Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kroken på døren på Filippinene

169 arbeidere er blitt oppsagt på dagen ved Mustads fiskekrokfabrikk på Filippinene. Mustad Terminal Tackle, legger ned virksomheten etter 23 år. – Hjelp oss, sier fortvilede arbeidere. Flere av dem bor nå i en teltleir i protest utenfor fabrikksområdet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
169 arbeidere er blitt oppsagt på dagen ved Mustads fiskekrokfabrikk på Filippinene. Mustad Terminal Tackle, legger ned virksomheten etter 23 år. – Hjelp oss, sier fortvilede arbeidere. Flere av dem bor nå i en teltleir i protest utenfor fabrikksområdet.

Mustad_filippinene2011_330
Fra protestaksjonen utenfor Mustad Terminal Tackle i dagene rett etter den umiddelbare stengningen av fabrikken 24. mai 2011.Av Pia A. Gaarder


169 arbeidere, for det meste kvinner, har de siste årene produsert fiskekroker og bundet fiskefluer på Mustad & Søns fabrikk utenfor Manila på Filippinene. Det filippinske selskapet er et heleid datterselskap til den norske fiskeutstyrsprodusenten. Men 24. mai fikk arbeiderne sjokkmeldingen da de kom på jobb. All virksomhet ved fabrikken Mustad Terminal Tackle skulle opphøre umiddelbart.

– De fleste av oss har jobbet mellom 10 og 23 år på Mustad Terminal Tackle. Mange er blitt bestemødre mens de har jobbet for fabrikken. Nå kom fabrikkledelsen med et overraskelsesangrep to timer etter at vi kom på jobb med sjokkbeskjeden om at alt var slutt, forteller fagforeningslederen Maria Elena Alejandro til Framtiden i våre hender. Alejandro er leder for en av de tre fagforeningene ved Mustad-fabrikken, Workers and Employees Assosiation (MMTWEA-ADLO-KMU).

Splittes
Hun forteller at i den fortvilte situasjonen som fulgte, fikk arbeiderne et tilbud der og da: De skulle få en kompensasjon som tilsvarte 26 dagers lønn for hvert år de hadde arbeidet i fabrikken. Bare 50 prosent av utestående opparbeidede syke- og ferietid skulle bli betalt. I tillegg skulle hver arbeider få en månedslønn for den plutselige oppsigelsen.

- Beskjeden var at alle som aksepterte tilbudet kunne gå opp til kontoret, resten kunne forlate området. Alle gråt og var fortvilet, men arbeiderne delte seg i to rekker og ble splittet. I denne situasjonen forsvant andre rettigheter som vi skulle ha fått innfridd, sier Alejandro.

Hun forteller at andre bedrifter i lignende situasjon har tilbudt en frivillig avgangspakke som gir rett til 56 dagers skattefri lønn for hvert års ansettelse.

- I tillegg er arbeiderne blitt tilbudt seminarer og hjelp til å finne alternativt arbeid.
Noen har til og med tilbudt psykologhjelp for å takle overgangsfasen. Fagforeningene har vært med i forhandlingene av sluttpakke. Mustad på Filippinne har derimot valgt å overkjøre arbeiderne og gå frem ensidig.

Alejandro er dermed mildt sagt lite imponert over tilbud til Mustad på Filippinene og hvordan de har taklet situasjonen.

Shoppe til billigere markeder?
Fagforeningen mener at nedleggelsen er ulovlig, og dens primære mål er å hindre at iverksettelsen. Sekundært ønsker den å bedre betingelser for de oppsagte arbeiderne. Alejandro mener at bedriften går med overskudd og krever en gjennomgang av regnskapene.

Fagforeningene mistenker at den plutselige nedleggelsen av Mustad Terminal Tackle er nok et eksempel på såkalt ”runaway shop”, hvor et selskap som går med overskudd nedlegger virksomheten på ett sted for å gjenåpne eller fortsette virksomheten et annet sted, med ny, lavlønt og ikke-fagorganisert arbeidskraft.

Det å legge ned fabrikker med fagorganisert arbeidskraft er blitt en kjent taktikk for å spare kostnader, ifølge Armando Hernando, koordinator for Center for Trade Union and Humen Rights (CTUHR).

