Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge best?

I et tidligere blogginnlegg antydet jeg at norske myndigheter kanskje har verdens beste klimapolitikk, målt etter innsatsen utenfor landets grenser. Hvorfor kan du lese her.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I et tidligere blogginnlegg antydet jeg at norske myndigheter kanskje har verdens beste klimapolitikk, målt etter innsatsen utenfor landets grenser. Hvorfor kan du lese her.


 Regjeringens klima- og regnskogsprosjekt vil til neste år utbetale 2,55 milliarder kroner til tropiske land som klarer å redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse. Det vil gi gode resultater for jordas klima, for planter og dyr og for mennesker som er avhengig av skogen. Tiltakene må følges med argusøyne. Regnskogfondet har allerede advart mot resultatet av samarbeidet med Indonesia. Selve satsingen er likevel så viktig at den må videreføres. Flere rike land må bli med. Dette er en avansert form for å betale for at økosystemer ikke blir ødelagt. Slik betaling har ikke verden mye erfaring med fra før. Da er det lov å trå feil, og lære av feilene.

Det vil også bli gjort andre feil i våre forsøk på å kutte klimagassutslippene raskt og mye. Noen tiltak vil vise seg ikke å bli like viktige og smarte som mange håpet. Foreløpig kan det se ut til at biodrivstoff og karbonfangst- og lagring blir av det slaget. Likevel må vi vise tålmodighet og tåle at det satses på feil hester. Vi har tross alt ikke klart å løse klimaproblemet tidligere.

Omkring 1,3 milliarder mennesker har ikke tilgang til elektrisitet. Dobbelt så mange mangler rene og trygge kokemuligheter. Forurensning fra åpne ildsteder og ovner som brenner dårlig bidrar til at mellom 1,5 og 2 millioner mennesker dør hvert år.

Norge går nå nye veier for å skaffe energi til verdens energifattige. Det er bra for miljøet og for fattige mennesker at vi skal bidra til å finansiere fornybar energi, energieffektivisering og klimakutt i utviklingsland. Dersom initiativet lykkes kan det bli Norges viktigste innsats i klimakampen. Det kan få fart på bygging av solkraft, vindkraft, energieffektive ovner, osv. Jo mer som bygges av slike anlegg, jo mer konkurransedyktig blir prisen. Fornybar energi må bli billigere enn fossil energi. Det trenger ikke å være så langt frem. I følge solenergidirektøren Terje Osmundsen kan solenergi til strøm være billigere enn fossil energi før dette tiåret er omme i områder der to tredeler av menneskeheten bor.

Norge har også lansert gode forslag til å finansiere tilpasningstiltak i fattige land som rammes av klimaendringene. Forslagene er ikke blitt til virkelighet ennå, men våre forhandlere og politikere er viktige pådrivere i arbeidet for klimarettferdighet.

Selv om det er grunn til å være skuffet over Norges nasjonale klimaarbeid, er det grunn til å være stolt over Norges internasjonale klimaarbeid.

Eller?