Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fortsatt bistand til middelklassen?

Norsk vannkraftbistand bidrar i liten grad til fattigdomsreduksjon. Det ville imidlertid en solcellesatsing ha gjort. Erik Solheim må snu og satse på småkraftverk på landsbygda heller enn den norske vannkraftlobbyen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norsk vannkraftbistand bidrar i liten grad til fattigdomsreduksjon. Det ville imidlertid en solcellesatsing ha gjort. Erik Solheim må snu og satse på småkraftverk på landsbygda heller enn den norske vannkraftlobbyen.

Dette innlegget har også vært publisert i Dagsavisen og på Nye meninger.no.

Det meste av norsk energibistand har vært en støtte til rike og middelklassen i sentrale strøk i mellominntektsland med rike vannressurser. Lite har tilfalt fattige på landsbygda. Erik Solheim har det siste året gjentatt at grønn energi er nøkkelen til fattigdombekjempelse. Derfor var forventningene om et linjeskifte høye, da den nye Stortingsmeldingen ”Mot en grønnere utvikling” nylig kom.Men bortsett fra et solcellepanel på forsiden, er det lite i meldingen som tyder på at regjeringen vil satse annet enn smuler på sol- og annen ny fornybar energi. Vinnerne er fortsatt norsk vannkraftlobby.

En rekke evalueringer har slått fast at norsk kraftbistand i liten grad bidrar til fattigdomsreduksjon. Bistanden er giverorientert og tar ikke hensyn til mottakerlandenes egentlige behov. Via SN Power har Norge frontet storskala vannkraftverk, som ofte har enorme sosiale omkostninger, og det kan ta opp mot 15 år før anlegget er klart og strøm kan leveres.

Solverktsted490_BarfotKEHMer av norsk energibistand må gå til å støtte de svakeste, ikke som nå til middelklassen og de rike. Solenergi er godt egnet i land med mye sol. (Foto: Knut-Erik Helle)Solenergi er løsningen
Solstrøm kan leveres i løpet av få uker og er godt egnet på landsbygda. Et dramatisk prisfall som følge av bl.a. finanskrisen, parallelt med forventet økning i olje- og gasspriser, gjør at solenergi nå framstår som langt mer fordelaktig enn tidligere. Små lokale kraftstasjoner er for mange den eneste veien til elektrisitet, fordi det ikke er økonomisk lønnsomt å bygge ut det sentrale nettet mer enn 120 km fra kraftstasjonen, eller hvis bebyggelsen er spredt.

Andelen fattige uten strøm øker
En femtedel av verdens befolkning (1,4 milliarder) – mangler tilgang til elektrisitet. I Afrika sør for Sahara bor 4 av 5 på landsbygda, og bare 14 prosent av disse har elektrisitet. Til tross for en rekke elektrifiseringsprogrammer spår Det internasjonale energibyrået (IEA) at denne andelen vil synke, som følge av langsom utbygging av el-nett og befolkningsvekst. IEA mener derfor at det meste av elektrisitetsutbygging fram mot 2030 vil være i form av små nettløse enheter og mininett – ikke store kraftverk i sentrale strøk. Dette er også konklusjonen i en ny rapport fra Framtiden i våre hender om suksesser og utfordringer innen landsbyelektrifisering i Afrika og Asia.

Elektrisitet - veien ut av fattigdom
Tilgang til energi er en forutsetning for å nå FNs tusenårsmål om å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Erstatning av miljøskadelig parafin og diesel med solenergi-baserte løsninger, vil i tillegg til å redusere klimagassutslipp, bidra til bedre inneklima og bedre helse. I følge WHO dør om lag to millioner kvinner og barn hvert år som følge av innendørs røykskader. Tilgang til strøm gir rent pumpevann og er en forutsetning for vaksinasjons- og helse-arbeid. Helseaspektet må derfor tas med i en kost-nytte beregning. Elektrifisering har stor betydning for befolkningens utdanning, og for økt produktivitet i landbruket. Ved å redusere byrdene av husarbeid gis et sterkt bidrag til likestilling mellom kjønnene og gatelys gir trygghet.  Elektrisitet genererer også en rekke nye arbeidsplasser innen småindustri, bidrar til økt levestandard og at folk blir boende på landsbygda og ikke flytter inn til overfylte slumbyer.

Legg om, Solheim!
Solheim har hatt klokketro på store kapitalinvesteringer i næringsliv og statsapparat i utviklingslandene, og at velstandsøkning i middelklassen vil trickle down på de fattige. Riktignok er de fattigste landene blitt rikere det siste tiåret, men klasseskillene og ulikhetene har økt mange steder, og de aller fattigste er blitt hengende etter. Derfor bør vi heller tenke en trickle up-effekt.
- Vi må vinne kampen mot fattigdom og for miljøet samtidig, sa Erik Solheim da stortingsmeldingen ble lansert. Jeg håper han mener alvor, og ikke fortsetter å kjøre det meste av pengene inn i storskala vannkraftprosjekter, men også satser på småkraftverk på landsbygda og solenergiprosjektene i lutfattige Mali i Afrika og Madra Pradesh i India – som Norad har til vurdering.solenergiMINI
Se våre temasider om solenergi
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!