som vil benytte andre oppvarmingskilder enn strøm må oppjusteres kraftig for at den enkelte skal finne det hensiktsmessig å søke støtte. ENOVA-støtten til installering av solvarmeanlegg, geotermiske anlegg, pelletskaminer, pelletskjeler, varmepumper og andre tiltak som inngår i ordningen må økes fra 20 prosent til halvparten av investeringskostnadene. I tillegg må øvre grense fjernes.
 • På sikt bør man vurdere et forbud mot å bruke elektrisitet direkte til oppvarming. Samtidig må bruk av fyringsolje fases ut innen 2020.
 • Det må innføres krav om passivhusnivå for alle nye bygg (boliger inkludert) og større rehabiliteringer innen utgangen 2015.
  pdf Se Framtiden i våre henders høringsinnspill om enovastøtten

Saken ble publisert i Dagsavisen 5. november 2011

Les hele minirapporten: pdf  Norge på bunn i Europa innen nye fornybart strømproduksjon


solenergiMINISe våre temasider om solenergi

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!