Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ber Norge støtte solenergi

I disse dager arrangeres en stor internasjonal energikonferanse i Oslo. Kenyas statsminister mener solenergi blir en svært viktig energikilde i framtiden.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I disse dager arrangeres en stor internasjonal energikonferanse i Oslo. Kenyas statsminister mener solenergi blir en svært viktig energikilde i framtiden.

Odinga_500EnergyforAll2011
Kenyas statsminister Raila Amollo Odinga poengterte hvor viktig det er å utnytte solenergi. (Foto: Liv Thoring)

Energikonferansen «Energy for all» startet i Oslo mandag morgen, med statsledere fra hele verden samlet. Temaet for møtet er hvordan verdens fattige kan få tilgang til mer energi.

Framtiden i våre hender har lenge jobbet for at mer av norsk energibistand skal brukes på solenergiprosjekter i utviklingsland. Hittil har det meste gått til storskala vannkraft. Derfor er det gledelig å se at solenergi er et av de viktige temaene på denne konferansen.

Blant annet appelerte Kenyas statsminister Raila Amollo Odinga spesielt til den norske regjeringen om å støtte solenergiprosjekter på landsbygda. Og han understreket viktigheten av nettopp elektrifisering av landsbygda, slik at man der kan få tilgang til lys samt får opp den økonomiske aktiviteten og øke inntektene.

Liv Thoring, til venstre, Guri Tajet og Arild Hermstad representerte Framtiden i våre hender.Liv Thoring, til venstre, Guri Tajet og Arild Hermstad representerte Framtiden i våre hender på konferansen.
Framtiden i våre hender er på konferansen og er fornøyd med at solenergi og bærekraftig energi har fått en sentral rolle. Det har også blitt understeket at fattige land er fattige fordi de mangler tilgang til elektrisitet. Elektrisitet genererer penger, noe de fattige landene har lite av.

Farooq Abdulla, Indias minister for fornybar energi, understreket betydningen av elektrisitet på landsbygda for å hindre den massive flyttingen inn til byene. Folk flytter inn til slumbyene fordi det ikke er arbeid på landsbygda. Elektrisitet muliggjør arbeidsplasser på landsbygda, slik at folk bli boende der, sa Abdulla.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har annonsert at 2012 blir FNs «Year of sustainable energy for all» (SE4ALL).


Initiativet arbeider for å nå målet om bærekraftig energi for alle innen 2030 ved hjelp av tre globale mål:

  • Tilgang for alle til moderne energitjenester
  • 40 prosent økning i energisparingen
  • En andel på 30 prosent fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

– Dette er mulig å gjennomføre innen 2030, hvis det er politisk vilje. Jeg vil derfor følge de politiske lederne nøye når det gjelder dette. Vi har en historisk mulighet til å klare det, noe som vil bety en bedre verden for veldig mange, sa Ban Ki-moon under toppmøtet i Oslo, - med klar adresse til FN-toppmøtet (RIO+20) i juni 2012.
Ban_Ki_moon198Ban Ki-moon fortalte også om hvordan han, som liten, måtte studere i lyset fra stearinlys.

– Jeg var gutt under krigen. Jeg studerte i lyset fra stearinlys. Ting som kjøleskap, aircondition eller en enkel vifte var en fjern luksus. Uten dette var også utviklingen langt borte. Energifattigdom er virkelig fattigdom, sa generalsekretæren.

Norge lanserte derfor i dag et internasjonalt energi- og klimainitiativ: Energy+
Dette er Norges bidrag til FNs visjon om “Bærekraftig energi for alle”. Partnerskapet tar sikte på å sikre tilgang til bærekraftig energi for å unngå utslipp av klimaskadelige gasser, ved bruk av fornybar energi og ved energisparing.

FIVH ser positivt på initiativet, og har sendt UD innspill til hva Energi+ særlig bør ivareta:
  • Det er viktig at Energi+ ikke blir et initiativ for å fremme giverlandenes egne næringsinteresser.
  • Det må inn en tydelig fattigdomsorientering i partnerskapsdokumentet.
  • Det er viktig at økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft ivaretas.

Framtiden i våre hender har også gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012
Og vi foreslår å øremerke:
  • 200 millioner til elektrifisering av landsbygda i utviklingsland ved hjelp av solenergi.
  • 200 millioner til utbygging av solenergiparker som kan forsyne industri og sentrale strøk med elektrisitet.

Andelen fattige uten strøm øker
En femtedel av verdens befolkning (1,4 milliarder) – mangler tilgang til elektrisitet. I Afrika sør for Sahara bor 4 av 5 på landsbygda, og bare 14 prosent av disse har elektrisitet. Til tross for en rekke elektrifiseringsprogrammer spår Det internasjonale energibyrået (IEA) at denne andelen vil synke, som følge av langsom utbygging av el-nett og befolkningsvekst. IEA mener derfor at det meste av elektrisitetsutbygging fram mot 2030 vil være i form av små nettløse enheter og mininett – ikke store kraftverk i sentrale strøk. Dette er også konklusjonen i en ny rapport fra Framtiden i våre hender om suksesser og utfordringer innen landsbyelektrifisering i Afrika og Asia.

Elektrisitet er veien ut av fattigdom
Tilgang til energi er en forutsetning for å nå FNs tusenårsmål om å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Erstatning av miljøskadelig parafin og diesel med solenergi-baserte løsninger, vil i tillegg til å redusere klimagassutslipp, bidra til bedre inneklima og bedre helse.

På landsbygda gir solenergi og annen småkraft gi lys til arbeid og lekser, rent drikkevann, helseklinikker, småindustri, genererer nye arbeidsplasser og øker levestandarden, samt gir tilgang til informasjon via radio, TV, data og mobil. Millioner reddes fra sykdom og død som følge av forurenset drikkevann og os fra parafin- og kerosenlamper, og strøm gir bedre helsetilbud og muliggjør lagring av livsviktige medisiner og vaksiner. Kvaliteten på produktene i småindustrien bedres og kan lettere omsettes, og maskinell drift øker produksjonen. Dette medfører økt levestandard, folk blir boende på landsbygda og presset på byene mindre. Opplyste gater gjør livet tryggere - særlig for kvinner og barn ved at voldtekter og kriminalitet reduseres. Gatelys medfører også at latriner bygges, og en viktig smittekilde reduseres. Etablering av strøm har bidratt til at langt flere jenter får utdannelse og gifter seg senere, slik at antallet barnebruder er blitt betydelig redusert.


solenergiMINISe våre temasider om solenergi


Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!