Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk våpeneksport for 2,6 milliarder

Norsk våpeneksport gikk i fjor ned med en halv milliard kroner i forhold til toppåret 2009. Likevel ble det i 2010 eksportert våpen og ammunisjon for 2,6 milliarder kroner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norsk våpeneksport gikk i fjor ned med en halv milliard kroner i forhold til toppåret 2009. Likevel ble det i 2010 eksportert våpen og ammunisjon for 2,6 milliarder kroner.

Norsk våpeneksport.Norge er blant verdens største våpeneksportører. Her er en norsk soldat i Afghanistan.
(Foto: Forsvarets Mediesenter/Lars Kroken/PRT)


Av Pia A. Gaarder

Framtiden i våre hender har i mange år fulgt utviklingen norsk våpeneksport, og har på grunnlag av tall fra Statistisk sentralbyrå over norsk utenrikshandel hvert år regnet ut verdien av norsk våpeneksport siden 1999. Nylig la SSB inn eksport-tallene for desember 2010 ut i sin database.

Utregningene til Framtiden i våre hender viser at eksporten av våpen og ammunisjon i 2010 er blitt redusert med en halv milliard kroner - fra 3,1 milliarder i toppåret 2009 til 2,6 milliarder kroner i 2010. Det er spesielt i eksporten til USA at nedgangen lar seg spore. Nedgangen i fjor er likevel ikke større enn at totalimporten for 2010 fortsatt ligger godt over 2007-nivået som var på 2,1 milliarder.

- Det er bra at veksten i våpeneksporten har stanset, og vi håper dette er starten på en ny trend, sier Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender.

De nye tallene viser likevel at Norge er blant de største i verden på våpeneksport.

- Norge er fremdeles en stormakt i våpenproduksjon, og dette står i skarp kontrast til det politiske ønsket om å fremstå som en fredsnasjon. Norsk våpen kommer i tillegg på avveie. Norge må kreve sluttbrukererklæring også fra NATO-landene når vi eksporterer norske våpen. Bare på den måten blir det mulig å hindre at norsk våpen og ammunisjon blir brukt i væpnede konflikter, sier Hermstad.

USA storkjøper

USA er den klart største kjøperen av norske våpen. Siden Irak-krigen i 2001 har en stadig større del av våpeneksporten gått til USA. Samtidig er verdien av eksporten blitt mangedoblet.

Mens USAs andel av norsk våpeneksport i 2001 var på 81,2 millioner kroner og utgjorde 12,6 prosent av totalen, er den i dag 16 ganger så høy og utgjør 52 prosent av totalen. Norge eksporterte i fjor våpen og ammunisjon til USA for 1.352 millioner. Det er likevel en nedgang på nesten 355 millioner kroner og 20,8 prosent mindre enn i 2009 da eksporten til USA var så høyt som 1,7 milliarder kroner.

Det er spesielt i utstyrskategorien ”Deler til kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere med mer” at nedgangen i salget til USA har funnet sted. Mens det i 2009 ble eksportert for 1,3 milliarder kroner av disse våpendelene, var eksporten redusert i fjor til 978,7 millioner kroner. Det er 343,4 millioner kroner mindre enn året før, og utgjør en stor del av den totale reduksjonen av norsk våpeneksport generelt i 2010.

Hvor stort innhogg USAs reduserte kjøpelyst har fått for Norges store våpeneksportør Kongsberg Gruppen, er uvisst. Kongsberg har de siste årene fått en rekke store bestillinger på sitt våpenkontrollsystem Protector. Ifølge Kongsberg Gruppens egen beskrivelse, skal RWS Protector beskytte soldatene som kan anvende våpenet fra en skjermet posisjon inne i kjøretøyet (RWS står for Remote Weapon System). Systemet øker også treffsikkerheten og dødeligheten betraktelig.

