Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Disse er best på miljø i Bergen

Det nærmer seg valg, men hvilket parti passer best for de miljøbevisste? Framtiden i våre hender og lokallaget i Bergen har gått gjennom partiprogrammene i Vestlandets hovedstad.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det nærmer seg valg, men hvilket parti passer best for de miljøbevisste? Framtiden i våre hender og lokallaget i Bergen har gått gjennom partiprogrammene i Vestlandets hovedstad.

Bybanen i Bergen har blitt en stor suksess. (Foto: flickr.com)Bybanen i Bergen har blitt en stor suksess. Når får vi høyhastighetstog? (Foto: flickr.com)

Vi har sett spesielt på fire områder som er viktige for å skape et bærekraftig og mer solidarisk samfunn. Hvilke planer og tiltak vil de ulike partiene iverksette for å gjøre transportsystemet grønnere? Hva vil de gjøre for å redusere energibruken og bruk av fornybar energi i bygningsmassen og skape et grønnere næringsliv i kommunen? Og hva gjør partiene gjør for å skape mer global rettferdighet? Tenker de globalt, og handler lokalt?

Vi har gitt karakter fra 1 til 6, der seks er best. Det har gitt positive utslag i karaktergivningen når partiene tør å være konkrete og tallfeste mål. Det er også en fordel når vi ser at partiet tør å bruke pisk i tillegg til gulrøtter, ettersom all forskning tilsier at du får best miljøeffekt når disse to virkemidlene kombineres.

Undersøkelsen viser at SV og Miljøpartiet De Grønne kommer best ut i kåringen. Fremskrittspartiet kommer desidert sist, men også Høyre er dårlige på miljø i Bergen.

Lurer du på hvordan vi har gjennomført testen? Da kan du laste ned hele dokumentet her.
Rangering Parti Gjennom- snitt Grønn transport Energieff. bygg Grønt næringsliv Global rettferdighet
1 SV 4,75 6 5 4 4
1 De Grønne 4,75 6 5 5 3
3 Venstre 4 5 5 3 3
4 KrF 2,75 4 3 4 0
5 Sp 2,5 4 4 2 0
5 Rødt 2,5 5 4 0 1
6 Ap 2,25 4 3 2 0
6 Byluftslisten 2,25 5 4 0 0
9 Høyre 1 4 0 0 0
10 Frp 0,75 2 1 0 0

Partiene er samlet sett best på grønn transportpolitikk. Der bør det være mulig å få på plass en del resultater i fireårsperioden. Utvidelser av bybanen og oppgradering av sykkelnettet ser det for eksempel ut til å være ganske bred enighet om. Vi synes det er veldig positivt at nesten alle omtaler seg i positive ordelag til høyhastighetstog mellom Bergen og Oslo. Vi er derimot litt bekymret for at politikerne vil gå for en løsning der de bruker for mye penger på å lappe på Bergensbanen istedenfor å satse fullt ut på høyhastighetstog. Lapping er ekstremt dyrt, og prisforskjellen mellom høyhastighetstog i helt nye traseer på 2.30 min og klatting på bergensbanen slik at det tar fire timer mellom Oslo og Bergen er relativt sett liten.

Når det gjelder temaet energieffektive bygg, er både SV og Venstre konkrete og ambisiøse. SV skriver «Bergen kommune skal redusere energiforbruket i egne bygg med minst 18 prosent. Alle kommunale nybygg skal minst ha passiv- eller plusshusstandard. Alle større byggeprosjekter skal ha en egen energi- og klimaplan. Bergen kommune skal ta i bruk plan- og bygningsloven for å kreve langt mer energieffektive løsninger». Venstre vil «aktivt stimulere til at flest mulig nye private bolig- og næringsbygg skal være lavenergihus eller nullutslippsbygninger. Alle nye kommunale bygg skal være lavenergihus eller nullutslippsbygninger og alle eksisterende bygg må energieffektiviseres». Vi synes også det er gledelig at både Rødt og De grønne har merket seg at solvarme er et godt alternativ også i Norge.

Grønn næringsutvikling ser ikke ut til å være noe som står veldig høyt på dagsorden for partiene. Her er det Miljøpartiet De grønne som ser ut til å være mest opptatt av temaet. Vi er litt overrasket over at Venstre ikke har flere tiltak.

Tiltak for å fremme mer global rettferdighet er det skuffende lite av i partiprogrammene. Det er bare Bergen som Fairtradeby som går igjen som tiltak, men heller ikke det er det mange som nevner. Bare SV bringer inn etikk i offentlige innkjøp og investeringer.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!