Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kunne vi unngått hardangermastene?

Statnett skal bygge master langs nordsiden av Hardangerfjorden. Beslutningen ga seg selv, så lenge dette ble en kamp mellom to onder: Enten en dyr sjøkabel med usikre miljøvirkninger eller høyspentmaster på opptil 45 meters høyde og luftspenn som vil krysse tre fjordarmer.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Statnett skal bygge master langs nordsiden av Hardangerfjorden. Beslutningen ga seg selv, så lenge dette ble en kamp mellom to onder: Enten en dyr sjøkabel med usikre miljøvirkninger eller høyspentmaster på opptil 45 meters høyde og luftspenn som vil krysse tre fjordarmer.

 

Myndighetene burde på et tidligere tidspunkt analysert muligheten for dempe strømforbruket i bergensregionen. Ett av de fire ekspertutvalgene oppnevnt av energiminister Riis-Johansen slo fast at strømsituasjonen i bergensområdet ikke er akutt. Dermed var det ikke så stort hastverk for å bygge ut mer kapasitet, slik det ble hevdet fra Statnett. Politikere og beslutningstakere tar det for gitt at energibehovet skal vokse inn i evigheten. Vi er allerede på verdenstoppen i strømforbruk, og vi ser tegn til metning. Husholdningenes strømforbruk har ikke økt de siste ti årene. Strømforbruket i Sverige er bare halvparten av det norske, og vi har et enormt potensiale for å spare strøm i Norge. Vekstmantraet må utfordres.

Nye strømkabler er likevel nødvendig flere steder i Norge, og jeg er for å forsterke overføringskapasiteten til utlandet. Nye master og kabler kan spare klimautslipp, og vil sørge for bedre utnyttelse av strømproduksjon med lave klimautslipp. Nye overføringslinjer er også en forutsetning for å få effekt av utbyggingen av ny fornybar energi, et tema som er enda mer brennhet i en rekke land i Europa.

Det er lite som tyder på at de nye mastene i Hardanger vil ha noen spesielt stor effekt på klimautslippene. En massiv satsing på energieffektivisering kombinert med spenningsoppgradering på en av dagens linjer, ville hatt bedre effekt både for klima og miljø. Likevel er det grunn til å advare. Frp og andre kritikere av mastene ønsker seg i stedet strøm fra nye gasskraftverk i bergensområdet. Dette vil være enda verre for miljøet, og er basert på nøyaktig samme vanetenkning som Statnett og tilhengerne av mastene sverger til: Vekst i forbruket av energi er en nødvendighet, og noe vi må ta for gitt.

Hva med å love en bauta for den politikeren i Norge som får til mest på strømsparing? Strømsparing og energieffektivisering i Norge er en viktig nøkkel for å få med seg folk flest i arbeidet for å kutte klimagassutslipp. Regjeringen må satse maksimalt på effektive tiltak rettet mot husholdninger, industrien og offentlige og private bygg. En slik dugnad kan sørge for at vi unngår flere unødvendige master i Norge. Da blir det lettere å akseptere de forsterkningene av det norske linjenettet som er til gavn for klimaet og som er nødvendige for å sikre strømforsyningen i hele landet.