Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oppvinning i Bergen

Torsdag 1. juni hadde jeg æren av å åpne utstillingen Brukbart på Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. Temaet er gjenbruk, verdens viktigste stikkord for den nye økonomien vi må skape.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Torsdag 1. juni hadde jeg æren av å åpne utstillingen Brukbart på Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. Temaet er gjenbruk, verdens viktigste stikkord for den nye økonomien vi må skape.

Vårt forbruk og vårt produksjonssystem produserer store mengder med avfall - restprodukter som vi ikke vil ha, som klær, møbler, verktøy, elektronikk, plast, osv.. Bare det vi kaster hjemme blir nesten ett tonn i året per husstand. I tillegg kommer avfallet fra bedrifter, offentlige virksomheter og industrien.
 
Dette reiser spørsmålet: Hva skal vi gjøre med alt det vi ikke lenger vil ha? Ikke alt får plass på kunstutstillinger og museer.

Kanskje er det en god løsning å eksportere avfallet vårt til fattige land?
Det gjøres. Fattigfolk gjenbruker våre klær i Øst-Europa og Afrika, mens elektronisk avfall fra Norge og Vest-Europa stadig dukker opp i Kina og Afrika. Kleseksporten fortrenger ofte lokal klesindustri, og det miljøfarlige avfallet behandles helt uforsvarlig. Nei, dette er ikke veien å gå.

Stadig mer av det vi kaster er produsert i fattige land, ofte av arbeidere som ikke tjener en lønn de kan leve av. En levelønn til disse arbeiderne og en rettere pris på miljøbelastningene fra varene vil hjelpe mye for å dempe søppelberget.
 
Visste du at et tonn med mobiltelefoner kan inneholde 60 ganger mer gull enn et tonn med gullmalm? En stadig større del av forekomstene av viktige grunnstoffer og metaller fins nå som gjenstander og ressurser i samfunnet selv, ikke som jomfruelige forekomster i jordskorpen som venter på å bli hentet opp.
 
Sistnevnte ressurser er sjelden enkle å få tak i. Framtiden i våre hender har fulgt en rekke slike prosjekter verden over, og det viser seg at det skaper store konflikter og går utover folk og miljø. Likevel er bedrifter og myndigheter verden over, inkludert vår egen næringsminister Trond Giske, fremdeles mest opptatt av å åpne nye gruver. Langt færre anstrenger for å ta vare på alle de ressursene som forsvinner som avfall i dagens miljøødeleggende økonomi. I følge FNs Miljøprogram UNEP er resirkuleringsgraden for en del viktige metaller under 1 prosent.

Vi må snarest mulig skape en økonomi hvor ressursene tas vare på og inngår i et evig kretsløp. Det er et lyspunkt at 40 prosent av avfallet nå materialgjenvinnes her i Norge. Samtidig må det være mulig å redusere mengden av avfall som oppstår.
 
Et viktig bidrag er hva kunstnere, designere og bedrifter kan gjøre. På utstillingen i Bergen lærte jeg begrepet oppvinning – jeg så produkter som var fremstilt av søppel, men satt sammen slik at folk vil betale store summer for den nye varen. Gjenbruk av ressurser sparer energi og materialer og gir ikke minst mindre avfall. Kanskje vi bør ha som mål at avfallsmengdene blir så små at vi vil få plass til det lille som er igjen på utstillinger? Gjenbruk kan skape mange nye arbeidsplasser. Allerede i dag sysselsetter avfallsindustrien bortimot 10 000 mennesker her hjemme.  Jeg håper at sysselsetting basert på gjenbruk og kretsløpsøkonomi skal vokse kraftig, parallelt med at ressursforbruket synker og vi etter hvert lærer oss å ta vare på de fantastiske ressursene som kloden har gitt oss!
 
Skal du til Bergen i sommer? Ta deg tid til en tur på Vestlandske Industrimuseum og bli inspirert du også.

Les flere blogginnlegg fra Arild her!