Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Plantevernmidler knyttes til økning av ADHD

Plantevernmidler som brukes i matproduksjon og hager, kan utvikle ADHD hos barn. Forskere knytter midlene til en økning av tilstanden og anbefaler derfor økologisk mat.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Plantevernmidler som brukes i matproduksjon og hager, kan utvikle ADHD hos barn. Forskere knytter midlene til en økning av tilstanden og anbefaler derfor økologisk mat.

Dette er hovedkonklusjonen i en kanadisk undersøkelse som nylig ble publisert på msnbc.com. Det er såkalte organofosfater, som knyttes til ADHD, og disse er vanlig å bruke i innsektsgifter og sopphindrende midler. Organofosfatet dimetoat finnes i innsektsmiddelet Perfekthion 500 SC, som er mye brukt i norsk landbruk.

Barn500_rekke_FlickrEn sammenheng mellom sprøytemidler og ADHD er svært urovekkende. Samtidig kan man ta forholdsregler, som vil komme tusenvis av barn til gode. (Foto: Flickr)

Gjennom maten: – Det er i hovedsak eksponering gjennom maten som er årsaken, (…) og personer som bytter til et økologisk kosthold reduserer nivåene av nebrytningsprodukter i urinen med 85 til 90 prosent, sier barnelege og professor Phil Landrigan - til msnbc.com. Han er leder av Institutt for samfunnsmedisin og forebyggende medisin ved Mount Sinai School of Medicine i New York City.

Man knytter økt forekomst av ADHD blant barn til rester av plantevernmidler i maten, og forskerne anbefaler derfor å spise økologisk mat.

Undersøkelsen omfatter data fra 1140 barn, og man studerte blant annet nedbrytningsprodukter fra plantevernmidler i urinen. Det viste seg at 119 av barna hadde ADHD. Barn med betydelig høyere nivåer av et nedbrytningsprodukt fra organofosfater hadde to ganger høyere sannsynlighet for å få diagnosen ADHD, konkluderte forskerne.

Pesticider500_gress_Flickr Organofosfatet dimetoat finnes i innsektsmiddelet Perfekthion 500 SC, som er mye brukt i norsk landbruk. (Foto: Flickr)


Mye brukt i norsk landbruk. Seniorrådgiver og økotoksikolog Roger Holten i Mattilsynet, sier til Framtiden i våre hender at Perfekthion 500 SC benyttes innenfor en rekke områder i norsk landbruk. Det er godkjent til bruk i gressproduksjon (eng og beite), en rekke grønnsakskulturer og i kornproduksjon. I tillegg brukes det på prydplanter utendørs og i veksthus. Preparatet er ikke godkjent innen frukt- og bærproduksjon her i landet.

Dimetoat skal revurderes: I følge Holten er dette en stoffgruppe man nasjonalt og internasjonalt har forsøkt å fase ut, fordi de har uheldige helse- og miljøegenskaper. Mattilsynet skal ta dimetoat opp til revurdering neste år.

Første i sitt slag: Den kanadiske undersøkelsen er den første studien som ser på dagligdagse eksponeringsnivåer hos barn, ifølge msnbc.com. Andre studier har fokusert på effekter av plantevernmidler på bønder og landbruksarbeidere som jevnlig utsettes for kjemikalier, og alvorlig nervelidelser hos personer som har vært tilknyttet arbeidsplasser som bruker hydraulikk- og turbinoljer.

Organofosfater er også funnet i noen loppe- og flåttprodukter, og har vært knyttet til barneleukemi. Forskere antar at organofosfater også er delvis ansvarlige for “koloni-kollapslidelse”, som utrydder honningbier i stort omfang, skriver msnbc.com.

Forskningsresultatene ble først publisert på pedriatics.org.

Framtiden i våre hender krever
At det snarest innføres et forbud mot bruk av alle typer organofosfater i Norge,
samt et forbud mot bruk av glyfosat, som er virkestoffet i Monsanto's "Roundup". Dette er det mest brukte ugressmiddelet her i landet, og knyttes til fosterskader, kreft og fiskedød.

 
Organofosfater
De ble før kalt fosfostigminer, og er organiske fosforforbindelser som blokkerer enzymet kolinesterase irreversibelt. Det brukes som innsektsgifter, sopphindrende middel og som nervegift i stridsgasser. Som førstehjelpsbehandling ved forgiftning benyttes atropin i gjentatte høye doser; ved irreversible hemmere gis i tillegg en reaktivator (oksimer), som påskynder gjendannelse av enzymet. (Kilde: Store norske leksikon)

Unngår man plantevernmidler i maten ved å spise økologiske produkter?
Økologiske produkter skal ikke sprøytes med kjemiske plantevernmidler. Først og fremst skal andre metoder for ugras og skadedyrbekjempelse benyttes, for eksempel valg av sykdomsresistente sorter og tilrettelegging for skadedyrenes naturlige fiender. Det finnes likevel et begrenset antall midler som er tillatt å bruke i økologisk dyrking, som for eksempel svovel og enkelte biologiske plantevernmidler (nyttedyr, sopp, bakterier eller virus).

Pr januar 2011 er det 16 plantevernmidler som er godkjent for bruk i økologisk produksjon. De fleste av disse er hobbypreparater, dvs. at de kan brukes av alle, ikke bare yrkesbønder som har bestått autorisasjonskurs. I tillegg er det tillatt å bruke såkalte "hjemmelagde preparater" - eksempler på dette er grønnsåpe, tang og planteuttrekk. Mattilsynet har laget en liste over slike ”hjemmelagde preparater” som kan brukes i økologisk produksjon. Flere opplysninger om bruk av plantevernmidler i økologisk produksjon finnes på Mattilsynet sin hjemmeside: www.mattilsynet.no/planter


Mat150_temaheader Se våre temasider om mat
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!