Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Visjoner fra Jernbaneverket

Jernbaneverket har sett på muligheten for sammenhengende dobbeltspor gjennom Østfold og Vestfold. Resultatet kom denne uken, og det er oppløftende. De har sett på mulig trafikk og reisetider, uten å skjele for mye til eksisterende planer. Jernbaneverket fortjener ros for å ha gjort denne studien.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Jernbaneverket har sett på muligheten for sammenhengende dobbeltspor gjennom Østfold og Vestfold. Resultatet kom denne uken, og det er oppløftende. De har sett på mulig trafikk og reisetider, uten å skjele for mye til eksisterende planer. Jernbaneverket fortjener ros for å ha gjort denne studien.

Ifølge rapporten  er det mulig å få til doble spor i løpet av femten år. Reisetiden for både Halden - Oslo og Tønsberg – Oslo kan komme ned på en knapp time.

Det er flott.

En viktig konklusjon er det også at man kan bygge med høyhastighetsstandard gjennom Østfold uten at det gir høyere kostnader enn den mer gammeldagse, trege varianten. Studien viser også at persontrafikken vil tredobles dersom reisetiden går ned, og 35 – 40 prosent av passasjerene vil bli tatt fra biltrafikken. Dramatisk økt fart på toget gir flere passasjerer og færre biler på veiene.

Tenk at raskere reiser kan gi mindre klimautslipp og store miljøgevinster!

Det er viktig at Jernbaneverket og politikerne tar med seg dette inn i satsingen på moderne jernbane i Norge. Utredningen for Vestfold er det kanskje grunn til å være litt skeptisk til. Med enda høyere hastighetsstandard kunne man fått tid til flere stopp mellom Porsgrunn og Oslo i høyhastighetsalternativet. Ved å begrense toppfarten til 250 km/t, noe som begrenser antallet mulige stopp kommer den raske togvarianten litt dårligere ut for Vestfold enn det som ville vært tilfelle om man hadde tatt med flere stoppesteder.

Det er strålende at Jernbaneverket her har tillatt seg selv å tenke nokså fritt, langsiktig og helhetlig. Vi håper dette gir inspirasjon til enda mer offensiv tenkning, til å se større avstander og nettverk av jernbanestrekninger under ett, og til å få frem miljøgevinstene tydeligere. Dersom Jernbaneverket gjør dette vil de også kunne vise til hvilke positive resultater store jernbanesatsinger har hatt i andre land.

Kanskje ser vi her kimen til at toget bringes tilbake på fremtidssporet?