Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Derfor er miljø viktig i valgkampen

Trodde du miljøspørsmål var irrelevante i et lokalvalg? Tvert imot.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Trodde du miljøspørsmål var irrelevante i et lokalvalg? Tvert imot.


 Kommunen og lokalpolitikerne har mye makt både når det gjelder lokale og internasjonale miljøspørsmål. De har ansvar for arealpolitikken og kollektivtrafikken i kommunen din. Måten vi bygger tettsteder og byer på i dag legger føringer for de neste hundre årene.


Hvor mye går partiet inn for å redusere utslippene i kommunen din? Det er et viktig sjekkpunkt. Har de noen konkrete tiltak som kan føre oss mot et lavutslippssamfunn?

Framtiden i våre hender mener også at du bør sjekke følgende når du går til valgurnene:

Prioriterer partiet kollektivtrafikk fremfor vei, og hva vil de gjøre for sykkelfremkommeligheten?

Tør partiet å gå inn for at parkeringsplasser i sentrum må vike for sykkelveier?

Energibruken i bygninger må reduseres dersom vi skal oppnå tilstrekkelige kutt. Hva sier partiet om energieffektivisering og hvilke ambisjoner har de for energistandarden i nybygg?

Arealplanlegging vi gjør i dag avgjør om vi får et lavutslippssamfunn i framtiden. Vil de bygge langs kollektivknutepunkter? Prioriteres grøntområder og fellesarealer fremfor parkeringsplasser? Og vil partiet unngå kjøpesenterutbygging?

Global rettferdighet hører også hjemme i kommunevalgkampen. Vil kommunen jobbe for at kommunens innkjøp av varer er etiske, med anstendige arbeidsforhold hos leverandøren? Er de for å bli en Fairtrade-kommune?

Sist men ikke minst: Hva vil partiet gjøre for å ta vare på det biologiske mangfoldet i kommunen? Arter er under press på grunn av klimaendringene, men også fra økende menneskelig aktivitet – tør partiet å gå inn for å beskytte andre arter enn oss selv i enkelte områder av kommunen?

Jeg ønsker deg et godt valg, og hører gjerne fra deg: Hvordan synes du valgkampen har vært? Og hvor mye har miljø vært på dagsorden?