Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Johnsen nekter innsyn i Burma-importører

Framtiden i våre hender reagerer skarpt på at Finansdepartementet har strammet inn taushetsplikten i importsaker. Avsløringer om hvilke selskaper som står bak importen fra Burma, er så å si blitt umuliggjort.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender reagerer skarpt på at Finansdepartementet har strammet inn taushetsplikten i importsaker. Avsløringer om hvilke selskaper som står bak importen fra Burma, er så å si blitt umuliggjort.


Finansminister Sigbjørn Johnsen bekrefter i dag at den nye Tolloven fra 2009 innebærer en endring av innsynsreglene i skjerpende retning. Taushetsplikten er blitt utvidet, og opplysninger om hvilke selskaper som importerer varer skal ikke lenger gjøres kjent for offentligheten dersom det blir bedt om innsyn.

- Dette er et alvorlig tilbakeskritt for all kritisk graving rettet mot norske bedrifters importpraksis. Det er spesielt at en så alvorlig innstramning av offentlighetsprinsippet er blitt innført i all stillhet, sier Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender har gjennom Norwatch-prosjektet over mange år fulgt blant annet importen fra Burma, og fikk både i 2003 og i 2007 innsyn i listene over Burmaimportører. 

- Uten innsyn i listene over hvilke selskaper som importerte varer fra militærdiktaturet, ville det ikke vært mulig å legge press på selskapene, sier Hermstad.

Denne gangen er det magasinet Ny Tid som har bedt om å få listen over hvilke selskaper som importerte fra Burma i fjor. De viste til Framtiden i våre henders Norwatchprosjekt som i 2007 fikk tilgang til en slik liste. Men Tollvesenet sa denne gangen blankt nei, og viste til en endring i Tolloven som trådte i kraft i 2009.

Venstres Trine Skei Grande tok saken opp i Stortinget i slutten av januar og spurte rett ut om det var regjeringens intensjon at den nye tolloven som trådte i kraft i 2009 skulle føre til mindre innsyn og offentlighet om hvilke virksomheter som importerer fra land som norske myndigheter fraråder selskaper å handle med?

I dag foreligger Finansminister Sigbjørn Johnsens svar som bekrefter at taushetsplikten er blitt skjerpet på et generelt grunnlag. Finansministeren begrunner innskjerpelsen med tillitsforholdet mellom tollmyndighetene og næringsdrivende.

I sitt skriftlige svar sier Johnsen at det ikke har vært nevnt spesielt at innskjerpelsen skal gjelde virksomheter som importerer fra land som norske myndigheter fraråder selskaper å handle med. Dette er med andre ord for Johnsen en effekt av en generell regel.

Finansministeren sier samtidig at åpenhet er et gode, men vil ikke sikre åpenheten gjennom et pålegg:

- Jeg kan se at virksomheters import har offentlig interesse og at åpenhet på dette området er et gode. Virksomhetene kan på eget initiativ være åpne om hvilke land de importerer fra. Etter en totalvurdering finner jeg det ikke riktig å pålegge dette.

Allerede i 2007 hadde Framtiden i våre hender vanskeligheter med å få ut listene over selskaper som importerte varer fra Burma, og fikk et klart inntrykk av at selskapene protesterte sterkt etter publiseringen av listene i 2003.

Nå er det altså i det stille blitt innført en lovendring som sikrer at selskapene kan bedrive sin importvirksomhet i fred for offentlig innsyn.

Les Finansministerens begrunnelse her.


Av Pia A. Gaarder

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!