Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik investerer Oljefondet i klasevåpen

25 av verdens største banker låner ut penger til produsenter av klasevåpen. Det norske Oljefondet investerer i 24 disse bankene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
25 av verdens største banker låner ut penger til produsenter av klasevåpen. Det norske Oljefondet investerer i 24 disse bankene.

US_airforce_330Oljefondet investerer i klasevåpen. (Foto: US Air force)Oljefondets etiske retningslinjer sier det ikke er greit å investere i klasevåpen. Likevel gjør Oljefondet nettopp det.

En betydelig andel av det norske Oljefondet er plassert i internasjonale finansinstitusjoner. Flere av disse finansinstitusjonene er både deleiere i – og långivere til – klasevåpenprodusenter. Det kommer fram i en gjennomgang Framtiden i våre hender har foretatt av fondets portefølje.25 av de 33 største bankene i verden har inntil nylig gitt lån til verdens produsenter av de folkerettsstridige klasevåpnene, slik som Poongsan, Textron og Singapore Technologies. Oljefondet har til sammen investert 189 milliarder kroner i 24 av de 25 bankene. Dette har Framtiden i våre hender kommet fram til ved å sammenlikne Oljefondets siste offentlige porteføljer fra nyttår i fjor, med en oversikt fra nettverket BankTrack over banklån til klasevåpenprodusenter.

Framtiden i våre hender liker dårlig at en stor andel av pensjonspengene havner på hender som ikke vet hvordan de skal forvaltes på en redelig måte.

– Våre funn viser at en betydelig del av fondet forvaltes utenfor etiske retningslinjer. Vi kan ikke fraskrive oss dette ansvaret gjennom å investere i finansinstitusjoner som gir blaffen i etikk, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

I Oljefondets etiske retningslinjer står det blant annet:

«Fondets midler skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer:

a)    produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper»

– Når Oljefondet plasserer en betydelig andel av fondet i finansselskaper uten etiske skrupler, slår det fullstendig beina under Oljefondets etiske profil. Et minimum er at Norges Bank bruker sin eiermakt til å rydde opp i bankenes etikkregelverk, sier Hermstad.

Norges Bank sier at dette er en problemstilling de ikke ønsker å prioritere.

– Det har ikke vært noe satsingsområde for Norges Bank å diskutere med banker i porteføljen hvilke etiske grenser de skal sette i sin utlånspolicy. Dette omfattes heller ikke av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond, sier kommunikasjonsdirektør Siv Meisingset i Norges Bank til Framtiden i våre hender.

Av de 50 største bankene i verden, har 24 unnlatt å slutte seg til den frivillige ordningen Equator Principles, der bankene frivillig forplikter seg til ikke å låne ut penger til prosjekter som bryter med sosiale og miljømessige minstekrav. Av disse er 15 børsregistrert – og Oljefondet er deleier i samtlige. Equator Principles omtales ofte som et absolutt etisk minimum av hva man kan forvente av en finansieringsinstitusjon.

31. desember 2010 var Oljefondet totalt på 3077 milliarder kroner. Av dette var 207 milliarder kroner – 7 prosent av hele porteføljen – plassert i 45 av de 50 største bankene i verden, ifølge tidsskriftet Global Finances.

– Nå krever vi at Regjeringen gir Norges Bank et tydelig mandat som gjør at dette etikkhullet tettes, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender har den senere tid hatt flere avsløringer om Oljefondets investeringer i kontroversielle finansselskaper.

 • I 2009 skrev Framtiden i våre hender om de to Singapore-bankene Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), og DBS Group, som ifølge en rapport fra organisasjonen EarthRights International administrer midlene som Burma-juntaen underslår fra sitt eget folk. Hele 4,8 av 4,83 milliarder dollar fra et stort oljefelt forsvant inn på hemmelige kontiene, ifølge EarthRights. Framtiden i våre hender kunne avsløre at Oljefondet på dette tidspunktet hadde plassert henholdsvis 376 og 353 millioner kroner i de to bankene. Nå er pensjonsfondets investeringer i de to bankene henholdsvis to- og tre-doblet. Oljefondets plasseringer i Oversea-Chinese Banking Corp Ltd er i dag på 808 millioner kroner, mens det i DBS Group er investert 997 millioner kroner.

 • I fjor avslørte Framtiden i våre hender at Oljefondet eier aksjer for 10,8 milliarder kroner i forvaltningsselskapet BlackRock, og at selskapet tilbyr kundene å investere i samtlige selskaper som Oljefondet har svartelistet av etiske grunner. Oljefondet sitter på 7,49 prosent av stemmene i selskapet. BlackRock konkluderer sin etikkpolicy med at de ikke ser det som sin rolle ”å ta sosiale, etiske eller politiske avgjørelser på vegne av våre kunder”.


 • De siste årene har Framtiden i våre hender omtalt Oljefondets investeringer i fire israelske banker som finansierer folkerettsstridige utbygginger på okkuperte Vestbredden. Økningen i disse bankene har vært på 274 prosent de siste to årene, fra 153 til 420 millioner kroner.
  Bank Hapoalim BM, 191 millioner (opp fra 75 millioner i 2008)
  Bank Leumi Le-Israel BM, 117 millioner kroner (opp fra 44 millioner i 2008).
  Israel Discount Bank Ltd, 62,5 millioner (opp fra 12 millioner i 2008)
  Mizrahi Tefahot Bank, 49,3 millioner (opp fra 22 millioner i 2008)


 • Fondet har også blitt kraftig kritisert for å investere i banker i skatteparadiser. Ett av selskapene, Liechtensteinische Landesbank, var for tre år siden involvert i en tysk skatteskandale, hvor næringslivstopper forsøkte å unndra over 32 milliarder kroner fra beskatning. Det norske eierskapet i banker i skatteparadiser fortsetter samtidig med at norske myndigheter motarbeider opprettholdelsen av skatteparadiser internasjonalt. Her er investeringen på 62 millioner kroner – en seksdobling siden investeringen først ble omtalt.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!