Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimastunt eller politiske veivalg?


Den økende flytrafikken er dårlig nytt for klimaet. I England har politikerne forstått dette. De har stoppet en utvidelse av flyplassen Heathrow – med henvisning til Englands klimaforpliktelser. Norske politikere våger ikke gjøre det samme. De vedtar utbygging av Gardermoen og bagatelliserer og dens innvirkning på klimaet.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.


Den økende flytrafikken er dårlig nytt for klimaet. I England har politikerne forstått dette. De har stoppet en utvidelse av flyplassen Heathrow – med henvisning til Englands klimaforpliktelser. Norske politikere våger ikke gjøre det samme. De vedtar utbygging av Gardermoen og bagatelliserer og dens innvirkning på klimaet.

Jeg har hatt en diskusjon med statssekretær i Finansdepartementet Kjetil Lund på Twitter. Han sier at ”klimaet reddes ikke ved stunt, som å stoppe Gardermoen”. Dette som en kommentar til min egen og klimanettverkets kritikk av regjeringen som har godkjent å utvide kapasiteten på Gardermoen med 50 prosent. ”Hovedverktøyet er å prise utslipp. Markedskreftene må settes i arbeid”, mener Ap-politikeren. Samferdselsminister Kleppa kommenterte godkjenningen av utvidelsen slik: ”Det er venta at flytrafikken på Austlandet vil veksa dei neste åra”

Lund er en viktig person i utformingen av Norges klima- og miljøpolitikk. Han var Stoltenbergs mann i det internasjonale komitéarbeidet for å sikre finansiering av klimatiltak i land i sør. Fra sin posisjon i Finansdepartementet legger han føringer for skatte- og avgiftspolitikken og andre miljøpolitiske satsinger.

 

Det Kjetil Lund kaller stunts, er politikk i England. Der ble utvidelsen av Heathrow stoppet av den liberal - konservative regjeringen Derfor er Lunds uttalelser oppsiktsvekkende. Men de er kanskje ikke overraskende? Kjetil Lund representerer en type politiker som har fått stort gjennomslag under Stoltenbergs periode. Politikk handler om å gjøre verdivalg, men Lund later som om det ikke er nødvendig på klimaområdet. Skal vi satse på fri flyt av flyreiser, eller det mer møysommelige arbeidet med å gjøre tog konkurransedyktig, eller til og med si rett ut at det er nødvendig å bremse flytrafikken fordi klimahensyn er viktigere? I England gjør politikerne det siste. Politikerne snakker ikke bare om klima, men handler også på en måte som er relevant for folk flest. I Norge er klimahandlingene fra Stoltenberg, Lund og co slik innrettet at ingen oppfatter klimapolitikken som relevant. CO2-rensing angår en håndfull mennesker, skogbevaringen skjer langt borte og kvotehandelen har folk flest liten tillitt til. 

Selv om Lund og jeg er enige om at skogbevaring er viktig og bra, er det mange nordmenn som oppfatter også det som et stunt. CO2-rensing er foreløpig et svært dyrt stunt. Begge tiltakene vil bli viktige om de lykkes, men hvorfor ikke også velge tiltak som gir sikre resultater, og som politikerne faktisk kan bestemme og vedta selv? Å si nei til videre utbygging av Gardermoen må være like naturlig som å legge begrensninger på bygging av motorveier, eller å si nei til gasskraftverk uten rensing. Kanskje Lund og co egentlig mener at støtte til kollektivreiser, sykkelfelt, energisparing og utbygging av fossilfri kraft også er rene stunts som egentlig ikke hjelper?

Innholdsløse stunts løser ikke klimakrisen. Men Lund har ikke peiling på hva som er stunts og hva som er tydelige klimatiltak. Regjeringen som Lund er en del må også gjøre enkle, sikre og tydelige vedtak som viser at klimabekymringen er ekte.

Les Kjetil Lunds twittermeldinger her, http://twitter.com/#!/lundkjetil
Her kan du følge meg på Twitter: http://twitter.com/#!/arildhermstad