Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever stopp i palmeoljeinvesteringer

Framtiden i våre hender krever en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i palmeoljebransje og at verstingeselskapet Golden-Agri Resources ekskluderes fra fondet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender krever en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i palmeoljebransje og at verstingeselskapet Golden-Agri Resources ekskluderes fra fondet.


Rett før jul avdekket Framtiden i våre hender at Oljefondet har investert 2,2 milliarder kroner i 28 selskaper i Singapore, Indonesia og Malaysia. Palmeoljeindustrien er en avgjørende drivkraft i nedhugning av regnskog i flere land i Sørøst-Asia.

Framtiden i våre hender kritiserer Statens Pensjonsfond - Utland (Oljefondet) for å ukritisk investere i alle store selskaper i bransjen, uavhengig av hvordan de går frem overfor miljøet og samfunnet de opererer i.

pdf Nå har Framtiden i våre hender sendt et brev til Oljefondets øverste politiske ledelse, finansminister Sigbjørn Johnsen, med oppfordring om å gjennomgå nærmere fondets investeringer i palmeoljebransjen. Brevet er sendt i kopi til Oljefondets Etikkråd, Norges Bank og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

pdf Du kan lese hele brevet her.

Framtiden i våre hender ber Finansministeren om å igangsette en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i palmeoljebransjen, samt å sette i verk de nødvendige prosedyrene for å ekskludere palmeoljeverstingen Golden-Agri Resources fra fondets portefølje. Golden-Agri Resources rolle i nedhuggingen av regnskog på Borneo er allerede grundig dokumentert. Selskapet er til og med svartelistet av store internasjonale matkonserner som Unilever, Nestlé og Burger King, og trues nå med å kastes ut av sertifiseringssystemet for palmeolje, RSPO.

I tillegg krever Framtiden i våre hender at det settes en full stopper for alle ytterligere investeringer i bransjen før det er på det rene at selskapene respekterer miljøet og samfunnene de opererer i.Les tidligere artikler om temaet her:

23.12.10 Palmeolje: Hemmelighold truer regnskogen
23.12.10 Omstridt ingrediens
23.12.10 Oljefondet vokser på skadelige plantasjer

12.01.11 Findus: Samme tause leverandør

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!