Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vi dobler svenskenes strømforbruk

Norske husholdninger hadde nesten dobbelt så høyt strømforbruk som svenske i 2009. Samtidig viser beregninger Framtiden i våre hender har gjort at bare 0,6 prosent av husholdningene har fått støtte til energisparingstiltak fra ENOVA.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norske husholdninger hadde nesten dobbelt så høyt strømforbruk som svenske i 2009. Samtidig viser beregninger Framtiden i våre hender har gjort at bare 0,6 prosent av husholdningene har fått støtte til energisparingstiltak fra ENOVA.


Strom_500master_FlickrFor å redusere det private strømforbruket i Norge, mener Framtiden i våre hender at ENOVAs støtteordninger må forbedres kraftig. (Foto: Flickr)

Land Tot. privat el-forbruk i 2009  
Antall husholdn. 2009  
Forbruk per husholdning 
Norge 36 358 000 000 kWh 2 156 766 16 858 kWh
Sverige 42 300 000 000 kWh 4 437 000   9 534 kWh
Diff.   7 324 kWh

- Problemet er at nordmenn har det samme forholdet til strøm som amerikanerne har til bensin: det skal være billig, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad. Slik vil det ikke fortsette. Fra 2015 skal nordiske leverandører kunne tilby elektrisitet til forbrukerne i alle land i Norden på like vilkår, og da vil prisene her nærme seg de i Sverige. Vi nordmenn har en feil holdning til strømbruk, noe som henger sammen med manglende statlig satsing på fornybar energi, sier han.

Arild Hermstad stilte til nettprat onsdag 26.01.
på aftenposten.no. Les svarene hans
her.

- Ifølge Sintef går 80 prosent av strømforbruket i norske hus til oppvarming og varmtvann. Strøm bør ikke brukes til oppvarming, men bare være en supplerende oppvarmingskilde. Det er derfor viktig at norske forbrukere vurderer alternative oppvarmingssystemer som pelletskamin, varmepumpe og solvarme, sier Hermstad. 

Under en prosent har mottatt ENOVA støtte
I følge ENOVA, har ca. 13.000 husstander mottatt støtte siden ordningen trådte i kraft i 2006.  Det utgjør bare 0,6 prosent av norske husstander. Av de som søkte økonomisk støtte har i tillegg bare en av tre fått godkjent søknaden sin og mottatt støtte til ENØK-tiltak.  Resten har fått avslag eller har ikke greid å benytte seg av tildelingen. Mange ønsker å endre avhengigheten av strøm, men støtten er for liten i forhold til kostnadene ved å installere strømparetiltak.  Tilbakemeldinger fra mange av medlemmene i Huseiernes landsforening er at få søker, fordi de vet at det er lite å hente i støtte.

- Større etterspørsel vil også føre til at konkurransen øker blant produsentene av energisparende løsninger, og dermed vil prisen falle. Nettopp det har skjedd i Sverige, og fører til at flere husstander investerer, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender mener
 • ENOVAs budsjett for støtte til privathusholdninger må økes fra 110 millioner i 2011 til 1,6 milliarder i 2012. Dette kan gjøres ved at påslaget på nett-tariffen økes fra 1 øre/kWh til 3 øre/kWh. Det vil utgjøre ca. 40 kroner per måned for en gjennomsnittlig husholdning.
 • Satsene på støttebeløpene som utbetales til forbrukerne må oppjusteres kraftig for at den enkelte skal finne det hensiktsmessig å søke støtte. ENOVA-støtten til installering av solvarmeanlegg, pelletskaminer, pelletskjeler, varmepumper og andre tiltak som inngår i ordningen må økes fra 20 prosent til halvparten av investeringskostnadene. I tillegg må øvre grense fjernes.

  Les mer i Framtiden i våre henders minirapport:
  pdf Nordmenn dobler svenskenes strømforbruk

  Saken ble publisert i aftenposten.no 25.01.2010


  Her finner du tips om strømsparing og solvarme i egen bolig

  Kontakt: Leder, Arild Hermstad på mobil: 98036762


  solenergiMINISe våre temasider om solenergi

   
  Bli med på tidenes klimadugnad!

  Bli med på tidenes klimadugnad!

  Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

  Bli med!

  Har du et hjerte for en grønn framtid?
  Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
  Bli medlem!