Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Roser Framtiden i våre henders solsatsing

Framtiden i våre hender mener mer av norsk bistand må investeres i solenergi. Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener Framtiden i våre hender har et viktig poeng.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender mener mer av norsk bistand må investeres i solenergi. Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener Framtiden i våre hender har et viktig poeng.
UDhringKlimarådgiver Gunnell Sandanger og seniorrådgiver Liv Thoring mener solenergi er nøkkelen til et bedre liv på landsbygda i Afrika. (Foto: Kristina Valheim Stiauren)
I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2012 inviterte utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til høring. Her ble saker som angår norsk utenriks- og forsvarspolitikk diskutert. Framtiden i våre hender var tilstede og kom med en rekke innspill.

Fattigdomsreduksjon i hånd med klima
Det meste av den direkte energibistanden går i dag til storskala vannkraft. Dette gir strøm til industri og middelklasse i sentrale strøk i Asia ogIne_Marie200_EriksenIne Marie Eriksen Søreide (Høyre) Latin-Amerika. Lite går til de fattige på landsbygdene og til Afrika og Mul-land. Tilgang til elektrisitet er veien ut av fattigdom.

– Norsk energibistand har vært styrt mot områder med rike vannressurser, og ikke av å gi støtte der behovet og fattigdommen er størst. Norskstøttet vannkraftstrøm har ikke nådd ut til de fattigste på landsbygda. Løsningen er derfor små solkraftverk, fortalte Liv Thoring, seniorrådgiver i Framtiden i våre hender.

Roser Framtiden i våre hender
Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder for utenriks – og forsvarskomiteen på Stortinget, roste Framtiden i våre hender og var enig i at det må satses mer på småskalaprosjekter.

– De store prosjektene må kombineres med småskala-prosjekter som gir raske og konkrete resultater. Framtiden i våre hender har et godt poeng med solkraft lokalt, ved at det gir effekt fort, sa Ine Marie Eriksen Søreide i en prat etter høringen.

Når man har det i tillegg til andre større prosjekter som tar tid, som for eksempel vannkraft, utfyller de hverandre på en god måte, sa Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til utvikling av produksjon av ren energi i utviklingsland til 1,8 mrd. kroner i 2012. Framtiden i våre hender mener de økte midlene må benyttes til fornybar energi med vekt på småskalakraft på landsbygda.

– Manglende vilje til å elektrifisere landsbygda i Afrika begrunnes gjerne med at det ikke er økonomisk lønnsomt å trekke strømkabler i lange strekk og til spredt bebygde områder. Løsningen er derfor solstrøm, enten i form av små private løsninger eller i lokale mininettverk. Solstrøm er modulært, og har den fordelen at man kan bygge ut litt om gangen og komme raskt i gang med å levere strøm. Etter bare 4-5 uker er et anlegg på 5 megawatt klart til å levere strøm. Solstrøm er derfor velegnet til områder i utvikling. Et stort vannkraftverk kan ta opp mot 15 år å bygge, sa Liv Thoring.

Framtiden i våre hender ga ros til forslaget om at bevilgningene til klimatilpasning og utvikling av klimarobust landbruk øker med 159 millioner kroner, men det ble også påpekt at det er et godt stykke å gå før satsingen er komplett.

– Norge må sette av minimum 3 milliarder kroner i skadeerstatning som skal øremerkes klimatilpasning i utviklingsland i 2012. Norge har gjennom sin petroleumsutvinning og eksport en stor andel av ansvaret for den skaden som klimaendringer fører til i land med minimale utslipp per innbygger. Midlene til klimatilpasning må komme i tillegg til utslippsreduserende tiltak som klima- og skogsatsingen og den delen som går til bistand, sa Framtiden i våre henders klimarådgiver Gunnell Sandanger.


solenergiMINISe våre temasider om solenergiHar du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!