Thailand

Norsk eksport til Thailand har også økt betraktelig i 2010 da landet var preget av store uroligheter. Mens demonstrasjoner og protester i Thailand ble møtt med kuler, økte den norske eksporten til Thailand av ”bomber, granater, torpedoer, miner, raketter o.l. krigsmateriell samt deler dertil” til 11 millioner kroner.

Til sammenligning var våpeneksporten til Thailand i 2008 på bare 313.980 kroner og besto av ”patroner og deler”. I 2009 økte eksporten til 7,9 millioner og besto av ”deler og tilbehør, til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere”. Men i fjor mottok Thailand solid norskprodusert ammunisjon, i form av enten bomber, granater, torpedoer eller raketter.

Om tallene

Statistisk sentralbyrås database over norsk utenrikshandel er basert på deklarasjonene til tollvesenet. Tallene inkluderer bare såkalt A-materiell (våpen, ammunisjon og deler) og begrenser seg til ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også for utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet. Tallene er derfor på ingen måte uttømmende, men viser en klar tendens.

Utenriksdepartementet publiserer på sin side hvert år en egen Stortingsmelding om våpeneksporten. Tallene avviker fra SSBs tall og er høyere, fordi de også omfatter B-materiell (annet militært materiell, eksport av tjenester og reparasjonshandel).

I alle de årene som Framtiden i våre hender gjennom Norwatch-prosjektet har fulgt våpeneksporten, har det vært et stort samsvar mellom den utviklingstendensen som kommer frem i SSBs tall og i Utenriksdepartementets tall for de samme årene.


TABELL: NORSK EKSPORT AV VÅPEN OG AMMUNISJON


Totaleksport av våpen og ammunisjon, alle land
Totaleksport til USA av våpen og ammunisjon
Eksport til USA av: Deler til kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere mm.
Eksport til USA av: Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter
Eksport til USA av: Patroner og deler
1999
618,2
118,5
*
112,3 (95%)
5,3 (4%)
2000 441,8 96,0 * 94,0 (98%)
1,5 (2%)
2001 646,0 81,2 * 61,9 (76%)
8,2 (10%)
2002 1.400,0 304,2 171,2 (56%) 102,9 (34%)
23,0 (8%)
2003 1.900,0 251,2 155,8 (62%) 80,7 (32%)
10,4 (4%)
2004 996,0 427,5 253,5 (59%)
111,4 (26%)
56,3 (13%)
2005 1.600,0 553,0 353,6 (64%)
102,9 (19%)
90,5 (16%)
2006 1.780,0 794,3 601,8 (76%)
101,2 (13%)
73,9 (9%)
2007 2.142,0 937,2
802,6 (85,6%) 130,3 (13,9%) 1,7 (0,2%)
2008 3.096,7
1,739,1
1.503,7 (86,5%)
209,0 (12%)
18 (1%)
2009 3.106,0 1.706,7 1.322,0 289,2 89,0
2010 2.600,2 1.351,9 978,7 269,5 98

*) Mangelen på data skyldes at SSB endret kategoriseringen av våpentypene i 2002, og begynte å skille mellom deler til bomber/granater og selve bombene/granatene.

Eksporttallene har Framtiden i våre hender regnet ut på grunnlag av tallene som ligger i databasen over utenrikshandelen til Statistisk Sentralbyrås ”Statistikkbanken”.
Alle tall er oppgitt i millioner kroner. I parentes står prosenten som den enkelte våpenkategori utgjør av USA-eksporten samlet.
Norge eksporterer også noen andre våpentyper til USA, blant annet sivile jaktgeværer, men tallene er så små at de ikke er tatt med i denne oversikten.

Hovedtyngden av norsk eksport av A-materiell dreier seg om våpen, ammunisjon og deler til slike våpen. Tabellen omfatter utviklingen av nettopp denne kategorien. I tillegg eksporterer Norge "tanks, stridsvogner og deler til disse", men tallene er ikke så store og endrer ikke totalbildet.


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!