Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skyld på gressklipperen, liksom

Dagens forsidesak i Klassekampen forteller om hittil ukjente klimabomber. Vi får høre om kilder til utslipp som til nå har fått lite oppmerksomhet og som visstnok har større utslipp enn fly. Saken baserer seg mest på en rapport fra Avinor.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Dagens forsidesak i Klassekampen forteller om hittil ukjente klimabomber. Vi får høre om kilder til utslipp som til nå har fått lite oppmerksomhet og som visstnok har større utslipp enn fly. Saken baserer seg mest på en rapport fra Avinor.


Her legger Avinor sammen drivstoff-forbruket fra alt norsk landbruk, skogsdrift, gruvevirksomhet, bygging av veier, jernbaner, fabrikker, boliger og andre bygninger, drift av fritidsbåter, snøscootere, brøytetraktorer, feiemaskiner, plenklippere og alle andre slags motordrevne redskaper. Summen av denne ofte livsviktige virksomheten bidrar med mer klimagasser enn det flyene mellom norske flyplasser slipper ut, nærmest jubler Avinor. I NTB-saken er konklusjonen dratt enda lenger, under bildet av en plenklipper heter det: “Verre å klippe gresset enn å sette seg på et fly? Ja, mener Avinor.”

 

Ha ha ha og ho ho ho! Alle skjønner at dette er tøys og tull. Har du en plen på 200 kvadratmeter må du klippe denne med bensinklipper en gang i uken i sommerhalvåret i 550 år for å slippe ut like mye klimagasser som en familie på fire gjør på en flyreise til Tenerife.
Avinor viser også til at flyreiser innenlands bare utgjør syv prosent av transportutslippene, mens veitrafikk står for 59 prosent. Tar du med utenriks flytrafikk er imidlertid klimaeffekten like stor fra flytrafikk som fra veitrafikk. 

Vi har kritisert Avinor og resten av flybransjen for bevisst å underkommunisere klimatrusselen som flytrafikken står for. Avinor gjør med dette utspillet sitt beste for å bekrefte at kritikken er berettiget.