Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever stopp i palmeoljeinvesteringer

Framtiden i våre hender krever en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i palmeoljebransje og at verstingeselskapet Golden-Agri Resources ekskluderes fra fondet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender krever en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i palmeoljebransje og at verstingeselskapet Golden-Agri Resources ekskluderes fra fondet.


Rett før jul avdekket Framtiden i våre hender at Oljefondet har investert 2,2 milliarder kroner i 28 selskaper i Singapore, Indonesia og Malaysia. Palmeoljeindustrien er en avgjørende drivkraft i nedhugning av regnskog i flere land i Sørøst-Asia.

Framtiden i våre hender kritiserer Statens Pensjonsfond - Utland (Oljefondet) for å ukritisk investere i alle store selskaper i bransjen, uavhengig av hvordan de går frem overfor miljøet og samfunnet de opererer i.

pdf Nå har Framtiden i våre hender sendt et brev til Oljefondets øverste politiske ledelse, finansminister Sigbjørn Johnsen, med oppfordring om å gjennomgå nærmere fondets investeringer i palmeoljebransjen. Brevet er sendt i kopi til Oljefondets Etikkråd, Norges Bank og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

pdf Du kan lese hele brevet her.

Framtiden i våre hender ber Finansministeren om å igangsette en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i palmeoljebransjen, samt å sette i verk de nødvendige prosedyrene for å ekskludere palmeoljeverstingen Golden-Agri Resources fra fondets portefølje. Golden-Agri Resources rolle i nedhuggingen av regnskog på Borneo er allerede grundig dokumentert. Selskapet er til og med svartelistet av store internasjonale matkonserner som Unilever, Nestlé og Burger King, og trues nå med å kastes ut av sertifiseringssystemet for palmeolje, RSPO.

I tillegg krever Framtiden i våre hender at det settes en full stopper for alle ytterligere investeringer i bransjen før det er på det rene at selskapene respekterer miljøet og samfunnene de opererer i.Les tidligere artikler om temaet her:

23.12.10 Palmeolje: Hemmelighold truer regnskogen
23.12.10 Omstridt ingrediens
23.12.10 Oljefondet vokser på skadelige plantasjer

12.01.11 Findus: Samme tause leverandør

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!