Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Burmas junta tjener på ny tollov

Finansminister Sigbjørn Johnsen har nå endret tolloven på en måte som hindrer innsyn. Han bekreftet nylig at et vedtak fra 2009 innebærer en endring av regler for innsyn i hvem som importerer varer til Norge. Taushetsplikten er utvidet. Lister selskaper som innfører varer fra ulike land skal ikke lenger gjøres kjent for offentligheten.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har nå endret tolloven på en måte som hindrer innsyn. Han bekreftet nylig at et vedtak fra 2009 innebærer en endring av regler for innsyn i hvem som importerer varer til Norge. Taushetsplikten er utvidet. Lister selskaper som innfører varer fra ulike land skal ikke lenger gjøres kjent for offentligheten.

Innskjerpelsen begrunnes med tillitsforholdet mellom tollmyndighetene og næringsdrivende. Nå blir det så og si umulig å finne frem til hvilke bedrifter som handler med omstridte land som for eksempel Burma.

Samfunnsansvar er blitt et nytt mantra i næringslivet. Stortingsmeldingen om samfunnsansvar (St meld 10 2008-2009) inneholder mange gode analyser og noen politiske tiltak, også forslag som skal fremme mer åpenhet. Det er nødvendig med åpenhet for å måle om bedriftene tar etiske hensyn i praksis. Det er derfor oppsiktsvekkende at en så alvorlig innstramning av offentlighetsprinsippet nå har blitt innført i all stillhet. Også Dagbladet er bekymret, og tar opp denne viktige saken på lederplass i avisen 18. februar.

Framtiden i våre hender har lenge fulgt importen fra Burma. Både i 2003 og i 2007 fikk vi adgang til listen over norske importører. Alltid med stor møye, men listen over selskapene fikk vi ut. Vi fikk et klart inntrykk av at selskapene hadde protestert sterkt etter publiseringen i 2003. Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi mener at de internasjonale sanksjonene mot landet ikke rammer befolkningen, og derfor bør opprettholdes. Norske importselskaper bidrar til å forlenge regimets levetid. Med den nye tolloven kan de handle i stillhet, i Burma som i andre kontroversielle land Det blir ikke lenger mulig å legge press på selskapene.