Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vurderer lov om sosiale krav i offentlige innkjøp

Regjeringen vil gå foran og vurderer lov om etiske krav og sosialt ansvar ved offentlige innkjøp. – Svært positivt. Dette er ett skritt i riktig retning, sier Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Regjeringen vil gå foran og vurderer lov om etiske krav og sosialt ansvar ved offentlige innkjøp. – Svært positivt. Dette er ett skritt i riktig retning, sier Framtiden i våre hender.

kina_forsvaret2_330Forsvaret er en av mange offentlige institusjoner som kjøper varer og tjenester i utlandet. Forsvarets uniformer er sydd i Kina. Matias Nordahl Carlsen/Framtiden i våre henders Norwatch-prosjekt

I flere år har Framtiden i våre hender belyst konsekvensen av at offentlige innkjøp ikke er underlagt krav om etiske og sosiale forhold hos produsent og leverandør. I en rapport fra 2008 ble det for eksempel av avdekket hvordan Forsvarets uniformer ble sydd i Kina i fabrikker som bryter kinesisk arbeidsmiljølov.

Dette kan det nå bli slutt på, varslet i dag statssekretær Kirsti Bergstø i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD). Ifølge Bergstø skal det offentlige ikke bare se på pris ved anbud, men at etiske krav og sosialt ansvar må inn i innkjøpsstrategi og praksis.

Departementet, som i denne saken samarbeider med Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), vurderer et lovpålegg for å sikre at dette blir gjennomført.

– Det er svært positivt at regjeringen nå ser på muligheten for lovpålegg av sosiale krav i offentlige innkjøp, og vi håper at BLD og FAD kommer med et klart forslag som gjør sosiale krav obligatoriske, sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Offentlig sektor betaler hvert år store beløp for varer og tjenester. Samlede innkjøp av varer og tjenester til offentlig sektor utgjorde om lag 330 milliarder kroner i 2007. Summen utgjorde da 14,5 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt.

– Vårt krav har vært at etiske kriterier må lovfestes, og vi er veldig glade for at vi nå ser ut til å ha fått departementene med på dette. Men vi forventer nå at departementene ikke nøyer seg med å snakke, men setter igang prosessen for å innføre en lov på dette området, sier Hermstad.

– Mye vil være avhengig av hvordan disse kravene utformes, og ikke minst om hvilke sanksjoner som innføres ved manglende oppfølging.

Offentlige kontrakter er på grunn av sitt omfang ettertraktet av leverandører og produsenter. Det innebærer at mange leverandører i Norge og andre europeiske land vil strekke seg langt for å vinne offentlige anbudsrunder og oppfylle de betingelser som stilles.

Les mer om etikk i offentlige innkjøp:
• Rapport: ”Offentlig etikkløshet – Om mangel på etiske retningslinjer i offentlige anskaffelser”.
• Artikkel om BLDs veileder om innkjøp: Etikk i offentlige innkjøp!
• Norske myndigheter framstår i europeisk sammenheng som bremseklosser, ifølge artikkelen: Offentlig mangel på etikk
• Om Forsvarets uniformer i Kina: Forsvaret uten kontroll

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!