Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norges Bank må si nei til forgiftning i Guatamala

Norges Bank kan bidra til å få stoppet forgiftningen av lokalbefolkningen ved den omstridte Marlingruven i Guatamala. Oljefondet kan den 18. mai stemme for et aksjonærforslag som midlertidig stanser all drift av gruven og all oppkjøp av jord.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norges Bank kan bidra til å få stoppet forgiftningen av lokalbefolkningen ved den omstridte Marlingruven i Guatamala. Oljefondet kan den 18. mai stemme for et aksjonærforslag som midlertidig stanser all drift av gruven og all oppkjøp av jord.

Marlin_gruveMarlingruven i Guatamala. (Foto: Copae)

Sammen med 35 andre norske og internasjonale organisasjoner krever Framtiden i våre hender at Norges Bank støtter et aksjonærkrav til det kanadiske gruveselskapet Goldcorp om midlertidig å stanse all drift av Marlin-gruven i Guatamala. Urbefolkningen rettigheter er ikke ivaretatt, det er stor risiko for forgiftning fra blåsyre (cyanid) som benyttes i gullutvinningen og landområdene kjøpes opp for slikk og ingenting.

Oljefondet har 1,1 milliarder investert i Goldcorp.

Det samme brevet er sendt til en rekke av de svenske AP-fondene. Les brevet  “Request to support the Shareholders Resolution submitted to Goldcorp Inc. on March 16, 2011”.

Marlin_avstemning3Lokalbefolkningen har strømmet til avstemningene, og flertallet har flere ganger sagt nei til gruvedrift. (Foto: Copae)Eksistengrunnlaget til lokalsamfunnene i San Miguel Ixtahuacán (San Miguel) and Sipacapa i Guatamala trues og deres rett til mat, vann og helse står i fare på grunn av gullgruvedriften. Den rapporteres om en sterk vekst i hudsykdommer i området, og lokalbefolkningen tør ikke lenger drikke vannet.

Store protester
Guatamala har undertegnet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, men Maya-indianerne i området skal ikke ha blitt rådført før gruven ble etablert. Lokalbefolkningen har i flere år protestert mot gruvedriften som startet i 2005, de har sagt nei i en rekke folkeavstemninger og de har sendt saken til behandling i den InterAmerikanske menneskerettighetskommisjonen. For ett år siden ba denne kommisjonen om at gruvedriften midlertidig stanses i påvente av definitive resultater av undersøkelsen.

Gruven er fremdeles i drift, og myndighetene i Guatemala har hittil ikke gjort noe forsøk på å få den stanset. Det er i tillegg store sosiale spenninger i området.

Marlin-gruven er i likhet med de fleste gullgruver et dagbrudd, og drives av Goldcorps heleide datterselskap, Montana Exploradora de Guatemala, S.A. Det kanadiske morselskapet Goldcorp overtok gruven etter oppkjøp i 2006 av selskapet Glamis Gold Ltd.

Tre hovedproblemer
Det er hovedsakelig tre hovedproblemer ved Marlin-gruven, ifølge Kirkens Nødhjelp som har fulgt gruven over tid:

  1. Fare for utslipp av cyanid (blåsyre), som benyttes i utvinningen av gull.
  2. Pukken fra dagbruddet inneholder svovel. Denne reagerer med vann og resultatet blir en syre som forsurer miljøet. Syren kan igjen drive ut andre tungmetaller fra pukkmassen. COPAE, en av Kirkens Nødhjelps partnere i Guatemala, har over flere år tatt vannprøver og funnet tungemetaller - kobber, jern, arsenikk, aluminium og magnesium - som på det meste ligger 8-10 ganger over Verdensbankens standarder for dagbrudd. Selskapet bestrider disse funnene.
  3. Gruven bruker enorme mengder vann – 250 000 liter i timen, noe som kan få negative konsekvenser for grunnvannet og elver. Lokalbefolkningen rundt Marlin-gruva opplever at vannkilder går tomme og at det blir stadig mindre vann i elva. For dem er sammenhengen klar. Selskapet avviser at dette er et problem.

Det er også blitt en økning i hudproblemer – utslett, blemmer og sår – ikke ulike de som finnes ved gruver i Honduras og i Tanzania, som Framtiden i våre henders Norwatch-prosjekt har tidligere dokumentert. Befolkningen tror dette skyldes gruvedriften, mens selskapet hevder det skyldes dårlig hygiene.
Marlin_avstemning2Avstemning i Huehuetenango i 2006. (Foto: Copae)

Mer informsjon om saken:

Hjemmesidene til Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE)

The
Coalition Against Unjust Mining in Guatemala (CAMIGUA)

Se også Youtube videoen Someone Else's Treasure - Guatemala

Goldcorps svar på anklagene kan blant annet leses her

FAKTA
  • Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) hadde ifølge den sist tilgjengelige porteføljen kroner 1.102.931.608 investert i aksjer i det kanadisk gullselskapet Goldcorp (per 31.12.2010).
  • Goldcorps heleide datterselskap Montana Exploradora de Guatemala, S.A. driver Marlin-gruven som ligger i San Miguel Ixtahuacán (SMI) og Sipacapa. Goldcorp overtok gruven etter oppkjøp i 2006 av selskapet Glamis Gold Ltd.
  • To individuelle aksjonærer står opprinnelig bak forslaget som kommer opp på Goldcorps generalforsamling 18. mai 2011. Forslaget har raskt fått bred internasjonal støtte.
  • I april 2008 ble Goldcorp fjernet fra SRI-indeksen "Jantzi Social Index". Begrunnelsen til Jantzi Sustainalytics var i stor grad basert på forholdet mellom Marlingruven og lokalbefolkningen.


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!