Det som skjer på Mustad Filippinene er et klassisk lærebokeksempel på en ulovlig nedleggelse, sier på sin side Leandro Gerodias, nestleder i KMU og president for the Alliance of Democratic Labor Organizations (ADLO).

Da Framtiden i våre henders Norwathc-prosjekt besøkte det samme anlegget på Filippinene i 1999, var det allerede den gang snakk om oppsigelser og utstrakt bruk av underkontraktører med dårligere arbeidsforhold enn ved den Mustad-eide fabrikken.

Økonomiske problemer
Mustad & Søn selv sier at de økonomiske problemene ved fabrikken på Filippinene har vart i flere år:

–  Mustad Terminal Tackle Philippines Inc i Manila har i flere år lidd under alvorlige økonomiske tap. Ledelsen har forsøkt å fortsette virksomheten, men uten hell. Selskapet er derfor blitt tvunget til å stenge og stanse all virksomhet, sier Lars Lemhag, administrerende direktør i Mustad & Søn, i en epost til Framtiden i våre hender.

Mustad_flueLemhag skriver at Mustads plan er å sette ut produksjonen av Mustad merkeprodukter til noen få spesialiserte produsenter som er bedre egnet til å produsere kostnadseffektivt på grunn av større produksjonsvolum generelt.

– Disse spesialiserte produsentene finnes høyst sannsynlig i Kina. Det fremtidige volumet av monteringsprodukter vil bli betraktelig redusert. Vi har ennå ikke startet outsoursingen til underleverandører og vi har heller ikke sendt noe råmateriale fra MTTP for å bli satt sammen hos en underleverandør, skriver Lemhag.

Han avviser på den måten ryktene om at selskapet allerede har sendt råmateriale av gårde for produksjon andre steder. Kassene med maskiner som var blitt observert sendt ut av fabrikksområde sier han inneholdt leasede symaskiner som eieren ville bruke andre steder.

Men arbeiderne hevder at varehuset var tomt og at kasser på kasser så å si er blitt smuglet ut av fabrikken nattestid, og det lenge før nedleggelsen ble varslet. Da arbeiderne kom på jobb den 24. mai, skal det ikke lenger ha vært noe materiale som de kunne jobbe med.

Varsling
Ifølge Lemhag ble varsel om nedleggelse sendt Arbeids- og sysselsettingsdepartementet 24. mai, med 24.juni som dato for definitiv stengning av bedriften. Samme dag ble arbeiderne varslet om oppsigelse.

- Månedslønn vil bli utbetalt til nedleggelsen fullbyrdes 24. juni. I tillegg er arbeiderne garantert en sluttpakke som består av en månedlig grunnlønn for hvert år de har arbeidet ved fabrikken. Gjennomsnittlig har de ansatte 19 år i fabrikken, skriver Lemhag som sier at sluttpakken som tilbys er bedre enn det som er juridisk påbudt i lignende tilfeller.

Alt er dermed ifølge direktøren i full overensstemmelse med regelverket.

På spørsmål om hvorfor bedriftsledelsen valgte å gå frem uten å trekke fagforeningene inn på et tidlig tidspunkt, og hvorfor nedleggelsen ble presentert så overraskende på de ansatte, svarer Lemhag at de ansatte over lenger tid var blitt informert om at bedriften hadde store økonomiske problemer. Han sier at dette var blitt diskutert flere ganger i et eget forum mellom ansatte, fagforeninger og ledelsen ved fabrikken.

Unngå regnskapsgjennomgang
Maria Elena Alejandro, leder for fagforeningen MMTWAR-ADLO-KMU, er på ingen måte overbevist om behovet for å nedlegge bedriften og synes at fremgangsmåten er suspekt.  De mistenker Mustad på Filippinene for å ha valgt denne fremgangsmåten for å unngå at regnskapet blir gjennomgått.

- Det å utbetale lønn i 30 dager istedenfor å praktisere sin varslingsplikt, er et triks for å forhindre at arbeiderne kan verifisere om bedriftens økonomi er så dårlig som det blir sagt, sier Alejandro.

Hun understreker at 30-dagers varselet ikke bare er ment å gi arbeiderne som er i ferd med å miste jobben sin, en kompensasjon.

