Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

SSB «glemte» 10 prosent av utslippene i klimaregnskapet

Norske klimautslipp øker, og i 2010 var de på 53,7 millioner tonn CO2 –ekvivalenter. Tallene skulle vært 10 prosent høyere, for nordmenns flyreiser til og fra utlandet er ikke med i regnskapet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norske klimautslipp øker, og i 2010 var de på 53,7 millioner tonn CO2 –ekvivalenter. Tallene skulle vært 10 prosent høyere, for nordmenns flyreiser til og fra utlandet er ikke med i regnskapet.
flyinniFlytrafikken til og fra Norge er sterkt økende. Ingen regner med disse utslippene i klimaregnskapene. (Foto: Norwegian)

Statistisk Sentranbyrå har lagt fram ferske tall som forteller at de norske klimagassutslippene økte i 2010. Totalt var utslippene på 53,7 millioner tonn CO2 -ekvivalenter. Det er 4,8 prosent mer enn året før.

Når SSB beregner norske klimagassutslipp fra flytrafikken, tar de kun med innenlands flyreiser. Økningen i utenlandsflyreiser er enorm, men disse er altså ikke med i Kyoto-regnskap. Framtiden i våre hender har beregnet at utslippene fra nordmenns flyreiser til og fra utlandet i 2010 var på minst 5 millioner tonn CO2 –ekvivalenter.

– For å gi et riktig bilde av norske klimagassutslipp, burde disse selvfølgelig vært med. Det ville økt utslippene med ytterligere 10 prosent, fra 53,7 millioner tonn til nærmere 60, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Nordmenns flyreiser til og fra utlandet øker enormt.

arild180250Arild Hermstad– Så langt i 2011 har utenlands flytrafikk økt med 17 prosent, og det viser tydelig at flytrafikken og utslippene er ute av kontroll, sier Arild Hermstad.

Framtiden i våre hender krever at utenlands flytrafikk må tas med når norsk klimaregnskap gjøres opp.

De nye tallene fra SSB viser også at det er en stor økning i utslipp fra veitrafikken.

Dette viser det Framtiden i våre hender har sagt i alle år, og som OECD også nå sier: Det er for billig å kjøre bil i Norge. Vi må ha en strengere avgiftspolitikk på miljøfiendtlig transport, sier Arild Hermstad.

For at trenden med stadig økende utslipp, mener Hermstad at hensyn til klima må prioriteres høyere enn ukritisk vekst i økonomi og forbruk.

– De nye tallene fra SSB bekrefter at klimagassutslippene kommer til å øke så lenge politikerne prioriterer målet om tradisjonell økonomisk vekst høyere enn målet om å løse klimakrisen, sier Hermstad.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kommenterer tallene slik:

– De nye tallene bekrefter at jobben med å få ned utslippene fram mot 2020 både er krevende og viktig. Den nye klimameldingen legges fram til høsten, og det er fortsatt åpent hva som vil ligge i den, sier Solheim.

Hermstad er ikke enig med Solheim.

 – Ja, det er en krevende jobb, men Solheim ser ikke på den som spesielt viktig. Da ville tallene som ble lagt fram i dag sette annerledes ut, sier en kritisk Hermstad.

Les mer om klima på våre temasider.

Slik har vi beregnet utslipp fra utenlands flytrafikk:

I følge Transportøkonomisk Institutt var utslippene fra nordmenns flyreiser i 2007 3,4 millioner tonn CO2 –ekvivalenter. 0,83 var innenlandsreiser, mens 2,57 millioner tonn var flyreiser til og fra utlandet. I tillegg anbefaler Cicero å bruke en tilleggsfaktor på 1,8 for utslipp i høyere luftlag. Det betyr at utenriks flytrafikk i 2007 var på 4,626 millioner tonn. Siden 2007 har det vært en stor økning i passasjerveksten, og derfor kan vi anslå at de samlede utslippene fra utenlands flytrafikk i 2010 er på rundt 5 millioner tonn CO2 –ekvivalenter.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!