Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Høyre inn i virkeligheten?

Jeg har tidligere i denne bloggen etterlyst mer miljøtenkning fra konservative Høyre. Nå kan det se ut til at Solberg ikke er helt immun mot miljøkritikk.  Partiet la den 13. april frem flere gode forslag i Aftenposten og VG Nett. Selv om de på ingen måte går langt nok (for lite penger, for lite utbredelse, osv) kan det se ut til at Høyre nå tenker nytt i samferdselspolitikken!

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Jeg har tidligere i denne bloggen etterlyst mer miljøtenkning fra konservative Høyre. Nå kan det se ut til at Solberg ikke er helt immun mot miljøkritikk.  Partiet la den 13. april frem flere gode forslag i Aftenposten og VG Nett. Selv om de på ingen måte går langt nok (for lite penger, for lite utbredelse, osv) kan det se ut til at Høyre nå tenker nytt i samferdselspolitikken!

Særlig liker jeg forståelsen for at det kan bli nødvendig å tvinge pendlerne over fra bil til kollektivreiser, blant annet ved å fjerne parkeringsplasser. 

Miljø- og klimautfordringen stiller tre krav til samferdselen:

1. Redusere behovet for transport.
2. Overgang fra individtransport til miljøvennlig kollektivtransport.
3. Overgang til kjøretøy med mindre utslipp.

Høyres nye samferdselspolitikk handler i hovedsak om det andre punktet. Trafikken i storbyene skal over fra personbiler til buss og bane. Høyre glemmer at også kollektivtransporten krever arealer, materialer og energi.
Virkelig miljø- og klimavennlig blir samferdselspolitikken først når den også klarer å få ned tallet på motoriserte reiser. Selv har jeg gode erfaringer med å sykle til jobben i Oslo året rundt. Vil Høyre lansere ”en dramatisk ny politikk” (Solbergs beskrivelse av partiets nye kollektivtiltak) også for de myke trafikantene?