Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Statoils skitne skifergass

Statoil og Helge Lund satser gigantisk på skifergass i USA. I 2008 investerte Statoil 23 milliarder kroner i det amerikanske selskapet Chesapeake, et selskap som er ledende på utvinning av skifergass. Avtalen ble utformet slik at Chesapeake har fått sterke incentiver til å skru tempoet i utvinningen kraftig opp.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Statoil og Helge Lund satser gigantisk på skifergass i USA. I 2008 investerte Statoil 23 milliarder kroner i det amerikanske selskapet Chesapeake, et selskap som er ledende på utvinning av skifergass. Avtalen ble utformet slik at Chesapeake har fått sterke incentiver til å skru tempoet i utvinningen kraftig opp.

Samtidig tillater amerikanske myndigheter denne virksomheten uten noen form for effektive miljøreguleringer. Grunnvann forgiftes og forurenses, uten at myndighetene effektivt griper inn. Vannforbruket knyttet til borevirksomheten er enormt, og det brukes en lang rekke både kjente giftige og ukjente kjemikalier i arbeidet for å få opp ressursene. Men Obama er begeistret. Amerikanernes fossile tidsalder er blitt utvidet, og USA får opp selvforsyningen av energi som følge av forekomstene. Ny teknologi i form av horisontal boring gjør det billigere å utvinne gassen fra disse tusenvis av miniforekomstene under bakken.

En stund har Statoil sluppet unna med en argumentasjon om at skifergassen i det minste skal være mindre skadelig for klimaet enn olje og kull. Men i april i år kom en studie fra Robert Howarth og kolleger fra Cornell University som mener at lekkasjer av den kraftige klimagassen metan fra de omfattende boreoperasjonene gir en klimaeffekt like ille som kull. Studien har møtt kritikk, og vi avventer flere studier. Men ting tyder på at klimaregnskapet ikke er så enkelt som Statoil vil ha det til.

Uansett klimaregnskap for den enkelte gassbrønn, har vi et fundamentalt problem: Verden er full av skifergass, og sammen med tjæresand vil disse ukonvensjonelle fossile ressursene være mer enn nok til å bringe klimaet på kloden ut av kontroll. Amerikanerne får gassen ekstra billig fordi miljøkostnadene skyves over på lokalbefolkningen. Statoils investeringer i skifergass gjør en forskjell: Selskapet driver opp tempoet, og bidrar til teknologiutvikling på et område som vil gi farlige klimaendringer. Det samme opplever vi med hensyn til tjæresandinvesteringene i Canada.

Men selskapet taler med to tunger.  Gjennom en storstilt og påkostet kampanje vil Statoil ha oss til å engasjere oss i energidebatten på sine egne hjemmesider. Dette er en PR-gimmick av verste sort. Statseide Statoil har allerede bestemt seg for å bidra til å pumpe opp så mye olje og gass som mulig, konvensjonelle som ukonvensjonelle ressurser. Miljøskader og helserisikoen får lokalbefolkningen selv rydde opp i, mens konsekvensene for klimaet overlates til kommende generasjoner. Hva skal vi med en debatt om dette? Statoil har  satset sine penger og ressurser på at framtidens energi er fossil, koste hva det vil. Selskapet opptrer grovt uansvarlig.