Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sats på solfangere

Norge ligger på en pinlig jumboplass i Europa når det gjelder bruk av sol til oppvarming. Sverige og Danmark ligger langt foran oss og øker stadig forspranget.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge ligger på en pinlig jumboplass i Europa når det gjelder bruk av sol til oppvarming. Sverige og Danmark ligger langt foran oss og øker stadig forspranget.

Beregninger Framtiden i våre hender har gjort, - basert på nye tall fra Det Europeiske Energibyrået, viser at svenskene har 13 ganger og danskene hele 26 ganger flere solfangere per tusen innbygger enn Norge. Østerrike har 150 ganger flere, og der sees solfangere på annethvert hus. Klimaet i Østerrike er ikke så forskjellig fra det norske.

Solfanger490_ASV_SolarInkludert støtte fra Enova, vil en huseier i løpet av 20 år kunne spare omkring 70.000 kroner med et solfangeranlegg. (Foto: ASV Solar)

Jo, det er lønnsomt
Den dårlige norske plasseringen skyldes en misforståelse. Vi tror det ikke er lønnsomt å bruke solvarme her i landet. Det er det! Over to tredeler av energiforbruket i boliger og næringsbygg går til å varme opp bruksareal og vann. Et solfangeranlegg kan dekke omlag halvparten av dette behovet i en gjennomsnittlig norsk bolig, og det tar bare fem måneder før fangeren har produsert like mye energi som den krever i framstilling. Liv_Thoring180_Liv Thoring


    Energien fra sola utnyttes
   i hovedsak på to måter:
   Til oppvarming ved hjelp
   av en solfanger og til å
   produsere strøm, enten
   ved hjelp av solceller
   eller i solvarmekraftverk.Solfangere er på verdensbasis den tredje største teknologien for produksjon fra fornybare energikilder (etter vann- og vindkraft) og ti ganger større enn solceller. En solfanger er mer enn fem ganger så effektiv som et solcellepanel, og er derfor godt egnet for våre breddegrader.

Fungerer også her nord
Solfangeren er ikke avhengig av sol fra skyfri himmel for å gi effekt. Selv på en overskyet dag er det nok lys til å produsere varme. Det er mindre å hente i de mørkeste vintermånedene. Men når sola kommer tilbake for alvor i februar/mars, kan huseiere med solfangere på taket redusere fyringsutgiftene merkbart.

Det trengs ikke et avansert gulvvarmesystem for å installere et slikt anlegg. De kan enkelt monteres i eldre hus. Gitt at gjennomsnittlig strømpris de neste tjue årene holder seg på dagens nivå, at solfangeranlegget har en like lang levetid (det kan ha dobbelt så lang levetid) og at man monterer en 12 kvadratmeter solfanger som har et årlig utbytte på 6000 kWh, vil det gi godt over hundre tusen kroner i sparte strømutgifter.

Titusener å spare
Et solfangeranlegg i denne størrelsen koster om lag femti tusen kroner. Inkludert støtte fra Enova vil en huseier da på tjue år kunne spare omkring sytti tusen kroner med et slikt anlegg. Bor man i tillegg i en kommune som gir økonomisk støtte til slike investeringer, eller hvis strømprisene stiger, blir inntjeningen enda høyere. Solvarme er lønnsomt for folk flest, og økt bruk vil gi en betydelig miljøgevinst. Norge er ikke selvforsynt med vannkraft, men importerer deler av året store mengder elektrisitet produsert med kull, gass og kjernekraft, noe som medfører store klimagassutslipp og håndtering av radioaktivt avfall.

Flere aktuelle tiltak
  • For å øke bruken av solenergi her i landet må olje- og energiminister Ola Borten Moe sette et klart mål for bruk av solvarme, og solfangere må bli standard i nye offentlige bygg i Sør-Norge. Vi må få bedre støtteordninger, økt kunnskaps- og informasjonsspredning og dokumentasjon av gode prosjekter som kan bli forbilder for resten av landet.
  • Støtten til et privat solvarmeanlegg må økes til halvparten av investeringskostnadene, slik at folk får nedbetalt anlegget mens de forventer å bo i huset.
  • Øvrige støtteordninger må samkjøres, forenkles og gjøres like gode uavhengig av hvilken kommune man bor i.
  • Alle kommuner må også ha energirådgivere som kan komme hjem til folk og gi personlig veiledning. Slike rådgivere har vært en suksess i Sverige.
  • Det er også helt uakseptabelt at kommuner har anledning til å forby solfangere på hus av estetiske grunner. En solfanger ser bare ut som et ekstra vindu!

Ikke lenger foregangsland
Norge var et foregangsland innen fornybar energi da vannkraften ble bygget. I dag er vi en sinke innen alle nye fornybarteknologier. Regjeringen er uten handlekraft i satsing på fornybar energi.

Kronikken ble publisert i Stavanger Aftenblad 3. oktober 2011.

solenergiMINISe våre temasider om solenergi

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!