Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ned med oppdrettet

Debatten om oppdrettsnæringens miljøansvar tilspisser seg. Næringen forstår tydeligvis ikke hvor viktig egen miljøtroverdighet er. Landets nest største eksportnæring skader miljøet med rømninger fra merdene, spredning av lakselus, forurensing av sjøen og et uheldig forbruk av fôr. 
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Debatten om oppdrettsnæringens miljøansvar tilspisser seg. Næringen forstår tydeligvis ikke hvor viktig egen miljøtroverdighet er. Landets nest største eksportnæring skader miljøet med rømninger fra merdene, spredning av lakselus, forurensing av sjøen og et uheldig forbruk av fôr. 


Framtiden i våre hender mener derfor at
•    All fiskeoppdrett må inn i lukkede anlegg.
•    Fôrimport og fiske etter fôr må reguleres strengere.
•    Fôrproduksjon og oppdrettsanlegg må betale sine fulle miljøkostnader.

De lukkede anleggene må lages slik at de får bukt med dagens problemer med rømming, lakselus, sykdomsspredning og utslipp av næringsstoffer. Det kan for eksempel gjøres i form av flytende anlegg hvor vannet hentes fra dypet og renses før det går tilbake til havet.

Fôrimport og fiske etter fôr må reguleres strengere. Det er nødvendig både av hensyn til biologisk mangfold (truede sjøfugl- og villfiskstammer, bruk av genmodifiserte planter), for å oppfylle folkeretten (stoppe utnyttelse av naturressurser fra okkupert territorium, jfr. Vest-Sahara) og for å sikre retten til mat. For mange land i sør er lokale fiskerier helt avgjørende for å sikre et fullverdig kosthold for innbyggerne. Oppdrettsnæringen bidrar til presset mot fiskeriene og mot fiskestammer som er truet av overfiske.

Prinsippet om at forurenser skal betale må gjelde. Derfor må fôrproduksjon og oppdrett betale sine fulle miljøkostnader. I dag slipper næringen kostnader ved kloakkutslipp. Den begunstiges også med lave eller manglende avgifter på energiforbruk og klimagassutslipp. Det bidrar til at laksen er underpriset, og til at konsumet blir kunstig høyt.

Vi mener at fiskeoppdrett kan bli en ressurseffektiv og bærekraftig måte å produsere mat på. Dagens norske oppdrettsnæring er imidlertid ikke bærekraftig. Inntil kravene for bærekraftig produksjon er oppfylt, må det kuttes i antall oppdrettskonsesjoner, og i mengden fisk som hvert enkelt anlegg skal få lov til å ha.

Inntil disse problemene er løst for næringen, må  produksjonsvolum ned for å  lette presset på verdens gjenværende fiskeressurser.

Du kan også bidra!
  • Velg økologisk laks. Den er produsert med mindre miljøbelastninger enn øvrig norsk oppdrettslaks. Selv om den fremdeles ikke oppdrettes i lukkede anlegg, mener vi at det er viktig at forbrukerne premierer de produsentene som tar miljøproblemet mer alvorlig enn det næringen generelt gjør. Se for eksempel etter merkene "Coast" og "Det gode hav" i butikken.
  • Dersom du er ute ettergode erstattere for laks, kan du feks kjøpe sild og makrell. Det er mindre miljøbelastende, og du signaliserer til oppdretterne at du ikke er fornøyd med dagens norske oppdrett.
  • Fortell dine venner om saken og om valget du har tatt og hvorfor.
  • Skriv til ditt parti eller til representantene i næringskomiteen på Stortinget. Krev lukkede anlegg og strengere regulering. Oppdrettsnæringen har stor innflytelse på Stortinget og Regjeringen. Politikerne trenger å få vite at mange er uenige med næringen.
Bakgrunn:
Framtiden i våre hender utga rapporten  “Lakseoppdrett – matproduksjon eller matdestruksjon” for åtte år siden. Den fikk stor innvirkning på den norske debatten om lakseoppdrett. Vi anerkjenner at næringen de siste årene har arbeidet en del med å redusere forbruket av villfisk, og for å bedre ressursutnyttelsen. Det er likevel lite som tyder på at næringen tar disse problemstillingene tilstrekkelig alvorlig. Den har veldige vekstambisjoner lenge før miljøproblemene er i nærheten av å bli løst. Næringen har dessuten gjentatte ganger villedet forbrukere med å overdrive egen effektivitet.

Vår rapport “Veksten pris fra 2010”, viser hvordan miljømessige gevinster fra bedre effektivitet som regel spises opp av volumvekst. For eksempel har verdens fangst av villfisk nesten femdoblet seg siden 1950. 80 prosent av verdens fiskebestander er nå fullt ut beskattet eller overbeskattet. Hvis vi fortsetter som i dag, kan alle fiskebankene ha kollapset innen 2050. Det er mange som har ansvaret for å endre denne kursen. En av dem er oppdrettsnæringen.


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!