Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

CO2-avgiften må bestå i luftfarten!

Mektige lobbykrefter i luftfartsbransjen må ikke få gjennomslag for at dagens CO2-avgift innenlands på flydrivstoff skal fjernes. Det skriver Framtiden i våre hender i en høringsuttalelse til Miljøverndepartementet. Høringen gjelder det nye  EU-direktivet som skal inkludere luftfarten i kvotesystemet.
Mektige lobbykrefter i luftfartsbransjen må ikke få gjennomslag for at dagens CO2-avgift innenlands på flydrivstoff skal fjernes. Det skriver Framtiden i våre hender i en høringsuttalelse til Miljøverndepartementet. Høringen gjelder det nye  EU-direktivet som skal inkludere luftfarten i kvotesystemet.

Av. Guri Tajet

Framtiden i våre hender mener det er et stort fremskritt at utenriks luftfart endelig må betale for utslippene sine, og at kvotesystemet også skal gjelde innenlands. Vi har imidlertid én stor bekymring, og det er at luftfartsbransjen skal få gjennomslag for at dagens CO2-avgift innenlands på flydrivstoff skal fjernes.

Målsetningen med EU-direktivet er å begrense luftfartens utslipp av klimagasser. Det gjøres ved å sette en pris på CO2-utslippene slik at det skapes insentiver som gir mer energiintensive fly, fullere fly, implementering av ny teknologi, grønne landinger, etc. Hvis mektige lobbykrefter i Norge får gjennomslag til å ta bort CO2-avgiften, er vi like langt innenlands. Luftfartens argumenter om konkurranseforhold holder ikke mål: Nylig innførte Tyskland  og Østerrike  en flyskatt, som vil gjelde innenriks og utenriks. Både Storbritannia, Frankrike og Irland har også innført en flyskatt.

Luftfarten vil med kvotesystemet redusere utslippene sine i forhold til i dag, men svært lite i forhold til 1990 – som i de fleste klimasammenhenger regnes som basisår. Selv med kvotesystemet på plass, er det derfor fremdeles viktig å gjøre noe med særbehandlingen av luftfarten. De er blant annet fritatt for mineraloljeavgift  og for drivstoffavgift, som bilen har. De er unntatt merverdiavgift på utenlandsflyvninger – i tillegg opprettholdes en raus tax free-ordning som går til å subsidiere flyselskapenes landingsavgifter. Alle disse særordningene bør fjernes i tillegg til at Norge bør innføre en flyskatt i tråd med den de har i Tyskland.

Nordmenn flyr mer enn tre ganger så langt som i 1990. Framtiden i våre hender frykter at denne veksten vil fortsette. Virkelig alvorlig blir det dersom andre land opplever liknende vekst i årene fremover. Også flysektoren må kutte sine utslipp dersom vi skal nå målet om å holde temperaturstigningen under 2 grader.

pdf Les hele brevet til Miljøverndepartementet her.

inkludering av luftfart i kvotesystemet