Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønn jubelnatt

Valgforskere mente det var umulig. Det var det ikke. Nå har Miljøpartiet De Grønne fått sitt gjennombrudd som landsdekkende parti, og stemningen på valgvaken var elektrisk.   
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Valgforskere mente det var umulig. Det var det ikke. Nå har Miljøpartiet De Grønne fått sitt gjennombrudd som landsdekkende parti, og stemningen på valgvaken var elektrisk.   

Miljøpartiet De Grønne, med Hanna Marcussen i spissen, gjorde et svært godt lokalvalg. (Foto: Klaudia Lech, journaliststudent ved HiO) Miljøpartiet De Grønne, med Hanna Marcussen i spissen, gjorde et svært godt lokalvalg. (Foto: Klaudia Lech, journaliststudent ved HiO)

Tiden som en nesten usynlig aktør i norsk politikk er trolig over for Miljøpartiet De Grønne. Under valget i går braste de grønne entusiastene inn med full styrke i norsk lokalpolitikk. Sjelden - kanskje aldri - har deltakerne på noen valgvake feiret og jublet så mye over en velgeroppslutning på 2,3 prosent.

Men for hundrevis av frivillige i Miljøpartiet De Grønne betyr valgresultatet et definitivt brudd med tjuetre år på sidelinjen i norsk politikk.

– Dette er rett og slett fødselen til et nytt riksdekkende parti i Norge, sier valgvakeleder Elray Henriksen. 

Inntil gårsdagens valg var Miljøpartiet De Grønne representert i fem kommuner: Trondheim, Halden, Kristiansand, Nesodden og Stjørdal. Partiet ser ut til å beholde samtlige av de fem gamle kommunene, muligens med unntak av Stjørdal.

I tillegg er partiet nå også representert i kommunestyrene i Oslo, Bergen, Lillehammer, Ås, Porsgrunn, Meland, Flakstad, og Aurland. Dermed har partiet nådd sine viktigste mål om representasjon i kommunestyrer landet rundt, inkludert de tre største byene, Oslo, Bergen og Trondheim.

Størst er oppslutningen, målt i prosent, i vestlandskommunen Aurland, hvor partiet fikk 6,3 prosent. Det er vanskelig å gi et eksakt svar på hvorfor denne kommunen skiller seg markert ut. Men Miljøpartiet har et godt etablert lokallag her, og det stor interesse for bærekraftig turisme, lokal mat og økologiske verdier i lokalsamfunnet.


Partiet har også gjort et godt valg i Flakstad, noe som kan knyttes til motstanden mot oljeboring i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Men i hovedsak henter det norske miljøpartiet, i likhet med sine europeiske søsterpartier, sine fleste velgere blant urbane, unge voksne i alderen 25 til 40 år. Mange er kvinner med høyere akademisk utdanning. Den samme trenden avspeilte også alders- og kjønnssammensetningen blant deltakerne på valgvaken i Oslo i går.

De grønne partiene har hatt betydelig tilslutning i en rekke land i Europa.  En undersøkelse fra 2010 viser at grønne partier i 17 land har deltatt i ulike regjeringskoalisjoner de siste de siste tjue årene. I land som Sverige, Finland, Tyskland, Belgia og Frankrike, har miljøpartiene utviklet seg til viktige aktører og maktutøvere i både lokalt og nasjonal politikk.

Talskvinne Hanna Marcussen for det norske Miljøpartiet kan ikke se noen grunn til at ikke det samme kan skje i Norge. Årets kommune- og fylkestingsvalg viser at vi er på god vei mener hun.

– Vi har klart å riste av oss forestillingen om at vi er et sært og smalt parti med røtter i hippietiden. Folk oppfatter oss som et moderne og interessant parti med realistiske og positive løsninger på mange av klima- og miljøproblemene, sier Marcussen.

De oppfanger at vi er opptatt av gode og trygge oppvekstforhold og en stabil og bærekraftig samfunnsutvikling og er ikke lenger redd for å stemme på oss, mener talskvinnen.

– Fra hvilke partier har dere hentet velgere fra?

– I noen områder, blant annet Bergen SV og AP og i Oslo har vi trolig fått oppslutning fra tidligere venstrevelgere, tror Marcussen, som mener det nok er mange velgere som er misfornøyd med miljø- og klimapolitikken i partiene de tidligere har gitt stemme til.

– Hvilke saker har vært de viktigste?

– Hovedvekten har naturligvis ligget på lokale klima- og miljøsaker som sykkel- og gangveier, bilfritt sentrum og rekreasjonsområder.  Det er for tidlig å vise bredden i grønn politikk. Da ville vi ha blitt ufokuserte. Strategien har vært å løfte fram de mest sentrale og viktige miljøsakene. I begrenset omfang, sier Marcussen. 

I første rekke har partiet konsentrert seg om å få med seg de første to til tre prosentene av velgerne.

– Dette er de med sterkest miljø- og klimaengasjement. Seinere vil det være et poeng å fri mer bredt til velgerne, mener Hanna Marcussen.

En annen viktig oppgave har vært å bygge et profesjonelt organisasjonsapparat, og etablere lokallag og valglister i så mange kommuner som mulig.

– Når vi inkluderer fylkestingslistene, har vi stilt med 55 lister i dette lokalvalget, forteller Marcussen.

Tellingene sent i natt viser at partiet har økt antallet kommunestyrerepresentanter fra seks til 16 og dessuten fått representasjon i Hordaland fylkesting med to representanter.

– Det viktigste er at vi har nådd målet og blitt et landsdekkende parti, stråler talskvinnen og begir seg mot podiet og kveldens første oppdatering og hilsener til partifeller og sympatisører.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!