Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sju svar til Roar Flåthen

Det norske klimaforliket er urealistisk, mener LO-sjefen Roar Flåthen. Kutt av klimagassutslipp i Norge blir for dyrt. Han spør: Hvorfor skal vi redusere egne utslipp når det koster oss mindre å betale for reduksjon i andre land? Her er våre svar:
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske klimaforliket er urealistisk, mener LO-sjefen Roar Flåthen. Kutt av klimagassutslipp i Norge blir for dyrt. Han spør: Hvorfor skal vi redusere egne utslipp når det koster oss mindre å betale for reduksjon i andre land? Her er våre svar:

flathendddLO-leder Roar Flåthen. (Foto: LO)

1) Land med høye utslipp per innbygger må også kutte mest per innbygger. Nesten 90 prosent av verdens befolkning bor i land med lavere utslipp per innbygger enn det Norge har. Det er umulig å redusere de globale utslippene samtidig som land som slipper ut mest fortsetter å øke sine utslipp.

2) Klimautviklingen blir stadig mer alvorlig. Det haster med å redusere utslippene kraftig. Vi kan ikke lenger bare konsentrere oss om billige tiltak, også relativt sett dyre tiltak må settes i verk raskt, som tiltak her hjemme. Norske utslipp må uansett kraftig ned, før eller siden. Det mest ansvarlige er å gjøre det før.















3) Å oppfylle klimaforliket blir heller ikke kostbart. Klima- og forurensningsdirektoratet har beregnet at de nasjonale kuttene koster oss et sted mellom 0,2 og 0,4 prosent av bruttonasjonalproduktet. Mye mindre enn det pengemengden vår vokser år for år.

4) Utslippsreduksjon i rike Norge blir dyrere enn i andre land fordi vi har høyere kjøpekraft enn dem. Vår kjøpekraft gjør at en CO2-avgift på 100 kroner får mindre utslag på forbruk og utslipp enn den samme avgiftsstørrelsen i for eksempel Sverige og Hellas – for ikke å snakke om i fattige land. Dermed vil Flåthen alltid kunne hevde at det er i andre land vi bør ta klimakuttene – fordi det er billigst.

5) Når det går tregt med å få til en global avtale om klimakutt, har land med store ressurser et moralsk ansvar for å gå foran. Ikke minst gjelder dette Norge som tjener enorme summer på å selge olje- og gass. Hvis ikke vi reduserer egne utslipp tilstrekkelig, vil vi også miste troverdighet i internasjonale forhandlinger.

6) Virkemidler, for eksempel avgifter, som iverksettes for å redusere utslippene her hjemme, vil fremskynde en nødvendig modernisering. Vi vil for eksempel raskere få en samferdsel og en industri som er levedyktig i et kommende lavutslippssamfunn. Den fremtidige grønne industrien vil tjene på at Norge har en ambisiøs politikk for å kutte klimagasser på hjemmebane.

7) Dersom vi ikke klarer å bygge lavutslippssamfunnet raskt, vil de landene som har behov for vekst og velstand måtte kopiere vår klimafiendtlige økonomiske utvikling. Da blir det umulig å holde temperaturstigningen under 2 grader C. Flåthen tar grunnleggende feil når han tror at klimatrusselen kan løses ved å velge mellom å gjøre ting hjemme eller i utlandet. Vi må gjøre begge deler: Kutte kraftig i utslippene på hjemmebane, og samtidig betale for store utslippskutt i fattige land.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!