Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

OECD gransker norsk selskap på Filippinene

Trolig finnes av verdens største nikkelforekomster på øya Mindoro på Filippinene. Det norske selskapet Intex Resources vil gjerne utvinne de enorme ressursene, men urbefolkningen på Mindoro har tidligere gått til sultestreik for å få stoppet utgravningen. Nå har OECD satt i gang gransking av Intex´ aktiviteter.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Trolig finnes av verdens største nikkelforekomster på øya Mindoro på Filippinene. Det norske selskapet Intex Resources vil gjerne utvinne de enorme ressursene, men urbefolkningen på Mindoro har tidligere gått til sultestreik for å få stoppet utgravningen. Nå har OECD satt i gang gransking av Intex´ aktiviteter.

Av Gunnell Sandanger og Håkon Fossmark

mindoro-strikeLokalbefolkningen har gått til sultestreik for at Intex skal la dem være i fred. (Foto: Framtiden i våre hender)

Under Mangyan-folkets landsbyer på Mindoro finnes, i følge Intex Resources, en av verdens største nikkelforekomster. Det finnes verdier for milliarder av kroner her, og det norske selskapet jobber knallhardt for å få tak ressursene.

Lokalbefolkningen på Mindoro er imidlertid svært misfornøyd med planene til norske selskapet. Lokalbefolkningen har blant annet sultestreiket, og de frykter for at nikkelutvinning vil være katastrofal for lokalbefolkningen, miljøet og hele livsgrunnlaget på øya. Konsesjonsområdet, som er på 9720 hektar, ligger i et område som forsyner øyas jordbruk med vann, og elvene som har sitt utspring her, sørger for vanning av 50 prosent av jordbruket i regionen. Nikkelutvinning vil også føre til at fem til 20 meter av topplaget fjernes i det resterende skogkledte området på en øy som allerede er utsatt for jevnlige flom og jordskred.

– Gruvedriften vil ha store konsekvenser for miljøet og jordbruket på Mindoro, i tillegg til at konsesjonsområdet ligger i et urfolksområde. Motstanden mot gruvedriftene er stor, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.


mindoroIntex' aktiviteter på Mindoro er omstridte. (Foto: Framtiden i våre hender)Framtiden i våre hender har fulgt denne saken siden 1999, og blant annet klaget saken inn for OECDs kontaktpunkt i Norge. (Du kan lese hele klagen her.) Nå har den norske granskingen startet, og det skal vurderes om selskapet bryter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

– Vi er glade for at granskningen endelig er i gang. Det er nå to år siden vi innklaget selskapet for brudd på OECDs retningslinjer, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender mener blant annet at selskapet bryter OECDs retningslinjer på miljø, og at selskapet underkommuniserer de negative miljøkonsekvensene av prosjektet. Klagen tar også opp at det ikke er enighet mellom selskapet og lokalbefolkningen om hvem som er berørte urfolksgrupper.

I tillegg til spørsmålene rundt miljøkonsekvensene håper Framtiden i våre hender at granskingen vil gi svar på spørsmålene rundt produksjonsavtalen Intex Resources har på Mindoro. Denne er basert på en omstridt avtale (Memorandum of Agreement) inngått i 1999 med en urfolksorganisasjon, Kabilogan som ble opprettet etter at selskapet kom til øya.

Parallelt med den norske undersøkelsen foregår det en granskning av selskapet initiert av det filippinske miljø- og resursdepartementet. Dette som en følge av at Intex Resourcs i november 2009 fikk en miljøtillatelse som etter store protester og en sultestreik ble trukket tilbake på ubestemt tid.

Fakta om Intex Resources:

Fra Mindex til Intex på Mindoro

1997: Mindex starter sin virksomhet på Mindoro.
2000: Mindex fusjonerer med kanadiske Crew Development Corporation.
2003: Crew Development Corporation skifter navn til Crew Gold Corporation.
2006: Crew Minerals skilles ut av Crew Gold.
2007: Crew Minerals skifter navn til Intex Resources.

Endringer i Intex' ledelse

Jan Vestrum ble valgt som styreleder etter kampvotering mot Kjell Almskog 5. november 2010. Vestrum har tidligere vært administrerende direktør i Crew Development Corporation og Crew Gold Corporation, og styreleder i Crew Minerals.

Intex Resources var før jul igjen i medienes søkelys. Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling 22. desember 2010 hvor det ble bestemt at styreleder Jan Vestrum kan ta ut honorar på opp til 18.000 kr per dag for såkalt ekstraordinært arbeid som styreleder i Intex Resources. Dette kommer i tillegg til ordinær styregodtgjørelse på 400 000 kr årlig, møtegodtgjørelse på 10 000 kr per møte og to millioner aksjeopsjoner.

Erlend Grimstad fratrådte den 10. januar stilllingen som direktør. Jon Steen Petersen er konstituert som selskapets administrerende direktør. Han har tidligere blant annet vært visepresident i Mindex.

Om OECDs klagebehandling

OECD har utviklet retningslinjer for multinasjonale selskaper. Framtiden i våre hender klaget i 2009 Intex inn for OECDs norske kontaktpunkt for brudd på retningslinjene. Våren 2010 avgjorde kontaktpunktet at de skulle realitetsbehandle klagen. Høsten 2010 ble uavhengige eksperter engasjert for å belyse saken i henhold til klagen.

Ekspertene som har fått i oppdrag å belyse saken av kontaktpunktet, var på Filippinene fra 10. – 21. januar. De skal nå skrive en rapport til OECDs kontaktpunkt basert på deres besøk på øya. Dette vil være med på å danne grunnlag for eventuelle anbefalinger fra klageinstansen.

OECDs kontaktpunkt skriver følgende om utfallet av klagesaker som er til behandling: «Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene, utarbeider kontaktpunktet en uttalelse, herunder om nødvendig anbefalinger om hvordan retningslinjene skal forstås.»

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!