Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

UD taler med to tunger i Vest-Sahara

Utenriksminister Jonas Gahr Støre fraråder norsk næringsliv å etablere seg i Vest-Sahara når han snakker i Stortinget. Men samtidig unnlater departementet å nevne frarådningen i dialog med selskapene. UDs dobbelttale setter selskapene i en ekstra vanskelig posisjon, viser ny rapport.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre fraråder norsk næringsliv å etablere seg i Vest-Sahara når han snakker i Stortinget. Men samtidig unnlater departementet å nevne frarådningen i dialog med selskapene. UDs dobbelttale setter selskapene i en ekstra vanskelig posisjon, viser ny rapport.

saharaOffisielt fraråder UD norske selskaper å investere i Vest-Sahara. I kontakt med næringslivet sier de noe annet. Dette bildet er hentet fra en protestleir i det okkuperte Vest-Sahara.

Lokket av rike fiskestammer, oljeengasjementer og shippingoppdrag, fortsetter norske selskaper å engasjere seg i okkuperte Vest-Sahara. Det norske næringslivet bidrar både til å finansiere okkupasjonen og gi legitimitet til de marokkanske kravene på området.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har ved gjentatte anledninger sagt at Regjeringen har skjerpet den norske holdningen om at næringslivet bør avstå fra oppdrag i Vest-Sahara. Framtiden i våre henders rapport Feilslått frarådning, glemte ord, som lanseres i dag, viser imidlertid at Støres påstand er en sannhet med store modifikasjoner.


Forvirrende frarådning
Utenriksminister Jonas Gahr Støre.Utenriksminister Jonas Gahr Støre.Rapporten dokumenterer at UD siden 2007 har talt med to tunger i frarådningspolitikken. Til Stortinget og til mediene fraråder UD alt næringsliv i Vest-Sahara. Men overfor næringslivet og på UDs egne nettsider er tonen en annen.

Framtiden i våre hender har vært i kontakt med flere selskaper som sier det har vært svært frustrerende at UD ikke har gitt dem klare råd – samtidig som de ble hengt ut i mediene for å bryte UDs frarådning. Ingen av selskapene ønsker i dag å stå fram med åpen kritikk mot Regjeringen, men flere har sagt at rådene har vært så tvetydige at de har kunnet tolke det som om at næringsvirksomhet i Vest-Sahara er uproblematisk.

Hele skandalen rundt norsk fiskeoljeimport fra Vest-Sahara, som til slutt førte til NHO-president Paul-Christian Riebers avgang i 2010, ble ekstra kontroversiell nettopp på grunn av ulike tolkninger av UDs frarådning.

– Da det begynte å blåse rundt dette i fjor, sa UD til mediene at ’Vi har gitt et tindrede klart råd’. Men rådet de hadde gitt oss var tindrende uklart. Norske myndigheter var ikke i stand til å svare oss, sier ett av de involverte selskapene til Framtiden i våre hender.

Uklarhetene rundt frarådningspolitikken ble ekstra tydelige i 2007, da UD ”skjerpet” sin Vest-Sahara-politikk. Etter en henvendelse fra Framtiden i våre hender, publiserte UD da en frarådningstekst på sine nettsider. Rapporten viser hvordan denne teksten på UDs nettsider åpner for ulike tolkninger av frarådningspolitikken.

Krever opprydding
– UD har nå i flere år sagt at de har skjerpet sin frarådning mot norske engasjementer i Vest-Sahara. Våre funn viser at det bare er halve sannheten, sier Arild Hermstad, leder av Framtiden i våre hender

Hermstad viser til at selskapene sier de får uklare råd fra departementet, og at uttalelsene på UDs nettsider kan tolkes i alle retninger.

– UD må snakke med næringslivet på en like tydelig måte som de uttaler seg til mediene. Så lenge UD opererer med ulike tolkninger av sin egen politikk, undergraver de den gode intensjonen bak frarådningen. Norske selskapers gjentatte engasjementer og investeringer i konfliktområdet, viser at norsk UD ikke er tydelig nok, sier Hermstad

Han sier at dagens doble politikk kan sette norske selskaper i en unødvendig vanskelig posisjon.

Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, er enig, og sier at han er opprørt over UDs «dobbelkommunikasjon».

