Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge utklasses på solenergi

Norge er ledende i verden innen forskning og produksjon av solenergi, men på en pinlig jumboplass når det gjelder å bruke sola til oppvarming på hjemmebane, viser nye tall fra Framtiden i våre hender. Sverige og Danmark ligger langt foran oss  og øker stadig forspranget.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Norge er ledende i verden innen forskning og produksjon av solenergi, men på en pinlig jumboplass når det gjelder å bruke sola til oppvarming på hjemmebane, viser nye tall fra Framtiden i våre hender. Sverige og Danmark ligger langt foran oss  og øker stadig forspranget.

Energien fra sola utnyttes i hovedsak på to måter: til oppvarming ved hjelp av en solfanger og til å produsere strøm, enten ved hjelp av solceller eller i solvarmekraftverk. Solfangere er på verdensbasis den tredje største teknologien for produksjon fra fornybare energikilder, etter vann- og vindkraft, og er ca. ti ganger større enn solceller.

Solfangere490_No_Sver_Danm_2011

Svenskene har 13 ganger og danskene hele 26 ganger flere solfangere per 1000 innbygger enn Norge. Det er en myte at det ikke er lønnsomt å utnytte sol til å varme opp vann og boliger her i landet. Over 2/3 deler av energiforbruket i boliger og næringsbygg går til varmtvann og oppvarming. Et solfangeranlegg kan dekke opp til 70 prosent av varmtvannsforbruket, og 30 prosent av oppvarmingsbehovet i en gjennomsnittlig norsk bolig.

Som figuren under viser ligger Norge langt bak også i global sammenheng. En solfanger er ikke avhengig av sol fra skyfri himmel for å gi effekt. Selv på en overskyet dag er det nok lys til at solfangeren kan produsere varme. Det er mindre å hente i de mørkeste vintermånedene. Men når sola kommer tilbake for alvor i februar/mars, kan huseiere med solfangere på taket redusere fyringsutgiftene merkbart.

Solfangere490_div_land_2011

For å øke bruken av solenergi i Norge må vi har bedre støtteordninger, økt kunnskaps- og informasjonsspredning og dokumentasjon av gode prosjekter som kan gå foran som forbilder. Støtten til et solvarmeanlegg må økes til 50 prosent av investeringskostnadene, og alle kommuner må ha miljørådgivere som kan komme hjem til folk og gi personlig veiledning.

Kan tjene kr 68.000 på 20 år
Gitt at gjennomsnittlig strømpris de neste 20 årene holder seg på dagens nivå (ca 90 øre), at solfangeranlegget har en levetid på 20 år (kan ha levetid på 40 år) og at man monterer en 12 m2 solfanger som har et årlig utbytte på 6000 kWh (tall fra ASV Solar), vil dette gi en innsparing på 108.000 kr. Et solfangeranlegg i denne størrelsen koster ca 50.000 kr. Du kan få refundert 10.000 kroner. av utgiftene fra Enova. På 20 år vil du da spare 68.000 kroner. Solvarme er lønnsomt for folk flest, og særlig lønnsomt for større varmebrukere, slik som hotell, idrettsanlegg/svømmehaller og helseinstitusjoner. Den energimessige tilbakebetalingstida på solfangere er ca. 5 mnd. Det vil si at det tar 5 mnd før fangeren har produsert like mye energi som den krevde i framstilling.

Du kan også lese om saken i Stavanger Aftenblad

og på VVS-forumDette må gjøres for å få fart på bruken av solfangere i Norge:

  • Regjeringen må definere et klart mål for solvarme i Norge.
  • Politikerne må gjennom Enova øke støtten til minst halvparten av investeringskostnadene.
  • Øvrige støtteordninger må samkjøres, forenkles og gjøres like gode uavhengig av hvilken kommune man bor i.
  • Det må innføres krav om at solfangere blir standard i nye offentlige bygg i Sør-Norge.
  • Vi må få miljørådgivere i alle kommuner.
  • Statlige informasjonskampanjer må igangsettes.
  • Kommuner kan ikke lenger ha adgang til å forby solfangere på hus av estetiske grunner.
Se minirapporten: pdf Norge utklasses på solenergi

solenergiMINISe våre temasider om solenergi


Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!