Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Et oljepreget statsbudsjett

I forslaget til statsbudsjett for 2012 legger regjeringen opp til en økt satsing på oljesektoren. Framtiden i våre hender mener regjeringen heller må satse på bærekraftig og fornybar energi.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I forslaget til statsbudsjett for 2012 legger regjeringen opp til en økt satsing på oljesektoren. Framtiden i våre hender mener regjeringen heller må satse på bærekraftig og fornybar energi.

Arild-stortingetArild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, mener statsbudsjettet er for oljepreget.
Ifølge statsbudsjettet er «hovedmålet i petroleumspolitikken å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv». Når regjeringen heller vil ha en langsiktig satsing på olje og gass enn fornybar energi, viser det at regjeringen ikke tar klimaproblemet alvorlig.

– Det legges opp til en politisk og økonomisk satsing på olje og gass som verden ikke har råd til at vi lykkes med, sier Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender mener at dersom verdenssamfunnet skal klare å løse de alvorlige klimautfordringene, må mye av den resterende oljen bli liggende på havbunnen.

– Klimaet tåler ikke at denne blir hentet opp og brent av. I stedet må vi satste på fornybar energi, som for eksempel sol og vind, sier Hermstad.

Slik visjoner finnes ikke i forslaget til statsbudsjett .

– Regjeringen har anerkjent klimatrusselen og ønsker å framstå som ledende i klimaarbeidet.  I virkeligheten er den eneste målestokken for hvor klimavennlige Norge er, hvor villige regjeringen er til å prioritere andre sektorer enn oljebransjen, sier Hermstad.

I statsbudsjettet varsler regjeringen en strategisk satsing på å åpne nye letefelt og kartlegging av uåpnede deler. Videre varsles en videre milliardsatsing på karbonfangst, et tiltak som skal sikre at Norge kan leve av gass i en tidsalder hvor resten av verden må bli karbonfri.

– Selv om karbonfangst på sikt kan bidra til at vi kan rense utslippene fra gasskraftverk, så vil ikke teknologien bidra til å hindre utslipp av den norske oljen vi eksporterer. Regjeringen hadde vist større politisk kløkt hvis de hadde investert milliardbeløp til ny fornybar energi, noe det er et stort behov for både i Europa og i resten av verden, sier Hermstad.

Også andre organisasjoner og politiske partier har reagert på et statsbudsjett svært avhengig av norsk oljeeksport.

For eksempel varsler regjeringen at den vil utrede mulighetene for to nye forskningssentre – ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske områder og ett for forskning på økt utvinning.

– Å øke satsingen på fossilindustrien er å ta for gitt at verdenssamfunnet mislykkes i å løse klimakrisen. Derfor er det bortkastede penger å satse på petroleumsforskning, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talsvinne for Miljøpartiet De Grønne.

Også WWF mener, som Framtiden i våre hender, at mangelen på overordnet klima- og miljøstyring viser at Norge trenger en klimalov som gjør utslippsmålene forpliktende for alle sektorer – også oljevirksomheten. Storbritannia har en slik lov allerede, og den nye danske regjeringen har nettopp gjort en klimalov til en del av sitt regjeringsgrunnlag.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!