Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet investerer i skattesvindlere

Norge bruker millioner av bistandskroner på å bekjempe skatteunndragelse hos utenlandske gruveselskaper i Zambia. Samtidig investerer Oljefondet over 1,3 milliarder i to gruveselskaper som nå er innklaget for OECD på grunn av omfattende skattetriksing i samme land.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge bruker millioner av bistandskroner på å bekjempe skatteunndragelse hos utenlandske gruveselskaper i Zambia. Samtidig investerer Oljefondet over 1,3 milliarder i to gruveselskaper som nå er innklaget for OECD på grunn av omfattende skattetriksing i samme land.

miners_zambia_glencoreFattige gruvearbeidere i Zambia må betale skatt mens de rike, utenlandske selskapene som eier gruvene snyter på skatten. Oljefondet er inne i to av de verste skattesvindlerne. (Foto: Flickr.com/Bypassedblog).


Zambia er blant verdens ti største kobberprodusenter, men inntektene fra gruveindustrien utgjør likevel i underkant av fire prosent av statsbudsjettet. Mye av norsk bistand til det metallrike landet har derfor blitt brukt på å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelser.


I 2009 ga norske myndigheter pengestøtte til en revisjon av skattepraksisen hos de tre største utenlandske gruveselskapene som driver kobberutvinning i landet. Frian Aarsnes i konsulentselskapet Econ Pöyry, et av selskapene som gjennomførte revisjonen, forteller til Framtiden i våre hender at rapporten var konfidensiell, men at den franske organisasjonen Les Amis de la Terre klarte å få tak i en pilotversjon og publiserte store deler av innholdet på sine nettsider. Der kommer det fram en rekke alvorlige problemer ved to av gruveselskapene som begge er å finne i Oljefondets portefølje.

"Vi kan ikke bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteparadiser på den ene siden og samtidig investere milliarder av kroner i selskaper som driver med åpenbar og storstilt skatteunndragelse".                 Arild Hermstad, Framtiden i våre hender

Internprising og mangelfulle regnskap


Rapporten gjelder gruven Mopani Copper Mine som ligger nord i Zambia. Den største eieren i gruven er den sveitsiske mineral- og råvaregiganten Glencore, som Framtiden i våre hender  nylig skrev om fordi de er anklaget for grov miljøforurensing og menneskerettighetsbrudd i en rekke land.  Det andre selskapet som har betydelig eierandel i Mopanigruvene er Canadas First Quantum Minerals som eier 17 prosent.  


I rapporten, som også har blitt grundig omtalt i Bistandsnytt, skriver de norske revisorene at Glencore har benyttet seg av flere metoder for skatteunndragelse i Zambia. Ifølge revisorene har selskapene blant annet:

  • Rapportert en uforklarlig og usannsynlig fordobling av driftskostnader fra 2005 til 2007
  • Drevet overdreven bokføring av tap
  • Hatt store avvik i rapportering av produksjonsvolumene av kobber og kobolt
  • Brukt prissikring for å unngå skatt, snarere enn for å sikre seg mot store prissvingninger
  • Systematisk motarbeidet revisorene i hvert eneste steg i revisjonen
  • Lagt fram mangelfulle regnskaper og dokumenter
Ifølge rapporten har det også foregått ulovlig internprising og Mopanigruvene skal ha solgt kobber og kobolt til morselskapet Glencore til priser som lå 25 prosent under kobberprisene på London Metal Exchange.

Glencore har på sin side avvist anklagene og sier i en pressemelding at rapporten fra Econ Pöyry er full av faktiske feil og unøyaktigheter og basert på feilaktige statistiske analyser og forutsetninger.

Klaget inn for OECD

Etter at den konfidensielle rapporten ble lekket har Glencore og Canada First Quantum Minerals blitt klaget inn for OECD. I en epost til Framtiden i våre hender skriver organisasjonen Berne Declaration at de, sammen med organisasjonene Association SHERPA (Frankrike), Centre for trade policy and Development (Zambia), L'Entraide Missionnaire (Canada) og Mining Alerte (Canada) har skrevet klagebrev til OECDs kontaktpunkter både i Canada og Sveits.

Organisasjonene skriver i klagebrevet at Glencore og First Minerals har gjort seg skyld i en rekke åpenbare regnskapsmessige krumspring i Zambia som bryter med flere av nøkkelpunktene i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. De krever at selskapene skal bli stilt til ansvar og at de unndratte skattepengene skal utbetales til zambiske skattemyndigheter.

Rapporten fra Econ Pöyry har også ført til at den europeiske investeringsbanken (EIB) har satt i gang en uavhengig etterforskning av Glencore i Zambia. I 2005 ga de et lån på 48 millioner euro for å ruste opp smelteverket i Mopanigruvene. Men etter at innholdet fra revisjonsrapporten ble lekket, kom en pressemelding hvor president Philippe Maystadt uttaler at de med øyeblikkelig virkning fryser alle lån til Glencore og dets datterselskaper.

1,3 oljemilliarder i skattesnyterne

At oljefondet investerer i selskaper som driver med skatteunndragelse har tidligere fått kritikk fra flere kanter. Korrupsjonsjeger Eva Joly har påpekt til norsk presse at norske myndigheter har et dilemma når det gjelder samsvar mellom etisk forvaltning av oljefondet og kampen mot skatteparadiser og kapitalflukt. Joly, og mange med henne, mener det er dobbeltmoralsk at Norge bekjemper korrupsjon mens de samtidig plasserer statlige midler i selskaper som unndrar skatt.

I Zambia blir selvmotsigelsen tydelig. Et søk på Glencore International AG og First Quantum Minerals LTD i oljefondets portefølje viser obligasjoner og aksjer for over 1,3 milliarder i de to selskapene. Oljefondet er med andre ord tungt investert i de to selskapene som er skyld i at omfattende skatteinntekter lekker ut av Zambia. Samtidig fortsetter norske myndigheter å bruke penger på å kjempe mot ulovlig kapitalflukt i landet og Utenriksdepartementet og Norad lanserte i vår programmet “Skatt for Utvikling”, hvor Zambia er ett av tre hovedsamarbeidsland.

Må inn i de etiske retningslinjene

Leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, mener situasjonen i Zambia viser at norske myndigheter har et troverdighetsproblem når det gjelder arbeidet mot ulovlig kapitalflukt:

– Vi kan ikke bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteparadiser på den ene siden og samtidig investere milliarder av kroner i selskaper som driver med åpenbar og storstilt skatteunndragelse, sier Hermstad som mener det er et stort behov for en endring av oljefondets etiske retningslinjer:

– Skal norske myndigheter bli tatt på alvor må kampen mot skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt også gjelde i forvaltningen av Oljefondet, sier Hermstad.

Om selskapene:

  • Glencore kontrollerer 73 prosent av Mopanigruvene og Canadas First Quantum Minerals eier 17 prosent.
  • Oljefondet har obligasjoner i Glencore International AG for til sammen 30 803 740 norske kroner og obligasjoner for 269 824 270 kroner i det heleide datterselskapet Glencore Finance Europe SA. De har også aksjer for 1 007 010 397 kroner i canadiske First Quantum Minerals ltd.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!