Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flytur tre kroner dyrere

Fra 2012 innfører EU klimakvoteplikt for flysektoren, og nå har EU-kommisjonen offentliggjort hvor mange kvoter som skal deles ut til selskapene. Framtiden i våre hender har beregnet at  kvoteplikten vil gjøre flybilletten Oslo-Bergen tur/retur tre kroner dyrere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Fra 2012 innfører EU klimakvoteplikt for flysektoren, og nå har EU-kommisjonen offentliggjort hvor mange kvoter som skal deles ut til selskapene. Framtiden i våre hender har beregnet at  kvoteplikten vil gjøre flybilletten Oslo-Bergen tur/retur tre kroner dyrere.

– Dette er latterlig lite, og  kvotene kommer neppe til å ha noen innvirkning på folks reisevaner. Den uforsvarlige veksten i klimagassutslippene fra denne sektoren vil på kort sikt bli lite påvirket av kvoteplikten, påpeker leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad. Han mener EU har gitt etter for et massivt press fra flyselskapene, og deler ut alt for mange gratiskvoter.

– Det er også beklagelig at EU bruker gjennomsnittstall for utslipp for årene 2004-2006 når de beregner kvotemengden som skal deles ut. Utslippene fra flytrafikken har nesten fordoblet seg mellom 1990 og 2004, og ved å bruke 2004-2006 som basisår tillater man at denne sektoren fortsatt får særbehandling med lave kostnader for sine utslipp, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender vil likevel berømme EU for at de er først i verden med å få utslippene fra internasjonal flytrafikk inn i klimaregnestykkene.  Målsetningen med EU-direktivet er å begrense utslippene fra luftfarten innad i EU og mellom EU og resten av verden. Det oppnås ved å sette et tak for CO2-utslippene, slik at det skapes insentiver som gir mer energiintensive fly, fullere fly, implementering av ny teknologi, grønne landinger, etc.

– Det er også lovende å høre at EUs klimakommisær Connie Hedegaard tar utslippene fra flytrafikken på alvor – i motsetning til hva en kan få inntrykk av fra norske politikere, sier Hermstad. Hedegaard uttalte i forbindelse med offentliggjøringen av kvotetildelingen at  ''Emissions from aviation are growing faster than from any other sector, and all forecasts indicate they will continue to do so under business as usual conditions. Firm action is needed. " Framtiden i våre hender har beregnet at nordmenn i dag flyr tre ganger så langt som de gjorde for tjue år siden, og veksten fortsetter: Hittil i år har det reist over 7 prosent flere passasjerer enn i tilsvarende periode i 2010.

I følge Transport & Environment vil kostnaden for flyselskapene knyttet til kvotepplikten fra 2012 tilsvare åtte øre pr liter drivstoff i gjennomsnitt. Kravet fra flyselskapene om å slippe avgifter når kvoteplikten ble innført, er fullstendig urimelig, avslutter Hermstad.

Les pressemeldingen fra EU om luftfarten i kvotesystemet.
pdf
Les hele vår høringsuttalelse om hvordan luftfarten bør innlemmes i kvotesystemet.Fakta:


  • Flyvninger til og fra EU-lufthavner vil være kvotepliktige, inkludert innenriks flyvninger og flyvninger til og fra land utenfor EU.
  • Samlet antall kvoter som gjøres tilgjengelig for luftfartssektoren skal i 2012 tilsvare 97 prosent av luftfartssektorens gjennomsnittlige årlige utslipp i perioden 2004-2006.
  • 82 prosent av kvotene er gratis. 15 prosent blir auksjonert ut.
  • I perioden 2013-2020 vil 3 prosent av den samlede kvotemengden bli satt av i en kvotereserve forbeholdt nye operatører og operatører i sterk vekst.
  • Kvotene vil etter søknad bli tildelt operatørene på grunnlag av operatørenes andeler av det samlede aktivitetsnivået i 2010, målt i tonn-kilometer.

Kilde: EUHar du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!