Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Holdt finanskomiteen i ørene

Skal vi løse miljø- og klimautfordringene, må det bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Det var et av innspillene Framtiden i våre hender ga til statsbudsjettet og Stortingets finanskomité.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Skal vi løse miljø- og klimautfordringene, må det bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Det var et av innspillene Framtiden i våre hender ga til statsbudsjettet og Stortingets finanskomité.


hring_om_statsbudsjettet1Sammen med flere norske miljøorganisasjoner ga Framtiden i våre hender innspill til statsbudsjettet i Stortingets finanskomité. (Foto:Kristina Valheim Stiauren)
I begynnelsen av oktober ble forslag til statsbudsjett for 2012 lagt fram. Én uke senere ble det invitert til høring, hvor norske miljøorganisasjoner ble bedt om å komme med sine kommentarer til statsbudsjettet.
Framtiden i våre hender var tilstede med lederen for klima og miljø-avdelingen, Guri Tajet, på høringen i Stortingets finanskomité.

– I regjeringens plattform står det at arbeidet med å sette en pris på forurensningen skal «forseres». I følge ordboka betyr forsere å «påskynde sterkt». Likevel tyder ikke statsbudsjettet for 2012 på at regjeringen har tenkt til å påskynde en grønn økonomi, åpnet Guri Tajet under høringen.

Uforsvarlig vekst i luftfarten

Flytrafikken er en av sektorene som har de raskest økende klimagassutslippene. Hvis vi tar med utslippene fra nordmenns flyreiser til utlandet står flytrafikken for omtrent ti prosent av de norske klimagassutslippene.

– Hvis regjeringen fortsatt vil ha en uforsvarlig vekst i luftfarten, bør det gjøres rede for hvilke andre sektorer som får desto større ansvar for å redusere utslippene. Ellers når vi neppe målet om å holde en temperaturstigning under to grader, sa Tajet under høringen.

Langsiktig satsing på olje og gass?

Ifølge statsbudsjettet er «hovedmålet i petroleumspolitikken å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv». Når regjeringen heller vil ha en langsiktig satsing på olje og gass enn fornybar energi, viser det at regjeringen ikke tar klimaproblemet alvorlig.

– Regjeringen har anerkjent klimatrusselen og ønsker å framstå som ledende i klimaarbeidet. I virkeligheten er den eneste målestokken for hvor klimavennlige Norge er, hvor villige regjeringen er til å prioritere andre sektorer enn oljebransjen, uttalte Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, i en artikkel tidligere i høst etter at forslaget til statsbudsjettet ble lagt fram.
hring_om_statsbudsjettet2Guri Tajet, leder i Framtiden i våre henders klima og miljø-avdeling, tar til orde for grønne skatter. (Foto: Kristina Valheim Stiauren)
Grønne skatter

Framtiden i våre hender foreslår at regjeringen innfører en reel grønn skatteveksling, og støtter blant annet økt el-avgift, økt CO2-avgift for petroleumssektoren og økt grunnavgift på mineralolje. Framtiden i våre hender vil at det innføres en generell grønn skatt på flyreiser, slik Tyskland har gjort.

– Det er viktig å understreke av grønne skatter og avgifter er et virkemiddel, ikke et mål. Vi er bekymret for at Norges klimagassutslipp øker, og målet må være kutt i utslipp og miljøbelastning. Det holder ikke å bare være god på bortebane, forteller Guri Tajet.

Politisk vilje

Budsjettet gir ingen pekepinn om hvordan Norge skal klare å redusere egne utslipp. Tvert i mot legger de overordnete prioriteringene opp til at utslippene kommer til å øke i 2012 og fremover. Hvorfor det egentlig? Fagfolkene står klare til å ta utfordringen fra politikerne.

– Vi har kompetansen, vi har teknologien og vi har folka. Så det er egentlig bare å sette igang, avsluttet Tore Strandskog i Norsk Teknologi høringen.

Inga Marte Thorkildsen, SV-politiker og medlem av finanskomiteen, avsluttet med å takke for mange gode innvendinger. Om de blir tatt til betraktning og får gjennomslag gjenstår å se.

pdf Les hele Framtiden i våre henders innspill til finanskomiteen om statsbudsjettet 2012.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!