Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ni argumenter for høyere drivstoffpriser

Jo dyrere bensin, jo mindre unødvendig kjøring.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Jo dyrere bensin, jo mindre unødvendig kjøring.

1. Nordmenns bilbruk er femdoblet de siste 40 årene. Det har gitt en rekke miljøproblemer: Verdifull jordbruksjord og grønne arealer asfalteres, ikke minst i og rundt de største byene, som ikke har plass til mer veier. Vi har omfattende støyplager og forurensningsproblemer i byer og tettsteder. Høyere avgifter vil dempe disse ulempene.

 

2. Klimagassutslippene fra veitrafikken har økt med nær 30 prosent siden 1990. Klimatrusselen kan ikke underslås, uansett hvor komfortabelt det kan synes å fornekte den. Regjeringens klimakur 2020 sier at avgiftene bør dobles, det vi gi sikre globale utslippskutt i langt større grad enn en kontroversiell satsing på biodrivstoff.

 

3. Transportøkonomisk Institutt bekrefter at 15 kroner literen ikke er nok til at norske bilister tar bussen, trør mer varsomt på gassen eller endrer hverdagsvanene. I takt med en gradvis økning av bensinprisen må buss og bane utbygges. Forholdene for syklister og fotgjengere må også forbedres kraftig.

 

4. Verden er i ferd med å gå tom for olje. Det vil gi økte drivstoffpriser, og med høyere avgifter tvinges vi til å bruke oljen smartere.

 

5. Stadig høyere drivstoffpriser vil få folk til å kjøpe biler med lavere utslipp, og det vil gjøre hybridbiler og elbiler mer attraktive. Det er både ønskelig og mulig å fase ut forbrenningsmotoren for privatbiler raskt!

 

6. Vi har råd til å betale mer for bemsinen. Hør bare: I 1980 fikk vi i gjennomsnitt 12 liter bensin for én times arbeid. I 1990 16 liter. I fjor 17 liter. Med nyere biler som sløser mindre med drivstoffet, kommer du dessuten lenger på en liter. Norge har i tillegg Vest-Europas billigste bensin justert for kjøpekraft.

 

7. Selv om det også finnes fattige i Norge,  er det ikke de som rammes mest av dyrere bensin. I Norge har fattige i mindre grad bil og bor oftere i områder som er sterkt rammet av støy og forurensing fra biltrafikken. 

 

8. Norge er et av få land i verden hvor du kan være fattig og likevel ha råd til bil. De virkelig fattige i global sammenheng bryr seg lite om bensinpriser.

 

9.   Barnefamilier generelt vil ha mye å tjene på dyrere bensin. Det er nemlig dagens barn som må leve med konsekvensene dersom vi ikke klarer å kutte klimagassutslippene raskt nok.

 

Hva mener du om argumentene? Si din mening nederst på siden.

 

Les mer om bensinpriser:

Bensin har aldri vært billigere enn nå

Vil ha høyere bensinpriser

Slik kan du spare bensin