Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klokt av Klif

Framtiden i våre hender har fått det som vi ville: Usikkerheten om klimagevinsten av biodrivstoff er så stor at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at kravet om økt omsetning av biodrivstoff utsettes.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har fått det som vi ville: Usikkerheten om klimagevinsten av biodrivstoff er så stor at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at kravet om økt omsetning av biodrivstoff utsettes.

arild-togArild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Siden usikkerheten om klimagevinsten av biodrivstoff er så stor, mener vi dette er en klok anbefaling. Det var også det vi anbefalte i vår høringsuttalelse til Klif, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Det har i de siste årene kommet stadig flere studier som problematiserer biodrivstoff som klimaløsning. En fersk litteraturgjennomgang fra SSB slår blant annet fast at det er høyst usikkert om økt omsetning av biodrivstoff i Norge bidrar til reduserte CO2-utslipp globalt. Når biodrivstoff så legger press på jordbruksarealene i en periode med raskt stigende matvarepriser globalt, er det riktig å tenke seg om en gang til.

I praksis er det en stor fare for at hjemlige kutt basert på biodrivstoff betyr karbonlekkasje, at utslippene flyttes til andre land. Det er en dårlig strategi for å kutte klimagassutslipp, sier Hermstad som mener det fins langt mer effektive måter å nå de utslippsmålene som er nødvendige i transportsektoren.

Regjeringen må lytte til Klif
Regjeringen tok ikke hensyn til innvendingene fra SFT (nåværende Klif) i 2008 om stigende matvarepriser og beskjeden klimagevinst, og økte innblandingspåbudet fra 2 til 3,5 prosent.

– Vi oppfordrer regjeringen til denne gangen å lytte til sin egen faginstans og utsette kravet, sier Hermstad

Roser utslippskrav
Klif opprettholder forslaget om at utslippene av klimagasser skal reduseres med seks prosent per energienhet drivstoff innen utgangen av 2020. Uten økning i bio-andelen, betyr det en sterkere satsing på el-biler med batterier og eventuelt også hydrogen som energibærer.

– For å få dette til må regjeringen blant annet garantere at elbiler blir avgiftsfrie frem til 2020, sier Hermstad.

Mange klimatiltak gir sammenlagt gevinst
Framtiden i våre hender mener også at avgiftene på drivstoff må økes og at bilparkens størrelse må begrenses.

Bilparken har vokst med 24 prosent på ti år, og det fins i overkant av 2,2 millioner personbiler i Norge. Folk bruker bil når de har bil, og stadig flere biler på veiene har til nå spist opp gevinsten av reduserte klimagassutslipp per bil. Det bør fremdels være dyrt å skaffe seg bil, uttaler Hermstad.

Hermstad mener også at vrakpanten bør økes for å redusere antall biler på veiene.
Bilparken i Norge er såpass gammel at det vil lønne seg å bytte ut de eldste, minst miljøvennlige bilene med nye med lavere utslipp også når man tar miljøkostnadene fra produksjonen med i betraktningen.

I tillegg mener Framtiden i våre hender det er viktig å satse på kollektivtrafikk og sykkelveier, og gratis månedskort er et forslag.
Får man gratis månedskort til kollektivtrafikk fra arbeidsgiver i dag, er det skattepliktig. Vi foreslår at det blir skattefritt, avslutter Hermstad.

Les vårt høringsinnspill til Finansdepartementet om hvordan vi mener pdf bilavgiftene i framtiden bør utformes.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!