Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Soloppgang for Norfund?

Norfund har inngått avtale om å støtte småskala solenergi til fattige på den afrikanske landsbygda med 33 millioner kroner. Dette er gledelig.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norfund har inngått avtale om å støtte småskala solenergi til fattige på den afrikanske landsbygda med 33 millioner kroner. Dette er gledelig.Solkvinne_IndiaEn kvinne i India med sitt private solcelleanlegg. Familien har fått lys til kveldsarbeid og lekselesing. (Foto: Knut Erik Helle)

Framtiden i våre hender har i en årrekke jobbet for en endring av norsk energibistand. Nå håper vi Norfunds (Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland) solsatsing markerer en dreining vekk fra storskala vannkraftprosjekter og støtte til de rike og middelklassen.

En rekke tidligere evalueringer har slått fast at norsk kraftbistand i liten grad bidrar til fattigdomsreduksjon. Bistanden har vært giverorientert og har ikke tatt hensyn til mottakerlandenes egentlige behov.
Liv_Thoring180_Seniorrådgiver Liv Thoring.

– Via SN Power har norsk energibistand frontet storskala vannkraftutbygging som ofte har hatt enorme sosiale omkostninger. Det kan ta opp mot 15 år før anlegget er klart og strøm kan leveres, og i tropiske strøk er det store utfordringer knyttet til at anleggene gror igjen og utslipp av klimagasser, - sier fagrådgiver for energi, Liv Thoring.

– De fleste tror vannkraften er ren, men det stemmer ikke. Demningene der vannkraften lages, produserer store mengder av klimagassene metan og CO2 fra døde dyr og planter som råtner under vannet. I en rekke tilfeller fører dette til større klimagassutslipp enn fra fossile kraftverk, sier Thoring.

Hun mener vannkraftsatsingen har gått på bekostning av annen fornybar energi som ville vært både renere og bedre egnet – som for eksempel solenergi.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har hatt klokketro på at velstandsøkning i middelklassen også vil bedre levevilkårene for de fattige. Riktignok er de fattigste landene blitt rikere det siste tiåret, men klasseskillene og ulikhetene har økt mange steder, og de aller fattigste er blitt hengende etter.

– Derfor bør vi heller satse på tiltak som kan hjelpe de fattige direkte, sier Thoring.


Solenergi er løsningen
Solstrøm kan leveres i løpet av få uker og er godt egnet på landsbygda. Et dramatisk prisfall som følge av bl.a. finanskrisen, parallelt med forventet økning i olje- og gasspriser, gjør at solenergi nå framstår som langt mer fordelaktig enn tidligere.

– Små lokale kraftstasjoner er for mange den eneste veien til elektrisitet, fordi det ikke er økonomisk lønnsomt å bygge ut det sentrale nettet mer enn 120 km fra kraftstasjonen, eller hvis bebyggelsen er spredt, sier fagrådgiver Thoring.  Det er viktig å tenke nytt, og heller støtte de på bunnen av pyramiden, slik at man får redusert sykdom og død, generert nye arbeidsplasser og økt levestandarden, mener Thoring.

Norfund har investert i ToughStuff
ThoughStuff leverer små og rimelige solcellebaserte energiløsninger til brukere i utviklingsland. ToughStuff har utviklet et lite solcellepanel som kan brukes til å lade en lampe, drive en radio og lade mobiltelefoner. Fra 2009 til 2011 har ToughStuff solgt over 750 000 slike produkter, hovedsakelig på Madagaskar og i Øst-Afrika.

Toughstuff_NorfundDet enkle solcellesystemet til Toughstuff koster 95 kroner. Familier som ikke har råd til en slik investering, kan leie produktene fram til de er nedbetalt. (Foto: Toughstuff)

Fortsatt storskalaprosjekter som gjelder
Norfund har de senere årene vist liten interesse for afrikanske prosjekter og små solenergiløsninger.  Afrika er nå satt på kartet.

– Men som vi ser av Norfunds budsjettplaner, er det store, sentrale kraftverk som dominerer. Vannkraft har fortsatt en sentral rolle, i tillegg til en betydelig nysatsing på store vindkraftverk. Vindkraft krever kompetanse og penger til vedlikehold når tropestormene knekker bladene, sier Thoring. – I Tyskland og Danmark har de et apparat til å følge opp sine vindmølleparker. Det har de ikke i Afrika. Det er derfor viktig at slike installasjoner følges opp, og at det ytes hjelp til vedlikehold, ifølge Thoring.

NORFUND_490satsinger2011_2012Utdrag av powerpointpresentasjonen til daglig leder Kjell Roland på Norfunds sommerkonferanse 2011.

Norfund og veien videre
Norfund har også planer om å bygge noen mindre kraftverk i Mellom-Amerika og Asia.

– Det er bra, sier Thoring, men satsingen på små, lokale energisystemer er fortsatt helt ubetydelig sammenliknet med det som er satt av til store, sentrale kraftverk. Det er derfor viktig at Norfund skaffer seg solid fagkompetanse på desentraliserte energiløsninger, slik at den gledelige støtten til små solcelleanlegg kan være starten på en ny strategi for Norfund, og ikke bare er et engangstiltak for å tilfredsstille en utålmodig opinion, avslutter hun.


Andelen fattige uten strøm øker
En femtedel av verdens befolkning (1,4 milliarder) – mangler tilgang til elektrisitet. I Afrika sør for Sahara bor 4 av 5 på landsbygda, og bare 14 prosent av disse har elektrisitet. Til tross for en rekke elektrifiseringsprogrammer spår Det internasjonale energibyrået (IEA) at denne andelen vil synke, som følge av langsom utbygging av el-nett og befolkningsvekst. IEA mener derfor at det meste av elektrisitetsutbygging fram mot 2030 vil være i form av små nettløse enheter og mininett – ikke store kraftverk i sentrale strøk. Dette er også konklusjonen i en ny rapport fra Framtiden i våre hender om suksesser og utfordringer innen landsbyelektrifisering i Afrika og Asia.

Elektrisitet er veien ut av fattigdom
Tilgang til energi er en forutsetning for å nå FNs tusenårsmål om å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Erstatning av miljøskadelig parafin og diesel med solenergi-baserte løsninger, vil i tillegg til å redusere klimagassutslipp, bidra til bedre inneklima og bedre helse.

På landsbygda gir solenergi lys til arbeid og lekser, rent drikkevann, helseklinikker, småindustri, genererer nye arbeidsplasser og øker levestandarden, samt gir tilgang til informasjon via radio, TV, data og mobil. Millioner reddes fra sykdom og død som følge av forurenset drikkevann og os fra parafin- og kerosenlamper, og strøm gir bedre helsetilbud og muliggjør lagring av livsviktige medisiner og vaksiner. Kvaliteten på produktene i småindustrien bedres og kan lettere omsettes, og maskinell drift øker produksjonen. Dette medfører økt levestandard, folk blir boende på landsbygda og presset på byene mindre. Opplyste gater gjør livet tryggere - særlig for kvinner og barn ved at voldtekter og kriminalitet reduseres. Gatelys medfører også at latriner bygges, og en viktig smittekilde reduseres. Etablering av strøm har bidratt til at langt flere jenter får utdannelse og gifter seg senere, slik at antallet barnebruder er blitt betydelig redusert.

Hvis norsk energibistand forvaltes riktig og nyttes til solenergi og småkraft basert på ny fornybar energi, vil hjelpen gi millioner et bedre liv.

solenergiMINISe våre temasider om solenergi


Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!