Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mer til solenergi i sør

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår å øremerke 200 millioner til elektrifisering av landsbygda i utviklingsland ved hjelp av solenergi, og 200 millioner til utbygging av solenergiparker som kan forsyne industri og sentrale strøk med elektrisitet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår å øremerke 200 millioner til elektrifisering av landsbygda i utviklingsland ved hjelp av solenergi, og 200 millioner til utbygging av solenergiparker som kan forsyne industri og sentrale strøk med elektrisitet.


Solverktsted490_BarfotKEHMer av norsk energibistand må gå til å støtte de svakeste, ikke som nå til middelklassen og de rike. Solenergi er godt egnet i land med mye sol. (Foto: Knut-Erik Helle)


Fattigdomsreduksjon må være det overordnede målet for norsk energibistand. Det meste av den direkte energibistanden går i dag til storskala vannkraft. Dette gir strøm til industri og middelklasse i sentrale strøk i Asia og Latin-Amerika. Lite går til de fattige på landsbygdene, og nesten ingenting går nå til Afrika. Norsk energibistand har vært styrt mot områder med rike vannressurser, og ikke av å gi støtte der behovet og fattigdommen er størst.

UD og NORAD argumenterer for at utviklingsland først og fremst trenger strøm til industrien, slik at de kan eksportere varer og få økonomisk vekst. Solenergi er godt egnet til dette. Manglende vilje til å elektrifisere Afrika og landsbygda begrunnes også med at det ikke er økonomisk lønnsomt å trekke strømkabler i lange strekk og til spredt bebygde områder.

Løsningen er solenergi
Solenergi kan organiseres på tre måter:
  1. Ved såkalte SHS – Solar Home Systems, der hver familie har et eget, lite solcelleanlegg festet til huset. 
  2. I en landsby kan man også få solenergi fra et lite, lokalt solkraftverk, distribuert gjennom et mini elektrisitetsnett.
  3. Det fins også en rekke storskala kraftverk som leverer strøm til store industriområder og moderne byer.
Solenergi kan derfor gi strøm både til industri og sentrale strøk og til landsbyelektrifisering.

Elektrisitet er nøkkelen til et bedre liv

På landsbygda gir solenergi lys til arbeid og lekser, rent drikkevann, helseklinikker, småindustri, genererer nye arbeidsplasser og øker levestandarden, samt gir tilgang til informasjon via radio, TV, data og mobil.

Mange millioner reddes fra sykdom og død som følge av forurenset drikkevann og os fra parafin- og kerosenlamper, og strøm gir bedre helsetilbud og muliggjør lagring av livsviktige medisiner og vaksiner. Kvaliteten på produktene i småindustrien bedres og kan lettere omsettes, og maskinell drift øker produksjonen. Dette medfører økt levestandard, folk blir boende på landsbygda og presset på byene mindre. Opplyste gater gjør livet tryggere - særlig for kvinner og barn ved at voldtekter og kriminalitet reduseres. Gatelys medfører også at latriner bygges, og en viktig smittekilde reduseres. Etablering av strøm har bidratt til at langt flere jenter får utdannelse og gifter seg senere, slik at antallet barnebruder er blitt betydelig redusert.

Hvis norsk energibistand forvaltes riktig og nyttes til solenergi og småkraft basert på ny fornybar energi, vil norske midler kunne bedre livet for millioner fattige.

Les FIVHs innspill til Statsbudsjett for 2012 her

Se artikkelen Fortsatt lite til de fattigste?


solenergiMINISe våre temasider om solenergi

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!