– For oss er det åpenbart at Vest-Sahara er okkupert og i ferd med å bli annektert. Det bør også UD gi uttrykk for. Jeg synes det er svært problematisk hvis det gis et litt tilbakelent råd til norsk næringsliv hvorvidt de skal være til stede i disse områdene eller ei, sier han til Aftenposten.

Endret norsk ordbruk
I tillegg til en inkoherent frarådning fra UDs side, dokumenterer rapporten at den rødgrønne regjeringen foretok en betydelig endring i norsk terminologi av Vest-Saharas status, midt under oppstarten til ny FN-ledet forhandlingsrunde om områdets framtid.

Fra høsten 2002 til høsten 2007 definerte Norge de Marokko-kontrollerte områdene av Vest-Sahara som ’okkupert’ og ’annektert’. Da UD i denne perioden ba selskaper om holde seg vekk, ble de forklart at de ikke måtte operere i Vest-Sahara for ’ikke å støtte opp under den marokkanske anneksjonen’.

Denne rapporten som sammenfatter utdrag fra alle kjente brev, uttalelser og vurderinger fra Regjeringen fra 2002 til 2011, dokumenterer 23 tilfeller hvor Regjeringen benytter ordene ’okkupasjon’ og ’anneksjon’ fram til høsten 2007. Dette utgjør nesten samtlige tilfeller hvor det var naturlig å omtale den folkerettslige statusen til Marokko-kontrollerte områdene av Vest-Sahara

Men den grunnleggende Marokko-kritiske linjen forduftet høsten 2007. Endringen skjedde i starten av siste runde av fredssamtaler i Vest-Sahara til glede for den ene parten i konflikten, Marokko. Nå omtales Vest-Sahara ikke lenger som ’okkupert’ eller ’annektert’, men utelukkende som ’en situasjon’.

Marokkanske medier har omtalt endringen i den norske ordbruken som en ’spektakulær kuvending’ og som en støtte til den marokkanske posisjonen under fredssamtalene – nemlig at Vest-Sahara bør innlemmes i Marokko.

Under en interpellasjon i Stortinget 4. mai 2010 uttalte Støre at han ville foreta en ny gjennomgang av terminologien rundt Marokkos nærvær i deler av Vest-Sahara-territoriet. UDs redegjørelse ble lagt fram for Stortinget 8. juni 2010, og konkluderer at det vil være uaktuelt å endre ordlyden på Vest-Saharas status midt under fredsforhandlingene, og så lenge det er ”framskritt” på bakken i Vest-Sahara.

Denne rapporten fra Framtiden i våre hender dokumenterer hvordan endringen da allerede var foretatt i det stille: departementet sluttet å kalle Vest-Sahara ’okkupert’ og ’annektert’ da de publiserte sin frarådning høsten 2007. På dette tidspunktet var fredssamtalene allerede i gang. Få måneder etter ble Vest-Saharas byer satt i brann. Den største uroen og de alvorligste overgrepene siden våpenhvilen i 1991, var et faktum.

UD avviser alt
UD avviser overfor Framtiden i våre hender å klargjøre sin frarådningstekst, og avviser at det har skjedd en endring i norsk språkbruk i konflikten.

¬– Er uenig i at det foreligger noen inkoherens i UDs uttalelser i forhold til Vest-Sahara, skriver underdirektør i kommunikasjonsenheten i UD, Frode Overland Andersen til Framtiden i våre hender, kort.

Departementet understreker at valget av ord er avgjørende for presset på partene i konflikten. Likevel avviser departementet  debatten om terminologi med at det er en ’avsporing’.

Rapporten viser at UDs terminologi og praktiske frarådningspolitikk også strider med uttalelser fra de tre regjeringspartienes partiorganer.

Rapporten ble lansert i lokalene til ForUM i Storgt.11 (5.et.), Oslo, i dag kl. 09.00-09-45.

Aftenposten.no har laget følgende artikkel om saken: - UD forvirrer om Vest-Sahara


Last ned rapporten
Feilslått frarådning og glemte ord - Om UDs frarådning mot norsk næringsliv i Vest-Sahara og hvordan norsk Vest-Sahara-terminologi ble endret under FNs fredssamtaler


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!