Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Økologisk mat og produksjon til vurdering

Mattilsynet vil ha en helhetsvurdering av økologisk mat og produksjon. Framtiden i våre hender reagerer blant annet på at de som skal gjøre jobben langt på vei har forhåndskonkludert.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mattilsynet vil ha en helhetsvurdering av økologisk mat og produksjon. Framtiden i våre hender reagerer blant annet på at de som skal gjøre jobben langt på vei har forhåndskonkludert.

Framtiden i våre hender ønsker velkommen all ny kunnskap om effekten av økologisk mat og landbruk innen helse, ernæring, miljø, ressursbruk og bærekraft.

Men vi er skeptiske til at Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått oppdraget, etter at lederen Jan Alexander, fredag 26. august

Suppe_500_iStock Regjeringen har som mål at 15 prosent av maten vi kjøper skal være økologisk innen 2020, men politikerne mangler vilje til å iverksette tiltak for å oppnå dette. (Foto: iStock)

i intervju med D2 - svarte følgende på spørsmål om Vitenskapskomiteen var opptatt av økologisk mat:

- Ikke spesielt, men vi har fått spørsmål fra Mattilsynet om å vurdere økologisk mat. Det er svært få holdepunkter for at økologisk mat inneholder flere næringsstoffer eller er sunnere enn annen mat. Når det gjelder plantevernmidler, er det mindre rester i økologisk mat, men restene som finnes i konvensjonelt dyrket mat på det norske markedet betyr ingenting fra eller til helsemessig.

Framtiden i våre hender stiller derfor spørsmålstegn ved hvor uavhengige og vitenskapelige VKMs risikovurderinger er, og mener det er viktig at ikke Vitenskapskomiteen forhåndskonkluderer.

FIVH har to faglige hovedinnvendinger
1) Føre var prinsippet må tydeligere inn i oppdraget.
2) Oppdraget bør ikke være å gjøre en helhetsvurdering, men å gjøre vurderinger innenfor ulike temaområder.

1) Føre-var prinsippet
Økologisk metode er blant annet basert på føre-var-prinsippet. Dette innebærer ikke at bestemte innsatsmidler ikke er tillatt i økologisk drift fordi de er påviselig skadelige, men fordi man ikke har fullstendig kunnskap om mulige bieffekter. Derfor skal økologisk landbruk i størst mulig grad være basert på naturlige ressurser, uavhengig av om syntetiske innsatsmidler er påvist skadelige eller ikke.

2) Vurderinger innenfor hvert temaområde.
En helhetlig sammenlikning der flere ulike forhold av svært ulik karakter vurderes og veies mot hverandre, vil være vanskelig å gjøre. For eksempel er det vanskelig å vurdere helsemessige forhold opp mot dyrehelse og forskjellige korte- og langsiktige miljøeffekter.
Spørsmålene Mattilsynet stiller VKM i oppdragsnotatet, omtaler i liten grad viktige prinsipper i økologisk landbruk som ressursforvaltning, klima og miljøeffekter. Det er derfor ikke riktig å benytte begrepet ”helhetsvurdering”. Slike prinsipper må vurderes separat, og man må konkludere innenfor hvert enkelt temaområde.

pdf  Her kan du lese hele høringsinnspillet
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!