Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tsjernobyl - 25 år etter

Appell på 25 års markeringen for Tsjernobyl, 26. april 2011, skrevet i samarbeid med klimarådgiver Gunnell Sandanger

Det kan dessverre se ut som verden med jevne mellomrom trenger en ulykke a la den vi opplevde med Tsjernobyl for 25 år siden. Det må visst til for å minne oss selv på den uakseptable risikoen som kjernekraftverk påfører folk, miljø og fremtidige generasjoner og livsformer.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Appell på 25 års markeringen for Tsjernobyl, 26. april 2011, skrevet i samarbeid med klimarådgiver Gunnell Sandanger

Det kan dessverre se ut som verden med jevne mellomrom trenger en ulykke a la den vi opplevde med Tsjernobyl for 25 år siden. Det må visst til for å minne oss selv på den uakseptable risikoen som kjernekraftverk påfører folk, miljø og fremtidige generasjoner og livsformer.

 

Av de over 450 kjernekraftverkene som fins i verden er det to som har eksplodert og påført folk og miljøet uoverskuelige konsekvenser. I tillegg har vi ulykker som Three Mile Island i USA i 1979, og flere nestenulykker og såkalte hendelser.

Noen hevder at dette viser at kjernekraften er sikker, men en sannsynlighet for fatale følger på en halv prosent er ikke akseptabelt. Lærdommen er at feil alltid vil skje, det utenkelige kan også forekomme.

Framtiden i våre hender mener at atomkraftverk er feil energiform på feil sted. Det fins 1,3 milliarder mennesker i verden som mangler tilgang til moderne energi. I en rekke land er energitilgangen ustabil og knapp. For disse er ikke kjernekraft løsningen. Her vil desentraliserte systemer basert på fornybar energi være langt mer effektivt. Fornybar energi kan distribueres mer vidt, og er mer motstandsdyktig mot ulykker og tekniske problemer.

Det kan gjøres raskt og er i praksis bare et spørsmål om noen vil gjøre disse investeringene.

Investeringer i atomkraftverk betyr mindre fokus på energieffektivisering og energisparing. I tillegg må vi anta at investeringene i fornybar energi konkurrerer mot investeringer i atomkraft - og taper. Atomkraft virker forlokkende i og med at de kan produsere store mengder med energi. Men kostnadene øker jo mer miljøhensyn bakes inn. Det er dessuten gambling med miljøet å satse på kjernekraft.

Derfor mener Framtiden i våre hender at vi må si nei til videre satsing på denne energiformen og bi stiller oss bak de fem kravene som ble overlevert til regjeringen i dag.

Vi trenger massive investeringer i de energiformene som spiller på lag med naturen og menneskene - det vil de formene som utnytter energien fra solen, vinden, havet og jorden.

Det vil Framtiden i våre hender kjempe for.