Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Borten Moe ser ikke kloden for bare olje

Bergens Tidende understreker faren for oljeforlis i sin kommentar til regjeringens petroleumsmelding: «Hastverket i nord må ikke overskygge hastverket i sør, på de modne feltene.» BT viser i sin leder den manglende fantasien i norsk offentlighet til å forestille seg og bygge opp under et lavutslippssamfunn.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bergens Tidende understreker faren for oljeforlis i sin kommentar til regjeringens petroleumsmelding: «Hastverket i nord må ikke overskygge hastverket i sør, på de modne feltene.» BT viser i sin leder den manglende fantasien i norsk offentlighet til å forestille seg og bygge opp under et lavutslippssamfunn.

oljedraape_vGjenværende olje- og gassressurser på norsk kontinentalsokkel tilsvarer 18 milliarder tonn CO2. Petroleumsmeldingen fra 24. juni varsler videre vekst i norsk oljevirksomhet, og tar på ingen måte innover seg hva som kreves for å unngå en global oppvarming på over to grader. Olje- og energiminister Ola Borten Moe klarer attpåtil å bruke de fattiges mangel på energi som en unnskyldning for å øke tempoet i norsk olje- og gassleting. Ifølge ham vil energi bedre hverdagen til folk i fattige land: Det vil gi tilgang på reint vann, mindre helseskadelig os fra åpen ild, barna kan konsentrere seg om skole, og barnedødeligheten vil gå ned.

Borten Moe er ganske uheldig med eksemplene sine. Ingen av energiløsningene på utfordringene han skisserte er fossile. Vindenergi, effektive kjøkkenovner og solenergi vil gi reint vann, bedre helse og lys til skolearbeid. Det vil ikke norsk olje og gass.

Borten Moe konkluderte med at energi, klima og fattigdomsproblematikk må ses i sammenheng. Det er vi svært enige i. Fordi vår fossile satsing skaper enorme problemer for verdens fattige. Petroleumsmeldingen sikrer at Norge bidrar til skyhøye utslipp i mange tiår fremover. Og klimaendringene rammer dem som har minst mest.

Petroleumsmeldingen kommer ikke med et eneste anslag på hvor store globale klimagassutslipp bruken av norsk olje og gass vil føre til. Vi har regnet på det: Dersom alle gjenværende olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel blir hentet opp og brent av, vil det gi klimagassutslipp på nærmere 18 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp gjennom 331 år.

Framtiden kan bli fornybar. WWFs og Greenpeaces to rapporter viser at verdens energiforsyning kan bli tilnærmet 100% fornybar i 2050. Solenergi kan bli svært viktig og vil kunne stå for over 40 prosent av installert kapasitet. En slik utvikling krever politisk vilje og guts og ikke olje- og energiministere som ikke ser kloden for bare olje.

Dette innlegget, skrevet av klimarådgiver Gunnell Sandanger, sto på trykk i Bergens Tidende søndag 10. juli

solenergi490Verdens energiforsyning kan bli tilnærmet 100% fornybar i 2050. Det krever politisk vilje og guts, og ikke olje- og energiministere som ikke ser kloden for bare olje.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!