Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

SSB «glemte» 10 prosent av utslippene i klimaregnskapet

Norske klimautslipp øker, og i 2010 var de på 53,7 millioner tonn CO2 –ekvivalenter. Tallene skulle vært 10 prosent høyere, for nordmenns flyreiser til og fra utlandet er ikke med i regnskapet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norske klimautslipp øker, og i 2010 var de på 53,7 millioner tonn CO2 –ekvivalenter. Tallene skulle vært 10 prosent høyere, for nordmenns flyreiser til og fra utlandet er ikke med i regnskapet.
flyinniFlytrafikken til og fra Norge er sterkt økende. Ingen regner med disse utslippene i klimaregnskapene. (Foto: Norwegian)

Statistisk Sentranbyrå har lagt fram ferske tall som forteller at de norske klimagassutslippene økte i 2010. Totalt var utslippene på 53,7 millioner tonn CO2 -ekvivalenter. Det er 4,8 prosent mer enn året før.

Når SSB beregner norske klimagassutslipp fra flytrafikken, tar de kun med innenlands flyreiser. Økningen i utenlandsflyreiser er enorm, men disse er altså ikke med i Kyoto-regnskap. Framtiden i våre hender har beregnet at utslippene fra nordmenns flyreiser til og fra utlandet i 2010 var på minst 5 millioner tonn CO2 –ekvivalenter.

– For å gi et riktig bilde av norske klimagassutslipp, burde disse selvfølgelig vært med. Det ville økt utslippene med ytterligere 10 prosent, fra 53,7 millioner tonn til nærmere 60, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Nordmenns flyreiser til og fra utlandet øker enormt.

arild180250Arild Hermstad– Så langt i 2011 har utenlands flytrafikk økt med 17 prosent, og det viser tydelig at flytrafikken og utslippene er ute av kontroll, sier Arild Hermstad.

Framtiden i våre hender krever at utenlands flytrafikk må tas med når norsk klimaregnskap gjøres opp.

De nye tallene fra SSB viser også at det er en stor økning i utslipp fra veitrafikken.

Dette viser det Framtiden i våre hender har sagt i alle år, og som OECD også nå sier: Det er for billig å kjøre bil i Norge. Vi må ha en strengere avgiftspolitikk på miljøfiendtlig transport, sier Arild Hermstad.

For at trenden med stadig økende utslipp, mener Hermstad at hensyn til klima må prioriteres høyere enn ukritisk vekst i økonomi og forbruk.

– De nye tallene fra SSB bekrefter at klimagassutslippene kommer til å øke så lenge politikerne prioriterer målet om tradisjonell økonomisk vekst høyere enn målet om å løse klimakrisen, sier Hermstad.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kommenterer tallene slik:

– De nye tallene bekrefter at jobben med å få ned utslippene fram mot 2020 både er krevende og viktig. Den nye klimameldingen legges fram til høsten, og det er fortsatt åpent hva som vil ligge i den, sier Solheim.

Hermstad er ikke enig med Solheim.

 – Ja, det er en krevende jobb, men Solheim ser ikke på den som spesielt viktig. Da ville tallene som ble lagt fram i dag sette annerledes ut, sier en kritisk Hermstad.

Les mer om klima på våre temasider.

Slik har vi beregnet utslipp fra utenlands flytrafikk:

I følge Transportøkonomisk Institutt var utslippene fra nordmenns flyreiser i 2007 3,4 millioner tonn CO2 –ekvivalenter. 0,83 var innenlandsreiser, mens 2,57 millioner tonn var flyreiser til og fra utlandet. I tillegg anbefaler Cicero å bruke en tilleggsfaktor på 1,8 for utslipp i høyere luftlag. Det betyr at utenriks flytrafikk i 2007 var på 4,626 millioner tonn. Siden 2007 har det vært en stor økning i passasjerveksten, og derfor kan vi anslå at de samlede utslippene fra utenlands flytrafikk i 2010 er på rundt 5 millioner tonn CO2 –ekvivalenter.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!