Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norges strømforbuk nesten like stort som Afrikas

Mens nordmenn klager over høye strømpriser, er det andre som har minimalt med strøm. Norske husholdninger bruker i løpet av ett år nesten like mye strøm som 791 millioner afrikanere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mens nordmenn klager over høye strømpriser, er det andre som har minimalt med strøm. Norske husholdninger bruker i løpet av ett år nesten like mye strøm som 791 millioner afrikanere.

 nasainniMens vi skrur av lyset i én time som symbolsk handling, er det andre land de alltid har lyset av - fordi de ikke har noe valg. (Foto: Craig Mayhew og Robert Simmon, NASA GSFC)

Strømforbruket i husholdningene i Norge var på til sammen 33 TWh i 2008. Befolkningen var da på 4,7 millioner mennesker. Strømforbruket utgjorde i gjennomsnitt 7038 kWh per person. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) er det gjennomsnittlige strømforbruket i husholdningene 52 kWh per person i Afrika sør for Sahara (utenom Sør-Afrika). Tallet er basert på et folketall på 791 millioner mennesker. Totalt forbruker disse rundt 41 TWh.

Det skiller altså bare 8 TWh på strømforbruket for 791 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara og 4,7 millioner mennesker i Norge. Det vil si at lille Norge har et strømforbruk som tilsvarer 80,5 prosent av strømforbruket til en befolkning som er 168 ganger så stor som oss.


hermstad_liteArild Hermstad mener det må satses på solenergi i Afrika.– Det er fremdeles veldig dårlig tilgang på grunnleggende energitjenester som elektrisitet i store deler av Afrika. Energiforbruket i Norge må ned, mens det afrikanske energiforbruket må opp. Det er stort potensiale for å energieffektivisere i Norge, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Lørdag 26. mars skrur en hel verden av lyset i 1 time i forbindelse med Earth Hour.

– I afrikanske land har de Earth Hour stort sett hele året, konstaterer Hermstad.

Han mener solenergi vil være viktig for å øke energiforbruket i Afrika.

– Dersom vi får et radikalt skifte i energipolitikken, og det legges til rette for og investeres i fornybar energi, vil solenergi kunne spille en vesentlig rolle globalt og i Afrika, mener Hermstad.

Du kan også lese saken i Aftenposten og i Vårt Land.

Installeringen av solkraft er en effektiv måte å få elektrifisert husholdninger i solrike utviklingsland på. Et anlegg som produserer 200 kWh i året vil kunne dekke basis strømbehov for tre mennesker i en husholdning.

Framtiden i våre hender mener Norge må love mer penger og spisse innsatsen inn mot solenergi og andre fornybare energikilder i Afrika.

– Kapitalinvesteringene må dessuten sakte dreies vekk fra fossil energi og over til fornybar energi. Oljefondet kan for eksempel investere i fornybar kraftproduksjon og strømnetti utviklingsland. Samtidig bør Norge kutte kraftig i sitt eget strømforbruk. Vi bør konkurrere med Afrika om å eksportere strøm til Europa, fremfor å sløse vekk strømmen, mener Hermstad.

Greenpeace og European Renewable Energy Council anslår at 94 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Afrika kan komme fra fornybare energikilder i 2050.

Her kan du laste ned hele notatet "Norske husholdninger bruker nesten like mye strøm som 790 millioner afrikanere".

Framtiden i våre hender mener:

  • Energibistanden må sette av mer penger til solenergi. 200 millioner kroner må øremerkes elektrifisering av landsbygda ved hjelp av solenergi. I 2009 ble det bevilget ca. 17 millioner til elektrifisering av 30 landsbyer i India ved hjelp av solenergi. Framtiden i våre hender mener slik støtte må økes til 200 millioner kroner.

  • I tillegg må det bevilges 200 millioner til utbygging av solenergiparker som kan forsyne industri og sentrale strøk med elektrisitet.

  • Norge må sette av langt større beløp og øke innsatsen kraftig for å redusere energiforbruket i husholdningene, først og fremst gjennom å forbedre ordningene som Enova tilbyr.

  • Totalt må Norge redusere og effektivisere energibruken slik at netto innenlands energibruk reduseres med minst 10 % innen 2020 i forhold til dagens nivå.

Afrika_strom_2
 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!