Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Økometoder dobler avlingene i u-land

Ifølge en ny FN-undersøkelse kan bønder i utviklingsland doble matproduksjonen i løpet av et tiår ved å benytte økologiske metoder. En slik økning vil også bidra til å dempe klimaendringene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ifølge en ny FN-undersøkelse kan bønder i utviklingsland doble matproduksjonen i løpet av et tiår ved å benytte økologiske metoder. En slik økning vil også bidra til å dempe klimaendringene.


Kvinne ris Gates Foundation FlickrMatprisene har de senere årene steget voldsomt, delvis som følge av naturkatastrofer som i sin tur knyttes til klimaendringer. Ved å redusere størrelsen på det enkelte bruk og dyrke fram organiske avlinger kan produksjonen økes enda mer, tror ekspertene. (Foto: Gates Foundation/Flickr)

Rapporten "Agro-ecology and the right to food" etterlyser en grunnleggende endring vekk fra kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel, og over til økologiske metoder for å utrydde sult.

"For å fø 9 milliarder mennesker i 2050, må vi raskt vedta de mest effektive jordbruksteknikker som er tilgjengelig", sa Olivier De Schutter, FNs spesialrapportør på retten til mat og forfatter av rapporten - under lanseringen nylig.

Studien viser at økologiske metoder utkonkurrerer bruken av kunstgjødsel når det gjelder å øke matproduksjonen i utviklingsland – med særlig ugunstig klima. ”Konvensjonelle metoder er rett og slett ikke det beste valget lenger”, sa De Schutter.

Økologiske metoder forbedrer jordsmonnets produktivitet og beskytter avlingene mot skadedyr, ifølge studien. Konvensjonelt landbruk er avhengig av dyre innsatsfaktorer som kunstgjødsel, sprøytemidler og drivstoff, og metoden har vist seg å ikke være like motstandsdyktig mot tørke og flom som den økologiske.

Hittil har slike økologiske prosjekter vist en gjennomsnittlig avlingsøkning på 80 prosent i 57 utviklingsland. Nyere prosjekter gjennomført i 20 afrikanske land viste en dobling av avlingene over en periode på 3 til 10 år.

Det er viktig å spille på lag med naturen og dyra. I for eksempel Bangladesh, har man svært positive erfaringer med ender som brukes til å luke ut ugras fra risåkrene. Rapporten peker også på vellykkede prosjekter i Indonesia og Vietnam, og man har registrert opp til 92 prosent reduksjon i insektmiddelbruk for ris.

Pesticides Uland Flickr Richard FriendI utviklingsland er kunnskap om og forsvarlig bruk av sprøytemidler ofte svært mangelfull. Verdens Helseorganisasjon anslår at 3 millioner mennesker årlig rammes av sprøytemiddelforgiftning. I tillegg er fremstillingen av kjemikaliene en svært energikrevende prosess hvor olje er basisen. (Richard Friend/Flickr)

"En stor del av det vitenskapelige samfunn anerkjenner nå de positive virkningene av agroøkologi innen matproduksjon, fattigdomsbekjempelse og klimatiltak - og dette er hva som trengs i en verden av begrensede ressurser”, sa De Schutter da rapporten ble lansert.

Han la til at målet også er å få fotfeste i utviklede land som USA, Tyskland og Frankrike.

 "Men, til tross for sitt imponerende potensial i å realisere retten til mat for alle, får agroøkologi fortsatt utilstrekkelig politisk støtte, og vil dermed neppe nå utover det eksperimentelle stadiet,” mente De Schutter.

Rapporten foreslår også tiltak som statene bør iverksette for å skalere opp satsingen på økologisk drift. Økologiske dyrkingsmetoder krever kunnskap og forskning samt offentlig støtte. De rike statene har derfor et ansvar, siden private selskap ikke vil investere tid og penger i en praksis som ikke belønnes med patenter og nye markeder for kjemiske produkter og frø.
 

 

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!