Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Økologisk - best på alle områder

En omfattende amerikansk studie gjort over 30 år konkluderer med at økologiske dyrkingsmetoder slipper ut betydelig mindre klimagasser, gir større avlinger, bruker mindre energi, forbedrer istedenfor å utarme jorda og er bedre for folks helse.
Eksempel på landbruk som ikke er økologisk. I dyrkingen av konvensjonell mat brukes det stadig mer sprøytemidler.
Eksempel på landbruk som ikke er økologisk. I dyrkingen av konvensjonell mat brukes det stadig mer sprøytemidler.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En omfattende amerikansk studie gjort over 30 år konkluderer med at økologiske dyrkingsmetoder slipper ut betydelig mindre klimagasser, gir større avlinger, bruker mindre energi, forbedrer istedenfor å utarme jorda og er bedre for folks helse.

Undersøkelsen ble startet i 1981, og er utført av Rodale Institute i Pennsylvania. Den viser at økologisk produksjon er betydelig mer bærekraftig enn den konvensjonelle, og at det er feil å hevde at økologisk mat ikke kan mette verden. Påstander om at verden trenger både genmodifisert (GMO) og sprøytet mat blir avvist., noe som gjør det til et mer bærekraftig system.

Her er hovedkonklusjonene i 30-årsstudien:

 • Konvensjonelle systemer produserer 40 prosent mer klimagasser enn økologiske.
 • Økologisk landbruk bruker 45 prosent mindre energi.
 • Økologisk landbruk bygger snarere enn utarmer jorda, noe som gjør det til et mer bærekraftig system.
 • Produksjoneffektiviteten er 28 prosent høyere ved økologisk drift.
 • Økologisk produksjon utkonkurrerer konvensjonell i år med tørke.
 • Inntjeningen kan bli nesten tre ganger høyere for økologiske produsenter kontra konvensjonelle.

Undersøkelsen omfatter først og fremst mais og soyabønner som utgjorde 49 prosent av det dyrkede arealet i USA i 2007. Andre kornsorter utgjorde 21 prosent.

Av alle matvarer som selges i norske butikker, utgjør økologiske varer kun én prosent. Til sammenlikning utgjør økomatsalget sju prosent i Danmark og fire prosent i Sverige, viser Framtiden i våre henders rapport Norge på økomatbunnen.

Framtiden i våre hender mener at den økologiske andelen av matvaresalget bør stå for minst 15 prosent innen 2020. Skal vi klare det må det iverksettes drastiske tiltak.

For å øke etterspørselen hos kundene mener Framtiden i våre hender at staten må:


 • Følge opp Økoløftet i kommuner (avsluttet i 2009) med en satsing overfor forbrukere generelt.
 • Drive informasjonskampanjer for økologisk mat, og la det være en satsing på bedre og mer smakfull mat.
 • Kreve økologiske varer i matvarekjedenes innkjøpsavtaler.
 • Følge opp satsingen. Å vite hvordan det går med å oppfylle mål for innføring av økologisk mat er viktig både for motivasjonen og for å vurdere om ekstra tiltak trengs. Ved å innføre en egen regnskapskonto for økologisk mat er det lett å holde oversikten.
Matvarekjedene må:
 • Markedsføre økologiske varer som det de er: Bedre både på miljø, etikk, helse og smak. Både skilting og kunnskap hos personalet er viktige.
 • Om markedsføringen fokuserer ensidig på pris er økologiske varer dømt til å tape.
 • Lær av danskene. Der kjøres det jevnlig store kampanjer for én eller flere økologiske varegrupper, med vekt på hvorfor økologi er bra.
 • Stabil kvalitet og stabile priser. Kunden som husker den dagen hun ville kjøpe økologisk men fant halvvisne produkter eller skyhøye priser kan være tapt for lang tid. Når økologi markedsføres som kvalitet må inntrykket svare til det. Da kan prisen være noe høyere, men den bør ikke svinge vilt.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!