Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimagassutslipp fra forbruk

I dette faktaarket presenterer vi tall for klimagassutslipp fra ulike typer forbruksvarer.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

I dette faktaarket presenterer vi tall for klimagassutslipp fra ulike typer forbruksvarer.

I pdf dette faktaarket (207 KB) kan du blant se hvor store klimagassutslipp det er knyttet til 1 kg storfekjøtt i fohold til fra 1 kg svinekjøtt eller 1 kg ost. Du kan også se forskjellen i klimagassutslipp pr kWh strøm på for eksempel solkraft i forhold til kullkraft.

Vi bruker tall hentet fra livssyklusanalyser, som betyr at man regner ut (så langt mulig) utslippet fra både produksjon, frakt, salg og til slutt avfallsbehandling. Utslippene er uttrykt som CO2-ekvivalenter. Faktaarket revideres og utvides etter hvert som vi får inn flere tall og kilder.

Sist oppdatert desember 2012: Klimagassutslipp fra forbruk fra mat. Utslipp per energienhet (kcal) lagt til, i tillegg til utslipp per vektenhet.

pdf  Last ned faktaark om klimagassutslipp fra forbruk 79.69 Kb (207 KB)