- Den skal gi arbeiderne tid til å sjekke om årsaken til nedleggelsen er gyldige eller ikke.

Medlemmene av MTTWEA-ADLO-KMU protesterer nå mot det de hevder er en ulovlig nedleggelse av Mustad. De skal ha bestemt seg for å avvise selskapets tilbud om sluttpakke. De skal også ha sendt en klage på et tilfelle av ulovlig nedleggelse til Arbeids- og sysselsettingsdepartementet.

Ifølge administrerende direktør i Mustad & Søn, Lars Lemhag, finner det nå sted en diskusjon for å klargjøre årsakene til stengningen med noen av arbeiderne og deres representanter.

- Dette finner sted med Arbeidsdepartementet til stede for å sikre at prosessen er i overensstemmelse med Filippinsk lov og reguleringer.

I en ny epost sier Lemhag at det vil bli et nytt møte med Arbeidsdepartementet tilstede etter at fagforeningen har gjennomgått årsregnskapene til bedriften, og hvor spørsmål om økonomi vil bli besvart.
FAKTA om MUSTAD-gruppen

I 2004 ble O. Mustad & Søn delt i tre selskaper: O. Mustad & Søn (fiskekroker), Mustad Longline (fiskesnører) og Mustad Real Estate (eiendom). Disse eies alle av Mustad AS som igjen eies av Leica Invest AS. Leica Invest igjen eies av Mustad-familien med Hans Holth Mustad i spissen.

Mustad AS som omfatter selskapene Mustad Longline as med datterselskap i USA og Canada, O Mustad & Søn AS med fabrikker i Kina, Portugal, Brasil og frem til 24. juni 2011 også på Filippinene samt O Mustad & Søn Eiendom AS med ulike selskaper som administrerer eiendommer i Norge.

Bortsett fra datterselskapet i Portugal og Brasil hvor eierprosenten ifølge Brønnøysundregistrene er henholdsvis 99,8 og 92 prosent, er alle datterselskapene 100 prosent eid av Mustad-familiens konsern.

LEICA INVEST AS (eies 100 % av Mustad-familien)
  MUSTAD AS (100 %)
      MUSTAD LONGLINE AS (100 %)
           MUSTAD LONGLINE AS (100 %)
           MUSTAD LONGLINE INC (US) (100 %)
           Mustad, O. & Son (Can) Ltd (CA) (100 %)
           O MUSTAD & SØN AS (100 %)
      MUSTAD FISHING TACKLE (WUXI) (CN) (100 %)
           MUSTAD TERMINAL TACKLE (PHILS) (PH) (100 %)
           O MUSTAD & SON PORTUGAL LDA. (PT) (99,8 %)
           O MUSTAD & SØN AS (100 %)
           O. Mustad & Son Brasil Artefatos de Pesca Ltda. (BR) (92 %)
           O. MUSTAD & SON PTE LTD (SG) (100 %)
      O MUSTAD & SØN EIENDOM AS (100 %)
           MUSTAD CELLULOSEVEGEN 4 AS (100 %)
           MUSTAD GLIDELÅSEN AS (100 %)
           MUSTAD IDRETTSPARKEN AS (100 %)
           MUSTAD KALLERUD AS (100 %)
           MUSTAD NÆRINGSPARK AS (100 %)
           MUSTAD STØPERI AS (100 %)
           MUSTAD ÅSLIA AS (100 %)

Kilde: Brønnøysundregistrene, hjemmsidene til Mustad AS og O. Mustad & Søn

Ifølge Brønnøysundregistrenes tall har O. Mustad & Søn gått med økende underskudd de siste årene. I 2009 var resultat før skatt på minus 47,9 millioner kroner.


Framtiden i våre henders Norwatch-prosjekt var i 1999 på Filippinene og skrev følgende reportasjer fra Mustads fiskeutstyrsfabrikk:

15.09.1999: Masseoppsigelser og bruk av underbetalte underkontraktører

15.09.1999: Mustad-arbeidere snytt for trygd

15.09.1999: Gravd ned kjemikaliene i 10 år


Mustad_1999Arkivbilde: Fra underleverandører som produserte for Mustad i 1999. Foto: Harald Eraker
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!