Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sju svar til Roar Flåthen

Det norske klimaforliket er urealistisk, mener LO-sjefen Roar Flåthen. Kutt av klimagassutslipp i Norge blir for dyrt. Han spør: Hvorfor skal vi redusere egne utslipp når det koster oss mindre å betale for reduksjon i andre land? Her er våre svar:
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske klimaforliket er urealistisk, mener LO-sjefen Roar Flåthen. Kutt av klimagassutslipp i Norge blir for dyrt. Han spør: Hvorfor skal vi redusere egne utslipp når det koster oss mindre å betale for reduksjon i andre land? Her er våre svar:

flathendddLO-leder Roar Flåthen. (Foto: LO)

1) Land med høye utslipp per innbygger må også kutte mest per innbygger. Nesten 90 prosent av verdens befolkning bor i land med lavere utslipp per innbygger enn det Norge har. Det er umulig å redusere de globale utslippene samtidig som land som slipper ut mest fortsetter å øke sine utslipp.

2) Klimautviklingen blir stadig mer alvorlig. Det haster med å redusere utslippene kraftig. Vi kan ikke lenger bare konsentrere oss om billige tiltak, også relativt sett dyre tiltak må settes i verk raskt, som tiltak her hjemme. Norske utslipp må uansett kraftig ned, før eller siden. Det mest ansvarlige er å gjøre det før.3) Å oppfylle klimaforliket blir heller ikke kostbart. Klima- og forurensningsdirektoratet har beregnet at de nasjonale kuttene koster oss et sted mellom 0,2 og 0,4 prosent av bruttonasjonalproduktet. Mye mindre enn det pengemengden vår vokser år for år.

4) Utslippsreduksjon i rike Norge blir dyrere enn i andre land fordi vi har høyere kjøpekraft enn dem. Vår kjøpekraft gjør at en CO2-avgift på 100 kroner får mindre utslag på forbruk og utslipp enn den samme avgiftsstørrelsen i for eksempel Sverige og Hellas – for ikke å snakke om i fattige land. Dermed vil Flåthen alltid kunne hevde at det er i andre land vi bør ta klimakuttene – fordi det er billigst.

5) Når det går tregt med å få til en global avtale om klimakutt, har land med store ressurser et moralsk ansvar for å gå foran. Ikke minst gjelder dette Norge som tjener enorme summer på å selge olje- og gass. Hvis ikke vi reduserer egne utslipp tilstrekkelig, vil vi også miste troverdighet i internasjonale forhandlinger.

6) Virkemidler, for eksempel avgifter, som iverksettes for å redusere utslippene her hjemme, vil fremskynde en nødvendig modernisering. Vi vil for eksempel raskere få en samferdsel og en industri som er levedyktig i et kommende lavutslippssamfunn. Den fremtidige grønne industrien vil tjene på at Norge har en ambisiøs politikk for å kutte klimagasser på hjemmebane.

7) Dersom vi ikke klarer å bygge lavutslippssamfunnet raskt, vil de landene som har behov for vekst og velstand måtte kopiere vår klimafiendtlige økonomiske utvikling. Da blir det umulig å holde temperaturstigningen under 2 grader C. Flåthen tar grunnleggende feil når han tror at klimatrusselen kan løses ved å velge mellom å gjøre ting hjemme eller i utlandet. Vi må gjøre begge deler: Kutte kraftig i utslippene på hjemmebane, og samtidig betale for store utslippskutt i fattige land.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!