Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utsett økt biodrivstoff

Høringskommentar til "Innføring av nye krav for drivstoff og biodrivstoff" fra Klima- og forurensingsdirektoratet fra Framtiden i våre hender.
Høringskommentar til "Innføring av nye krav for drivstoff og biodrivstoff" fra Klima- og forurensingsdirektoratet fra Framtiden i våre hender.

Av Mekonnen Germiso

Framtiden i våre hender støtter at det innføres krav til klimagassreduksjoner fra drivstoff (paragraf 3-16 a).

Framtiden i våre hender støtter innføring av bærekraftskriterier for biodrivstoff (paragraf 3-16 c).

Vi mener imidlertid at sertifiseringssystemet må inneholde krav til at biodrivstoffet ikke skal true matvaresikkerheten for fattige mennesker. Bærekraftskriteriene som ligger i forslaget befatter seg med klima og biodiversitet, men er altså mangelfulle på sosiale forhold.

Vi mener også at systemet må ta hensyn til klimagassutslipp fra arealbruksendringer på ikke godkjent areal som følge av fortrengning av annen jordbruksproduksjon fra godkjent biodrivstoffareal. Det er publisert flere forskningsarbeider som viser at inkludering av dette i beregningen viser at klimanytten fra mange biodrivstoff krymper kraftig, og i enkelte tilfeller blir klart negativ, sammenlignet med faktorene i det foreslåtte nye Vedlegg VI til produktforskriften.

Framtiden i våre hender er på denne bakgrunn mot at kravet om minimum 3,5 % biodrivstoff økes til 5 % fra 1. juli 2011 (paragraf 3-16 b).
Vi viser for øvrig til våre tidligere høringsuttalelser om:
pdf Omsetningspåbud for biodrivstoff den 7.2.2008 (100.65 kB) .
pdf  Rapporteringssystem for biodrivstoff den 21.2.2008 (107.64 kB)

og vår kommentar til utsettelsen av kravet om 5 % biodrivstoffandel, datert 29.2.2008