Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Derfor er miljø viktig i valgkampen

Trodde du miljøspørsmål var irrelevante i et lokalvalg? Tvert imot.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Trodde du miljøspørsmål var irrelevante i et lokalvalg? Tvert imot.


 Kommunen og lokalpolitikerne har mye makt både når det gjelder lokale og internasjonale miljøspørsmål. De har ansvar for arealpolitikken og kollektivtrafikken i kommunen din. Måten vi bygger tettsteder og byer på i dag legger føringer for de neste hundre årene.


Hvor mye går partiet inn for å redusere utslippene i kommunen din? Det er et viktig sjekkpunkt. Har de noen konkrete tiltak som kan føre oss mot et lavutslippssamfunn?

Framtiden i våre hender mener også at du bør sjekke følgende når du går til valgurnene:

Prioriterer partiet kollektivtrafikk fremfor vei, og hva vil de gjøre for sykkelfremkommeligheten?

Tør partiet å gå inn for at parkeringsplasser i sentrum må vike for sykkelveier?

Energibruken i bygninger må reduseres dersom vi skal oppnå tilstrekkelige kutt. Hva sier partiet om energieffektivisering og hvilke ambisjoner har de for energistandarden i nybygg?

Arealplanlegging vi gjør i dag avgjør om vi får et lavutslippssamfunn i framtiden. Vil de bygge langs kollektivknutepunkter? Prioriteres grøntområder og fellesarealer fremfor parkeringsplasser? Og vil partiet unngå kjøpesenterutbygging?

Global rettferdighet hører også hjemme i kommunevalgkampen. Vil kommunen jobbe for at kommunens innkjøp av varer er etiske, med anstendige arbeidsforhold hos leverandøren? Er de for å bli en Fairtrade-kommune?

Sist men ikke minst: Hva vil partiet gjøre for å ta vare på det biologiske mangfoldet i kommunen? Arter er under press på grunn av klimaendringene, men også fra økende menneskelig aktivitet – tør partiet å gå inn for å beskytte andre arter enn oss selv i enkelte områder av kommunen?

Jeg ønsker deg et godt valg, og hører gjerne fra deg: Hvordan synes du valgkampen har vært? Og hvor mye har miljø vært på dagsorden?

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!