Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Er i Norge for å protestere mot Statoils skifergass

Tanyette Colon fortviler. Hun har sett enorme mengder grunnvann bli forgiftet – av gassutvinning tilknyttet Statoil. Nå vil hun gjøre nordmenn oppmerksomme dette.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tanyette Colon fortviler. Hun har sett enorme mengder grunnvann bli forgiftet – av gassutvinning tilknyttet Statoil. Nå vil hun gjøre nordmenn oppmerksomme dette.

statoil-shaleEt av de miljøfiendtlige skifergassanleggene i USA som Statoil eier. (Foto: Helge Hansen/Statoil)

tanyette-hoydeTanyette Colon fra USA.Tanyette Colon synes det er svært beklagelig at Statoil involverer seg i stadig skitnere prosjekter i Nord-Amerika. I tillegg til oljesand-prosjektet i Canada, har Statoil kjøpt seg kraftig opp i skifergassindustrien i USA de siste årene.

Skifergass finnes i enorme mengder. Det er også svært omstridt, blant annet fordi utvinning eksponerer innbyggere i nærheten for giftige kjemikalier med risiko for miljø og folks helse.

Dette er ikke Statoil enig i. Det norske selskapet eier 32,5 prosent av gasslisensene til det amerikanske energiselskapet Chesapeake, som borer etter skifergass i staten Pennsylvania. De lanserer skifergass som miljøvennlig og med liten negativ miljøeffekt.

– Dette stemmer naturligvis ikke. Forurenset drikkevann ser ut til å dukke opp over alt hvor skifergassen utvinnes, sier Tanyette Colon.

Flere av dem som bor i skifergassområdet hvor selskapet har aktivitet, har nå så forgiftet drikkevann at det ikke kan drikkes. Selv har hun hus i et område hvor Statoils samarbeidspartner planlegger en ny utbygging. Denne håper hun å stoppe.

Colon er i Norge som representant for Mothers' Group, en grasrotbevegelse fra Pennsylvania som protesterer mot skifergassvirksomheten i området der Statoils partner har kjøpt seg kraftig opp de siste årene.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, forstår godt at Colon protesterer mot Statoil. Han mener det er svært betenkelig at Staten, som største eier i Statoil, tillater oljeselskapet å delta i stadig skitnere olje- og gassutvinning.

– Det fins enorme mengder med skifergass i verden, og vi kan ikke engang pumpe opp de konvensjonelle gassressursene verden har uten å ødelegge klimaet. Det er et overordnet perspektiv. I tillegg er jo grunnvannsproblematikken knyttet til utvinning av skifergass veldig alvorlig. Det forurenser grunnvannet og bruker store mengder vann i produksjonen. Det er et alvorlig problem, sier Hermstad.


Colon forteller at skifergass er del av en nasjonal amerikansk strategi for å gjøre seg mer uavhengig av utlandet på energifeltet, og at det har vært en nesten nasjonal plikt å gi energiselskapene lisenser under egen eiendom. I tillegg har det vært en velkommen inntektskilde.

Statoil_skifergass_USASkifergassområde Marcellus på 7.300 kvadratkilometer. Kart fra Statoils hjemmeside.– I Pennsylvania eier du alle mineral-, olje- og gassforekomster som ligger under eiendom du selv eier. Chesepeak har dermed sikret seg et stort antall lisenser fra privatpersoner. Statoils avtale med Chesapeak innebærer at Statoil eier 32,5 prosent av hver enkelt lisens, forteller Tanyette Colon.

Avtalen mellom Statoil og Chesepeak omfattet mer enn 32.000 lisenser i de amerikanske delstatene Pennsylvania, West Virginia, New York og Ohio. I tillegg har Statoil sikret seg rett til 32,5% deltakelse i eventuelle nye lisenser, heter det på Statoils hjemmesider.


Chesapeak Energy var, ifølge Tanyette Colon, avhengig av å få innsprøytning av kapital for å kunne fortsette sin storsatsning. Statoil skal nå ha lovet enda flere penger dersom skifergassutvinningen nå blir lønnsom.

– Statoils krav overfor Chesapeak er dermed blitt en sterk drivkraft som ytterligere har satt fart på utvinningen av skifergass i området, sier Colon.

Samtidig forteller hun at det ikke er blitt foretatt analyser over hvilke konsekvenser dette får for grunnvannet og drikkevannet til millioner av mennesker. Bevisbyrden for at det er skifergassutvinningen som står for forurensningen som dukker opp i utvinningens kjølvann, ligger på privatpersonene. Det er de som må betale for dyre vannprøver, og de færreste har tidligere vannprøver å sammenligne med.

– Derfor kan selskapene hevde at det er problemene eksisterte allerede før skifterutvinningen startet, forteller Colon.

Chesapeaks folk har gått fra hus til hus for å sikre seg lisenser. I et område med relativt lav inntekt, ble avtalen med det store energiselskapet sett på som fordelaktig. Familiene kunne få en engangssum på noen tusen dollar og ble lovet en viss prosent av utbyttet, men uten at det er blitt klarlagt hvordan dette skal fastsettes.Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!